• Tuis
 • About SA Hunters
  • Nuwe advertensies

   New Advertisements
   Bewarings Inisiatiewe
   Internasionale Betrokkenheid
   Bewarings Hulpbronne
   SA Jagters Beleide
   Wetgewing en Beleidsraamwerk
   Bewarings Programme
   Intensiewe en selektiewe teling
   Bewaringsnuus en artikels
   Working Wild
  • Skietoefeninge
   Skiet Nuus
   Skiet Artikels
   Skietkompetisies en toekennings
   Herlaai
   Skietgroepe
  • Jag Nuus
   Jag Artikels
   SAJWV Jagterskode
   SAJWV Jagtersgilde
   Jagbestemmings
   Varkvleis Vervoer Permitte
   Jaglisensies en proklamasies
   Buitelandse sake
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Takkaart en Inligting
   Taksake
   Tak Prestasies
  • Wat Ons Bied
   Verdedig Jou Regte
   Vuurwapenlisensie-aansoeke
   Vuurwapenlisensie-hernuwings
   Toegewyde Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Motiverings en bekragtigings
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Herlaai
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Posisie op Lood Ammunisie
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Winkel
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Gereelde Vrae
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Fotografie Nuus
   Fotokompetisie
   Fotografieklub

Jaggebaseerde Skietoefeninge

Skietoefeninge
Skietsake Nuus
Skietsake Artikels
Skiet Kompetisies en Toekennings
Herlaai
Skietgroepe

Haelgeweer Skietoefeninge

Skietoefeninge
Skietsake Nuus
Skietsake Artikels
Skiet Kompetisies en Toekennings
Herlaai
Skietgroepe

Sportgebaseerde Skietoefeninge

Skietoefeninge
Skietsake Nuus
Skietsake Artikels
Skiet Kompetisies en Toekennings
Herlaai
Skietgroepe

Multidissiplinêre Sportskietoefeninge

Skietoefeninge
Skietsake Nuus
Skietsake Artikels
Skiet Kompetisies en Toekennings
Herlaai
Skietgroepe

Junior Skietoefeninge

Skietoefeninge
Skietsake Nuus
Skietsake Artikels
Skiet Kompetisies en Toekennings
Herlaai
Skietgroepe

SA Precision Rifle Federation

Skietoefeninge
Skietsake Nuus
Skietsake Artikels
Skiet Kompetisies en Toekennings
Herlaai
Skietgroepe

Fun Shoots

Skietoefeninge
Skietsake Nuus
Skietsake Artikels
Skiet Kompetisies en Toekennings
Herlaai
Skietgroepe