• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Spesiale Nuusbrief: 8 Julie 2020

Hierdie spesiale nuusbrief fokus op vyf belangrike sake. Ek val met die deur in die huis.

 1. Veranderinge by Media 24 – Impak op SA Jagter en Man Magnum

Covid-19 het duidelik sy merk gelaat op sakeondernemings in RSA. Een van die bedrywe wat veral hard geslaan is, is die drukkersbedryf vir koerante en tydskrifte. Die Caxton-mediahuis het reeds geruime tyd gelede bekend gemaak dat hulle die publikasie van alle tydskrifte staak.

Met die meegaande kennisgewing bevestig Media24 dat hulle sekere tydskrifte sluit, ander minder gereeld gaan uitgee en sekere publikasies slegs elektronies sal uitgee.

Wat is die impak hiervan op SA Jagters?

Ons twee tydskrifte, SA Jagter en Man Magnum sal steeds verskyn, maar word ook geraak deur die veranderinge. Media24 was in gesprek hieroor met die Direksie van SA Hunt Publishing (Edms) Bpk. Die Raad van SA Jagters het ingestem tot Media24 se veranderinge en die voorstel om ons tydskrifte te behou en hulle steeds ekonomies lewensvatbaar te bedryf.

Die volgende is van toepassing op ons tydskrifte:

 1. Pleks van elke maand sal daar slegs 8 uitgawes per tydskrif per jaar verskyn.
 2. Die huidige twee redakteurs met wie reeds sodanige kontrakte gesluit is, sal die tydskrifte se inhoud op kontrakbasis verskaf.
 3. Die prys van die tydskrifte sal dieselfde bly per jaar. Elke uitgawe sal effens meer kos as voorheen, maar die jaarlikse prys sal nie nou verhoog nie. Dit mag wel in die jare vorentoe verhoog.
 4. Die inhoud van elke uitgawe van die tydskrifte sal verbeter met meer artikels in om waarde te gee vir die verhoogde prys per eksemplaar.
 5. Die jongste eksemplare van die tydskrifte sal langer op winkelrakke beskikbaar wees.

Lees Media24 se mediaverklaring hier.  

 1. Handaflewering van Tydskrifte

Omdat die Poskantoor gesluit was tydens die Covid-19 inperking is daar vir `n geruime tyd geen pos afgelewer nie. Hoewel die Poskantoor intussen weer begin werk het, is daar groot agterstand van meer as `n maand om pos te sorteer en af te lewer. Derhalwe het baie lede nog nie Junie en Julie se tydskrifte ontvang nie.

SA Jagters kan tydskrifte in die groter stedelike gebiede by sowat 8 000 lede aflewer. Daar is reeds `n e-pos gestuur aan hierdie 8000 lede en gevra of hulle tuisaflewerings sou verkies. Gaan kyk asseblief of u so `n boodskap gekry het en laat Michel Schoeman weet by michel@sahunt.co.za of u handaflewering of aflewering deur die poskantoor verkies. Maak ook seker dat ons u regte huisadres op die stelsel het.

 1. Tydskrifte op elektroniese media

Omdat ons probleme ondervind met die Poskantoor se aflewering, is reëlings getref om die tydskrifte vir Junie en Julie elektronies beskikbaar te stel aan lede wat dit nie deur die pos ontvang het nie. Lede wat nie hul tydskrifte vir Junie en Julie ontvang het nie, kan Michel Schoeman laat weet by michel@sahunt.co.za om te reel om `n elektroniese eksemplaar van die tydskrif te ontvang.

 1. Kongres 2020

Die impak van die Covid-19-inperking het SA Jagters – net soos alle ander ondernemings in die land – ernstig benadeel. Die koste van die aanbied van die Kongres en gepaardgaande NTVF en dinee wat SA Jagters jaarliks aanbied, beloop ongeveer R1,3 miljoen, waarvan die grootste deel reis en verblyfkoste is.

Vanweë die vermindering in ons inkomste tydens die Covid-19 inperking, het die Raad van SA Jagters die moontlikheid bespreek om nie vanjaar die kongres aan te bied nie. Ons het die menings ingewin van alle raadslede, streekkoördineerders, takvoorsitters, bestuurders en lede van die Erfenisraad. In beginsel is daar drie alternatiewe oorweeg, nl.:

 1. Slaan 2020 se kongres oor
 2. Bied die 2020 Kongres aan as virtuele vergadering met `n volledige sakelys
 3. Bied die 2020 Kongres aan as virtuele vergadering met verkorte sakelys van slegs die noodsaaklike items

Teen die sluitingsdatum van ons opname, het 93 uit `n moontlike 102 lede gereageer, waarvan 74 aangedui het dat 2020 `n ongewone jaar is, dat ons geen Kongres moet aanbied nie en die sake laat oorstaan vir besluitneming in 2020.

