• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Springbok

Branch Info

Springbok

Brakpan

Chairman / Voorsitter:
Jakes van der Merwe (082 494 8596)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter: Trevor van Vuuren082 881 4544
SekretarisDeon Neu 
Tesourier/kommunikasieGert Cassell 
Takkantoor/lede-admin:Ronel Enslin011 7441 525
Senior opleier:Theo Boonzaaier083 412 4007
Addisionele lidDanie Momberg 
Junior opleiersMaccie Coleman 
 Keagan Gibhard 
SkietbaankoordineerdersLukas du Preez 
 Adam Kruger 
 Michael Ferreira 
 Jors van der Linde 
 Danie Koch 
BaanoffisierskoordineerderLionel Smit 
TakontwikkelingPieter de Beer 
 Willian Coleman 
 Len Fritz 
SkietbaanadministrasieLouise Liebenberg 
SkietbaanlogistiekJuandre Heyns 
SkakelbeamptesJohan Rossouw 
 Waldo Goosen 
OpleidingsadministrasieTania Boonzaaier 
Taknuus Branch News
Algemeen Te midde van chaos regoor die wereld, het ons as jagters die voorreg om die stilte van die natuur te kan waardeer en vrede en skuiling kan vind teen die bedreiging daar buite. Nog ‘n nuwe jaar lê vir ons en loer en ons kan net spekuleer oor wat dit vir ons inhou. Oor 2022  wat nou byna verby is, kan ons net dankbaar wees vir die voorreg om deel te wees van ‘n organisasie wat mense inspireer om jagters en bewaarders van die natuur te wees. ‘n Geseënde Kerstyd aan julle almal. Vir diegene wat elders gaan vakansie hou, ens ons ‘n voorspoedige en veilige reis. Tuisblyers moet ook die rustyd geniet.

Afsluiting
Sowat 140 lede het in November ons laaste ledevergadering van 2022 bygewoon. Springbok-tak tel onder een van die voorste takke wat met ‘n beskeie begin gegroei het tot een van die Supertakke met meer as 1000 lede.
Ons het ook die trofee ontvang vir Kampioen-tak met meer as ‘n duisend lede.  Ons bedank  ons lede vir hulle insette en ondersteuning om hierdie prestasie te behaal. Dankie ook aan die komiteelede vir hulle arbied en swoeg en sweet. Laastens, bedank ons elke personeellid by die nasionale kantoor wat ons bystaan en die Vereniging op koers hou. Die uitvoerende komitee het oor twee dae vergader en nuwe planne beraam vir die toekoms. Opleiding
Gereelde opleiding word by elke skietdag aangebied. Lede kan Ronel by die takkantoor skakel om opleiding vir baanoffisiers en toegewyde jagters- en sportskutstatus te bespreek. Neem kennis dat die toegewyde jagterskursus gaan verander na ‘n een dag kursus teen koste van R650.

Bewaring Dit gaan goed met ons bewaringsprojek en Operasie Grootoog gaan van krag tot krag met Lionel aan die stuur van sake. Dankie aan Judy vir haar raad en bystand. Skietaangeleenthede Dankie aan die skietspan vir julle deelname en die bydrae wat hulle lewer om die skietbane veilig te hou. Baanoffisiere werk soms oortyd om alles reg te kry en reg te hou. Die toenemende belangstelling in sportskiet en die MDS-dissiplines hou ons mense baie besig. Super Skins 2023
Onthou ons Super Skins op 4 Maart 2023. Inskrywingsvorms is beskikbaar  by Ronel en Rozani. 46 kuts het reeds ingeskryf en 200 teikens is verkoop.  Dankie aan die talle borge wat hulle reeds verbind het. 
 
Ledebyeenkomste Skietdae word op elke eerste Saterdag van die maand en ledevergaderings elke eerste
Donderdag van die maand gehou.  Die laaste ledevergadering is op 1 Desember en die laaste skietdag op 3 Desember wanneer ons ‘n MDS-skietoefeninge aanbied. Doen navraag by Michael. 
Koste R120 seniors, R100 juniors. Vir fotos ens: fotos@springboktak.co.za
Inligting en navrae: info@springboktak.co.za

   General news Amidst the chaos in the world, hunters still enjoy the privilege to spend time in nature where we can find peace and tranquility far away from the noise and mayhem. The new year lies ahead and we can only speculate on what to expect. On 2022  which is nearly over, we are grateful for being part of an organisation that inspires its members to be hunters and conservationists.  Merry Christams to you all. Travel safely to your holiday destinations and take care. For those that will stay at home, enjoy the time off and recharge for the year ahead.  Year-end function About 140 members attended our last member meeting in November.  Springbok Branch is among the top branches in the super branch category of more than a 1000 members. We received the Champion Branch in this category.    Thank you to all the members for their hard work and support. You made this achievement possible. Thank you to the committee members for your commitment and input. Lastly, thank you to every staff member at the national office that support our activities. The executive committee met for a strategic session over two days to  plan for the way forward in 2023.  
Training
Regular training is provided at every shooting day. Contact Ronel for more information and to book training for range officers and for dedicated hunter and sport shooter status. Please note that the training for dedicated hunters will change to a one day course at the cost of R650. 
Conservation Our conservation activities and Operasie Grootoog are doing splendidly with Lionel taking the lead. We sincerely appreciate the help that Judy provides. Shooting affairs Thank you to the shooting team for their participation and ther dedicated to keep our shooting ranges safe. The range officers often work overtime to keep things shipshape.  The growing interest in sport shooting and the MDS disciplines keep us on our toes.  Super Skins 2023
Our Super Skins will be held on 4 March 2023. The entry forms are available from Ronel or Rozani. 46  entries have been received and 200 targets have been sold to date. Thank you the sponsors that already pledged their support.  

Member meetings Shooting days are on the first Saturday of the month, and member meetings are held on the first Thursday of the month. The last member meeting of the year is on 1 December and the last shooting day is on 3 December with a  MDS shooting exercise. Contact Michael for more information.  
Costs: R120 Seniors and R100 for juniors. Enquiries: info@springboktak.co.za 
Photographs:  fotos@springboktak.co.za