• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vrystaat Sandveld

Branch Info

Vrystaat Sandveld

Soutpan

Chairman / Voorsitter:
Gideon Scheepers (082 335 5797)
e-mail / e-pos

Bestuurskomitee

OndervoorsitterBennie van der Merwe084 580 1040 bennie@oliviaenergy.co.za  
Sekretaresse/ledesakeAncheree Maree082 801 8800anchereevanniekerk@yahoo.com  
TesourierNalize Scheepers071 355 6322nalize@pedagogix.co.za 
Senior opleidingAndre Nel082 551 2433ANel@aspenpharma.com 
Junior opleidingPieter Buys083 456 0770 pieter@bultfontein.co.za 
Junior opleidingJohan Maree071 353 3152johan.m@raubex.com 
SkietkoördineerderBennie vd Merwe084 580 1040bennie@benkolec.co.za 
SkietkoördineerderWessel Pretorius071 610 8552wjacobusp@gmail.com 
JagkoördineerderWD Steyn072 282 0089salpeterpanboerdery@vodamail.co.za
JagkoordineerderHetis Taljaard082 412 5270hgtaljaard@yahoo.com 
SpanskietGideon Scheepers082 335 5797gideon@gmet.co.za 
Bewaring Kobus Ooshuizen 082 561 8410 kobus@benkolec.co.za 
 Pieter Vermeulen082 805 2172pieter.vermeulen63@gmail.com 
Addisionele ledeWikus Carstens082 374 5084wikus@texivision.com 
 Johan Botha082 856 4409beefjwb@yahoo.com 

 Algemeen

ʼn Suksesvolle bestuursvergadering is op 2 November gehou met 10 van die 16 komiteelede was teenwoordig.
Die notule van die vergadering is beskikbaar op versoek.

Die voorsitter het die SA Jagters se jaarlikse kongres op 5 November virtueel by gewoon.
VS Sandveld-tak is vereer vir ons aanbieding van die Nasionale Spanskiet met ‘n oorhandiging van die President wat Pieter du Preez van Bloemfontein-tak namens ons ontvang het.

Die voorsitter het op 18 November die werkswinkel vir voorsitters by Inyathipark bygewoon.
Die inhoud van die werkswinkel en inligting was baie waardevol vir die bestuur van ons tak in die toekoms.

Aktiwiteite

Takbestuur fokus op verbetering van fasiliteite en om ‘n goeie klimaat te skep vir gesinsdeelname aan ‘n verskeidenheid van aktiwiteite om ons lede se belange te bevorder. In die opsig het ons baie goeie deelname ervaar met die pretskiet, ledevergadering, jaareindfunksie met prysuitdeling, en Kersboom vir kinders op 12 November. 154 lede en nie-lede het dit bygewoon. 
Goeie inisiatiewe word gedryf en daar is opgewondenheid oor die groei en verbeteringsgeleenthede wat beplan word vir 2023.

 Skiet- en jagaangeleenthede

 `n Suksesvolle skietdag is op 12 November gehou met goeie deelname van lede aan senterslag- en randslag/PCP skietoefeninge.

Bewaring
Tekens van die teenwoordigheid van die rare Smiths rotskonyn word deur lede opgemerk naby die skietwal van die Meerkatgat-skietbaan (Smiths Red Rockrabbit Pronolagus rupestris subsp. rupestris).
Dit is ‘n baie skaars soogdier en daar word beoog om in 2023 `n studie en `n bewuswordingsveldtog oor hierdie konyn te doen.

Program
29 November:  Takbestuursvergadering on 18:00
Desember:       Behalwe vir versienings en verbeterings aan die fasiliteite, word geen lede-aktiwiteite vir Desember beplan nie.