Derhalwe het die Raad besluit:

 1. om geen Kongres en voorafgaande NTVF in 2020 aan te bied nie
 2. om alle sake wat by die Kongres 2020 hanteer sou word, te laat oorstaan na 2021 se Kongres
 3. om die termyn van Raadslede wat met Kongres 2020 sou verstryk, te verleng tot Kongres 2021
 4. om raadslede wie se termyn by Kongres 2021 sou verstryk, te verleng met `n jaar sodat dit verstryk by Kongres 2022, en ter wille van kontinuïteit nie die hele Raad meteens by Kongres 2021 te vervang nie
 5. om die voorgestelde wysigings aan die Grondwet en Interne Reëls om hierdie besluite moontlik te maak, saam met ander moontlike wysigings voor te berei vir goedkeuring deur die Raad en kommunikasie aan takke en lede, maar dit tydens die Kongres van 2021 finaal goed te keur
 6. om dit as spesiale besluite aan te teken en saam met ander kongresdokumente vir toekomstige verwysing te bewaar
 7. om hierdie besluite in `n spesiale nuusbrief aan takke en lede te stuur

Ons vertrou dat lede begrip het vir hierdie besluite oor Kongres 2020 en dit so aanvaar.

 1. Skietbane

SA Jagters ontvang deurlopend navrae van takke en lede oor die gebruik van skietbane en spesifiek wanneer SA Jagters se skietbane weer oop sal wees vir skietaktiwiteite. Dit is duidelik dat lede en takbesture ongeduldig begin raak aangesien ander skietbane oop is terwyl SA Jagters se skietbane steeds toe bly.

Dit is inderdaad so dat sekere skietbane landwyd reeds oop is, maar daar is `n verskil tussen die reëls en regulasies wat van toepassing is op daardie skietbane teenoor die skietbane wat SA Jagters se takke bestuur. Ons verduidelik graag die onderskeid:

 1. Skietbane wat as besighede geregistreer is, mag oopmaak en sake doen volgens die voorwaardes en regulasies wat van toepassing is op sakeondernemings.
 2. SA Jagters se skietbane word vir sport en ontspanning gebruik en mag nog nie gebruik word nie ingevolge die regulasies wat van toepassing is op sport en ontspanning en wat deur die betrokke minister bepaal word.

Onder die Sportregulasies (verwys na aangehegte Government Gazette NO. 751 gedateer 6 Julie 2020 bl. 10 item 6G – Resumption of non-contact sport)  moet `n sportliggaam aansoek doen om hul aktiwiteite te hervat. SA Jagters het reeds `n voorlegging en versoek vir die heropen van sy skietbane by die Minister van Sport ingedien. Ons wag steeds vir terugvoering van die Minister. In ons aansoek moes SA Jagters onder andere aandui watter gesondheid- en veiligheidsmaatreëls gevolg sal word om die verspreiding van COVID-19 te bekamp indien skietbane sou heropen. Indien SA Jagters toestemming sou kry om skietbane te open, sal dit as georganiseerde skietdae onder toesig van takbesture plaasvind om te verseker dat daar aan die regulasies voldoen word.

Met SA Jagters se 81 takke wat ongeveer 90 skietbane landwyd bestuur, is die Vereniging waarskynlik die sportliggaam wat die meeste skietbane bedryf. Dit is vir ons baie belangrik om dié skietbane so spoedig moontlik te open sodat takke ten minste skietaktiwiteite kan hervat, mits dit binne die COVID-19 regulasies plaasvind. Ons aanvaar dat die COVID-19 regulasies in die algemeen baie onsekerheid en frustrasie veroorsaak en dat daar uiteenlopende menings daaroor is. Te midde van al hierdie frustrasies en onsekerheid verkies SA Jagters om op alle vlakke met die regering saam te werk, voorleggings te maak, oplossings te soek, by die regulasies te hou, verantwoordelik op te tree en ons lede dienooreenkomstig te adviseer. Dit het al die jagorganisasies (SA Jagters ingesluit) en ander belanghebbendes in die jagbedryf weke se harde werk gekos om te onderhandel om benuttingsjag weer oop te kry. Ons kon gelukkig daarin slaag.

Ons hou duim vas dat ons binnekort ook positiewe nuus oor die heropen van takke se skietbane met lede kan deel. 

Vriendelike groete

Fred Camphor

HUB: SA Jagters

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles