• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Streekskietresultate/SA Hunters: Regional shooting results

Baie dankie aan elkeen wat gedurende 2019 deelgeneem het aan die streekskietkompetisies, ek vertrou u het dit geniet!

Die 2019 Streekskietresultate vir die volgende skietkompetisies is onderaan beskikbaar :

 • Presidentskietkompetisie – die B- en C-klas resultate is slegs ter inligting
 • Intertak Spanskietkompetisie
 • Intertak UITDAAG spanskietkompetisie – slegs ter inligting aangesien daar nie ‘n nasionale skietkompetisie gehou word nie  

Vir enige foute en weglatings op die ranglyste skakel asb met die betrokke gasheertak, klaar die navraag daar uit waarna terugvoer na andrevdm@sahunt.co.za gedoen word deur die gasheertak vir regstelling. Regstellings sal aanvaar word vanaf gasheertakke tot Donderdag, 11 Julie 2019 om 12h00 waarna die ranglyste as finaal beskou word. Uitnodigings aan kwalifiseerders na die nasionale Intertak Spanskiet – en Presidentskietkompetisie sal kort daarna volg.


English:

Thank you to everyone for your participation at the regional shooting competitions during 2019, I trust you enjoyed it!

The following 2019 Regional shooting competition results are available below:

 • President shooting competition – the B- and C-Class results are for information only
 • Inter Branch Team shooting competition
 • Inter Branch Team CHALLENGE shooting competition – for information only since there are no national competition for this.

For any omissions or errors in the results please contact the host branch concerned, resolve the matter and thereafter feedback by the host branch to andrevdm@sahunt.co.za for a correction to be done. Corrections will be accepted from host branches until Thursday, 11 July 2019 at 12h00, after that the results will be deemed as final. Invitations for qualifiers to the national Inter Branch Team- and President shooting competitions will follow shortly after that.

FilenameSize
A Microsoft Excel file 1-Streek Intertak Spanskiet 201923.82 KB
A Microsoft Excel file 1-Streek Intertak UITDAAG Spanskiet 201913.55 KB
A Microsoft Excel file 1-Streek Presidentskiet 2019 – Ope klas116.28 KB
A Microsoft Excel file 2-Streek Presidentskiet 2019 – Juniors15.28 KB
A Microsoft Excel file 3-Streek Presidentskiet 2019 – Dames18.65 KB
A Microsoft Excel file 4-Streek Presidentskiet 2019 – Seniors16.56 KB
A Microsoft Excel file 5-Streek Presidentskiet 2019 – B Klas33.03 KB
A Microsoft Excel file 6-Streek Presidentskiet 2019 – C Klas43.69 KB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles