• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Unieke bydrae deur takke

Inleiding
Die Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle aktiwiteite is die hartklop van die Vereniging. Die entoesiasme en sukses waarmee die takke van die SAJWV bedryf word is uniek veral as in ag geneem word dat elkeen betrokke op takvlak dit doen vir die liefde van die saak en verwag of ontvang geen betaling vir hulle werk nie.

Takbestuur
Met 73 takke van die SAJWV verdeel in 15 streke (soos op April 2014), is die funksionering van die Vereniging se takke ’n suksesverhaal sonder gelyke in dié bedryf. Die toewyding en entoesiasme waarmee takke bedryf en bestuur word deur takbestuursgroepe is verantwoordelik vir die sukses van die takke.

Die persoon wat ‘n effektiewe en suksesvolle bydrae op ‘n takbestuursvlak maak, is gewoonlik in sy beroep ook suksesvol en baie besig. Dit is baie maklik vir so ‘n persoon om oorlaai te raak met werk op takvlak, wat sy persoonlike en werkslewe negatief beinvloed en ongelukkig verloor die tak dikwels ook uiteindelik die dienste van die persoon.

Dit is uiters belangrik dat daar in takke die beginsel van gedeelte verantwoordelikheid gekweek word – lede moet besef dat hul bydrae noodsaaklik is om die werkslas op takvlak te versprei. Behalwe die verdeling van die werkslas het dit die verdere voordeel dat lede wat betrek word en waaraan verantwoordelikhede toegeken word, die entoesiame in die tak verder uitbrei! Die persentasie lede van ’n tak betrokke in die proses is in direkte verhouding tot die entoesiasme in ’n tak – takke floreer op entoesiame!

Ek versoek graag dat alle lede wat die aktiwiteite en geleenthede by hul tak geniet en graag ‘n bydrae wil maak, hul takbestuur nader en hul hulp op een of ander wyse aanbied. Ek verseker u elke bydrae word verwelkom word en help om die werkslas in u tak te versprei, tot almal se voordeel. ‘n Tak se sukses word tot ‘n groot mate bepaal deur die takbestuur, maar sonder u deelname en bydrae is selfs die mees ywerige en entoesiastiese takbestuur se hande gebind in terme van wat hulle alleen kan verrig.

Takkultuur
Die tweede rede vir die sukses van takke is die feit dat die kultuur van tak tot tak verskil en dit gee die geleentheid vir lede om in ’n tak waar hulle tuisvoel, hul belangstellings uit te leef. Binne riglyne van die Vereniging word takke aangemoedig om elkeen sy eie identiteit en groepkultuur te ontwikkel en uit te bou. ’n Stedelike tak verskil bv. van ’n plattelandse tak en twee aangrensende plattelandse takke verskil ook van mekaar. Elke lid het oorspronklik by die Vereniging aangesluit as gevolg van hulle passie vir jag, skiet en die natuur en die takke gee vir die lede die geleentheid om hierdie passie uit te leef deur betrokke te raak by die tak se aktiwiteite.

Aktiewe deelname aan takaktiwiteite
Die lede wat nog nie deelneem aan hul plaaslike takaktiwiteite nie, kan hulself gerus trakteer op ’n besoek of twee aan ’n aktiwiteit van die tak. Gaste is verbaas wanneer die struktuur en kameraderie by die geleenthede beleef, en slegs dan waardeer hulle die feit dat hulle nou skouer skuur met mense wat net soos hulle voel oor vuurwapeneienaarskap en ons Suid Afrikaanse jagkultuur. Die SAJWV as ’n Vereniging bied aan ons lede ’n puik infrastruktuur en dienste en dit word net besef en verstaan wanneer daar gebruik gemaak word van die dienste.

Nie lede en lede van ander Jagtersverenigings sluit daagliks by die SAJWV aan aangesien hulle die kwaliteit en omvang van die Vereniging se diens op takvlak en nasionaal besef en graag daarin wil deel! Raak betrokke by die aktiwiteite van u tak en die Vereniging en help bou en onderhou ons erfenis.

Deurlopende stigting van nuwe takke
Ten spyte van relatief streng vereistes en baie werk betrokke by die stigting en bedryf van ’n SA Jagters tak, sal lede opmerk dat daar stadig maar seker voortdurend nuwe takke gestig word. Hierdie deurlopende groei in die getal takke is ’n bewys van die sukses van die bestaande takke wat raakgesien word deur groepe lede in gebiede wat nie binne bereik van ’n bestaande tak is nie. Die behoefte ontstaan dan by die groepe wat nog nie effektief deur ’n tak gediens word nie, om hul eie tak te stig.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles