• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Suksesverhaal van ’n tak

Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Terblanche sy kommer oor die toekoms van die tak uitgespreek. Takaktiwiteite is baie swak bygewoon ten spyte van bestuur se beste pogings om lede betrokke te kry en die bestuurslede het begin moed verloor. Die suksesvolle bedryf van ’n tak van die SAJWV, met gelukkige lede, verg baie toewyding, entoesiasme en harde werk van takbestuur. Swak bywoning van takaktiwiteite deur lede is die belangrikste aanduiding dat ’n tak nie “gesond” is nie.

Pierre het gedurende September 2006 oorgeneem as nuwe voorsitter en die volgende was die belangrikste gebreke wat hy identifiseer het:

Geen rekordhouding van sakelyste, notules en presensielyste nie, geen begroting, geen finansiële kontrole, geen jaarprogram, geen opleiding, geen gebruik van taksubsidie beskikbaar by nasionale kantoor, geen bydrae vir Taknuus nie, geen kommunikasie met lede behalwe met vergaderings en geen of swak bywoning van die Nasionale Takvoorsittersforum en die Kongres deur bestuur! Praat van ’n resep vir mislukking!

My advies aan Pierre gedurende bogenoemde gesprek was om te fokus op die volgende basiese aspekte om die tak op die regte pad te bring. Om te verseker dat hy in elke bestuurspos die regte persoon i.t.v. entoesiasme en vaardighede aanstel, dat hy as voorsitter die persone ondersteun en ontwikkel in hul poste, dat hy saam met sy bestuur fokus op gehalte aktiwiteite wat interessant aangebied word en om te sorg vir behoorlike kommunikasie met sy tak se lede. Kry dit reg en die res sal “outomaties in plek val.”

Gedurende Oktober 2007 het die takke landwyd verslag gedoen oor takaktiwiteite van die vorige 9 maande ter voorbereiding van die toekennings wat gemaak word aan kampioentakke by die SAWJV se nasionale Kongres gedurende November 2007. Dit was dadelik duidelik dat groot veranderinge aan die gebeur is by die Mopanie tak. Die gemiddelde bywoning per takvergadering het vermeerder met 50% en die gemiddelde bywoning by die maandelikse skietdae het verdriedubbel (gemiddeld een derde van die totale aantal lede in die tak, woon maandelikse skietdae by) – Mopanie tak het op daardie stadium 139 opbetaalde lede gehad! Ek het Pierre geskakel en hom en sy takbestuur gelukgewens met die prestasie, maar ook gevra wat hulle gedoen het om die merkwaardige verandering teweeg te bring. Die volgende is gebaseer op ’n verslag wat ek van die tak ontvang het.

Die nasionale dokument – “Beleid vir die Ontwikkeling, Organisasie en Bestuur van Takke” – is uitgereik aan elkeen van die takbestuurslede om te verseker dat elke bestuurslid weet wat sy/haar taak behels. Piere het ook na uitreiking van die dokument opgevolg om te verseker dat elke bestuurslid sy/ haar pligte verstaan en om te verseker dat implementering plaasvind! Behoorlike boekstawing van inligting is gedoen om te verseker dat dit beskikbaar is wanneer nodig – bv. notules van vergaderings, skiettoekennings gebaseer op skietresultate is vir die eerste keer in jare aan lede oorhandig en data was beskikbaar om aan Inyathipark verslag te doen oor takaktiwiteite vir die afgelope jaar. ‘n Begroting is betyds opgestel vir die volgende finansiele jaar en finansiele dissipline en beheer het baie gou die tak in staat gestel om projekte soos die ontwikkeling van hul eie skietbaan en ‘n klein voorraad van promosie items – bv. Jagters logboeke – word by die tak beskikbaar gemaak aan lede.
Vir die eerste keer is ‘n persoon aangestel as Opleidingsbeampte en die kursus vir Toegwyde Jagters word gereeld aangebied. Waar die tak aanvanklik nie beskik het oor enige gekwalifiseerde Baanoffisiere nie, was daar baie gou 17 gekwalifiseerde Baanoffisiere. ‘n Skietkoordineerder is verantwoordelik vir beplanning en bedryf van die skietdae en die Junior Opleidingsbeampte het suksesvol junior belangstelling en deelname by skietdae begin ontwikkel. Die skietdae word gereeld aangebied (soms tot 3 skietdae per maand) en die verbetering van lede se skietvernuf is duidelik uit die jagverslae van lede oor suksesvolle eerste skote op diere in die jagveld. Die gees op die skietdae is van so ‘n aard dat lede kom kuier net om deel te wees van die dag en die lekker eetgoed wat aangebied word!

Kommunikasie met lede word per e-pos gedoen – sakelyste van beplande ledevergaderings, die notules van vorige vergaderings en herinnering van beplande skietdae – gebruik van die plaaslike koerant, die “Phalaborwa Herald” waar kommunikasie verder geneem word en die resultate en fotos by skietdae gepubliseer word! Lesers van die koerant (die algemene gemeenskap) kan nie die aktiwiteite van die Mopani tak van die SAJWV op Phalaborwa mis nie!

Die Jaarafsluitingsfunksie van 2007 was ‘n reuse sukses met 54 lede wat dit bygewoon het en sertifikate en toekennings is aan 19 lede oorhandig. Gedurende takvergaderings word DVD’s gewys of gassprekers word genooi om die lede toe te spreek en skiettoekennings en maandelikse skietrofee word oorhandig.

Sewe jaar later – waar staan Mopani tak in 2014 – enkele statistiek

 • Byna 500 lede
 • Kampioentak van die SAJWV in hul kategorie in 2009, 2011 en 2013
 • Gemiddelde maandelikse deelname gedurende die afgelope 9 maande: 94 lede per takvergadering, 189 lede by skietdae en 40 juniors wat deelneem aan tak aktiwiteite

Baie geluk aan Mopani tak se bestuurspan oor die afgelope sewe jaar – dit is waaroor ‘n tak van die SAJWV gaan! Fokus op kommunikasie met en gehalte aktiwteite vir die tak se lede en hulle sal jou beloon met hul bywoning, deelname en entoesiasme! Baie dankie, Mopani takbestuur en elke SAJWV tak se bestuurspan vir die toewyding en harde werk om van die Vereniging so ‘n pragtige organisasie te maak. Dit is die rede waarom elkeen van ons trots is om lede van SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging te wees!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles