• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tuinroete tak – eerste elektroniese ledevergadering vir 2020!

Met die beperkings wat COVID-19 gedurende 2020 op SA Jagters se aktiwiteite op tak-, streek- en nasionale vlak geplaas het, kyk ons na ander maniere om kontak met lede te bewerkstellig. Tuinroete-tak was baie kreatief in die verband en het vanaf Aprilmaand elke maand ‘n baie suksesvolle aanlyn bestuursvergadering gehou. Hulle het besluit om dieselfde resep te gebruik vir hulle ledevergadering in Augustus om die heropening van hulle skietbaan met die lede te bespreek en te verduidelik hoe dit gaan plaasvind (gebaseer op die toestemming wat SA Jagters van die Minister van Sport, Kuns en Kultuur ontvang het).  

Op Donderdagaand, 6 Augustus 2020 om 19:00 het Tuinroete-tak ‘n Zoom aanlyn ledevergadering gehou waar elkeen dit vanuit sy eie huis voor ‘n rekenaarskerm bygewoon het. Gerhan Archer (voorsitter) is baie opgewonde oor die reaksie van sy lede, 70 lede het die vergadering bygewoon. Lede se terugvoer was positief en almal was ten gunste van die konsep van aanlyn vergaderings. Die meeste het ook dié nuwe manier van vergadering sommer baie geniet! Die oudste lid wat die vergadering bygewoon het was 82 jaar oud. Van die ouer lede het Gerhan ‘n uur na die vergadering nog besig gehou met vrae. Baie lede het na die vergadering teruggeskakel en vertel hoe beïndruk hulle daarmee was.


Die tak het ʼn paar lede wat in die buiteland woon en werk en dit was vir hulle veral ʼn heerlike ervaring om deel te wees van die vergadering en van die ander lede te kon sien. Een lid werk in Irak, ‘n ander op The Isle of Man en nog een in Engeland. Die lid in Irak is al van begin Februarie vasgevang in Irak a.g.v. COVID-19 en vir hom was dit net so lekker om bekende gesigte te sien.


Dit was ‘n snerpende koue aand in George en Gerhan se gevoel is dat hy nie 10 lede by ‘n gewone ledevergadering sou gehad het nie. Tuinroete se gemiddelde bywoning by ‘n ledevergadering is ongeveer 30 lede. Die aanlyn vergadering met 70 lede was dus besonder goed bygewoon.


Die sukses van ‘n aanlyn vergadering is afhanklik van goeie beplanning voor die tyd en Gerhan-hulle het dit deeglik gedoen. Saam met Gerhan was twee van sy bestuurslede aangewys as mede-aanbieders wat gehelp het dat lede se mikrofone op mute is om steurnis te beperk. Hulle het ook gehelp om lede se vrae via die chat funksie te beantwoord wat daartoe bygedra het om die vergadering vlot te laat verloop.


Vir die samestelling van die bywoningsregister moes elke lid 30 minute ná die vergadering ‘n WhatsApp met sy/haar naam en lidnommer aan die tak se WhatsApp nommer stuur. Die sekretaris het dan die deelnemers se name op die skerm vergelyk met die inligting van die W/Apps en die register so saamgestel.


Die ledevergadering het gedien as kleedrepetisie om te sien of Tuinroete-tak ook die Algemene Jaarvergadering (AJV) met Zoom sal kan aanbied. Daar is eenparig besluit dat Tuinroete-tak wel op 17 September 2020 hul AJV oor Zoom sal aanbied. Die tak bly by die Vereniging se aanbeveling vir 2020, en gaan nie aan die bestuur verander nie. Verder, hou hulle nie vanjaar enige stemming en prysuitdeling nie aangesien te min skietdae aangebied is. Net ‘n finansiele verslag en voorsittersverslag sal voorgelê word. Hulle mik vir moontlike bywoning van die aanlyn AJV van 100 lede. Voorheen het sowat 50 mense die AJV bygewoon.


Die sukses van Tuinroete-tak se ledevergadering bewys dat ons lede na vyf maande van die COVID-19 grendeltydperk uitgehonger is om kontak met mekaar te maak en nuus van die Tak en SA Jagters se nasionale kantoor te ontvang.


Baie geluk aan Tuinroete-tak, dit is ‘n besondere inisiatief!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles