• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Skietbane – belangrike voordeel vir lede!

Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse waarop ons voorouers hul bestaan gemaak het, het veroorsaak dat hulle gewere ’n “bykomstigheid of gereedskapstuk” was wat nooit ver van hul hand was nie. As gevolg van hul vaardigheid met hul gewere, het die Boere gedurende die twee Vryheidsoorloë ’n reputasie opgebou as uitstekende skuts, wat internasionaal erken is, veral deur die Engelse soldate wat die twee oorloë oorleef het! Vandag se jagter leef in totaal ’n ander wêreld en moet deurlopend hard werk aan sy skietvaardighede, om goed genoeg te kan skiet wanneer hy die jagveld betreë. Om genoeg skietoefening te kry moet die jagter gereeld op ’n skietbaan kom. Ons huidige omstandighede verskil so drasties van ons voorouers dat ons behalwe vir skote in die jagveld, feitlik sonder uitsondering op ’n skietbaan moet oefen.

Die afgelope paar jaar het skietbane ’n “bedreigde spesie” geword. Baie skietbane is gesluit as gevolg van bv. informele behuising wat nadergekruip het en die gebruik daarvan ongewens en onveilig gemaak het. Militêre skietbane wat oor die jare gebruik is deur die kommando’s en takke van die SAJWV is een na die ander gesluit soos die kommando’s landwyd ontbind. Skietbane wat ook nie aan die basiese veiligheidstandaarde voldoen nie, moet opgegradeer word of gesluit word. Takbesture word deurlopend deur Inyathipark (SAJWV nasionale kantoor) bygestaan in hul soektog na alternatiewe skietbane of terreine vir nuwe skietbane, om te verseker dat daar altyd ’n skietbaan tot die lede se beskikking is. ’n Skietbaan is wat praktiese aktiwiteite betref die hart van ’n tak en ’n tak sonder ’n skietbaan het geen toekoms nie.

Sederdien het veral die plattelandse takke uitstekend gevaar met die verkryging van alternatiewe skietbane. Waar kommando skietbane in onbruik raak, onderhandel takbesture met groot sukses met die grondeienaars, hetsy plaaslike owerhede of privaat grondeienaars en word ooreenkomste gesluit. Die voordeel van die reëlings is dat die bestaande militêre tipe skietbane gebou is volgens sekere standaard spesifikasies. Hierdie skietbane word dan dikwels met die minimum koste opgradeer tot uitstekende fasiliteite wat met slegs die nodige basiese onderhoud (bv. sny van gras en instandhouding van skietrame) goed voorsien in die tak se behoeftes. Die meeste van die bane het dan ook skietpunte elke 100m tot op 900m, wat verder is, as wat in die meeste gevalle nodig is vir jagters.

Takbesture is in die beste moontlike posisie om verskillende opsies in hul omgewing te identifiseer en hulle het nie hulle lede teleurgestel nie. Elkeen van die 81 takke het ‘n skietbaan, sommige selfs meer as een waar takskietdae aangebied word. Van tyd tot tyd ontwikkel enkele probleme met skietbane en die gebruik daarvan, maar dit word almal mettertyd met kreatiewe oplossings oorbrug. Gelukwense aan elke tak wat ‘n skietbaan suksesvol bedryf en dikwels besig is met opgradering daarvan. Dit is hierdie kreatiwiteit wat die SA Jagters takke so effektief maak in hul dienslewering aan lede, te spyte van die uitdagings wat vuurwapeneienaars en jagters beleef.

‘n Konsep huurooreenkoms is opgestel en is by Inyathipark tot beskikking van die takke om standardisering te verseker wanneer takke ooreenkomste met grondeienaars van skietbane aangaan. Hierdie ooreenkomste word onderteken tussen die takvoorsitter, as die persoon wat die Vereniging verteenwoordig en die grondeienaar. Hierdie ooreenkoms verseker dat die belange van beide die grondeienaar en die SAJWV en sy tak beskerm word.

Die volgende is voorbeelde van takke wat suksesvol ooreenkomste onderhandel het om kommando tipe skietbane te gebruik: Kosmos tak te Standerton, Mpungini tak te Dundee, Soetdoring tak te Potgietersrus, Genl de la Rey te Lichtenburg, Hartsrivier tak te Delareyville, Schweizer tak te Schweizer-Reneke, Makwepa tak te Setlagole en talle ander.

Voorbeeld van takke wat reeds langtermyn huurooreenkomste gesluit het met privaat grondieienaars en skietbane van meet af gebou het is soos volg: die Bothaville tak, Vrystaat Sandveld tak te Soutpan, Grysbok tak te Jeffreysbaai, Platorand tak te Belfast, Ngwenya tak te Nelspruit, Bloukrans tak te Vanderkloof, Houtkapper tak te Secunda, Diamant tak te Wolmaranstad, Sterland tak te Vryburg, Duiker tak te Balfour, Kamdeboo tak te Graaff Reinet, Koukamma te Kareedouw en talle ander. Harde werk en entoesiasme deur elkeen betrokke, veral die takbesture het dit moontlik gemaak. .

Ander voorbeelde van takke wat saamwerk met ander skietdissiplines (bv. Metaal silhouette skiet, praktiese pistool en Boogskiet) en saam dieselfde bestaande skietbaan benut is die Marico Bosveld tak te Rustenburg, die Tafelberg tak te Belville (Kaapstad), die Sandrivier-58 tak te Welkom en die Bloemfontein tak.

‘n Beduidende getal van die skietbane in gebruik deur die takke is in proses van sertifisering deur die NRCS (voorheen SABS) of het dit reeds afgehandel. Die mikpunt is om binne die volgende jaar of twee alle skietbane in gebruik deur die takke van SA Jagters se sertifisering af te handel. Hierdie sertifisering van skietbane verseker dat die takke van SA Jagters se skietbane voldoen aan vereistes soos voorgeskryf deur die National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) vir die veilige bedryf daarvan.

Akkreditasie van ‘n skietbaan deur die SA Polisie word volgens wet net vereis indien daar Vaardigheidsopleiding (SASSETA gebaseerde opleiding) op die skietbaan aangebied word. Die vereiste geld nie vir die Vereniging se skietaktiwiteite op takskietbane waarop bv. takskietdae, streek skietkompetisies en nasionale skietkompetisies plaasvind nie.

Ek vertrou dat u vrylik gebruik maak van u gunsteling skietbaan by u tak! Hierdie is slegs een van die voordele wat u as lid van SA Jagters het en met skietbane wat landwyd onder druk is, moet hierdie voordeel nie onderskat word nie. Lekker en veilig skiet!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles