• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nasionale Intertak Spanskietkompetisie: 17 Augustus 2019

Hiermee die uitnodiging aan die Top 30 spanne op aangehegte streek ranglys na die nasionale Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak op Saterdag, 17 Augustus 2019. Baie geluk aan elkeen van die spanne wat gekwalifiseer het ten spyte van kwaai kompetisie die afgelope 6 maande. ‘n Aanduiding van hoe die skietstandaard in hierdie kompetisie verbeter het: gedurende 2016 was die 30 ste span se totale telling 2900.47, die 2019 telling van die 30 ste span is 3110.49.

Hieronder die inskrywingsvorm, dagprogram en roetekaart – die laaste dag vir inskrywings is 9 Augustus 2019. ‘n Vriendelike versoek dat die takvoorsitters my asb so spoedig moontlik laat weet indien ‘n span van u tak nie kan deelneem nie, ons sal graag die geleentheid aan die volgende spanne vanaf posisie 31 op die ranglys die geleentheid wil gun om aan die kompetisie deel te neem.

Inskrywings word direk by die Vrystaat Sandveld tak gedoen – stuur asb u inskrywing aan bennie.vandermerwe@dcs.gov.za (voorsitter: Vrystaat Sandveld tak)

Die Vrystaat Sandveld skietbaan is sedert 2017 ontwikkel as die nasionale skietbaan van SA Jagters. Die een uitstaande item is die afwerking van die skietpunte en daar is besluit op betonblokplaveisel teen ‘n effense helling vir die 100, 200 en 300m skietpunte en op die 100m skietpunt by die inskietbaan.  Die fondse om hierdie werk te doen is onlangs deur die SA Jagters Raad goedgekeur. Daar is besluit om nie die werk nou te doen nie maar wel na die Presidentskiet-kompetisie ook afgehandel is op 14 September 2019.  Dit is baie droog en enige konstruksiewerk nou op die skietpunte gepaardgaande met swaar vragmotors en ander werktuig gaan potensieel baie stowwerige toestande gedurende die kompetisie veroorsaak, daarom die besluit om dit later te doen.


English

Herewith the invitation to the Top 30 teams on attached regional ranking to the national Interbranch Team shooting competition at the  Meerkatgat shooting range of the Vrystaat Sandveld branch on Saturday, 17 August 2019. Congratulations to these teams, you qualified despite fierce competition during the past 6 months. An indication of the high standard in this competition is the following: in 2016 the total score for team no 30 was 2900.47, the 2019 score for team no 30 is 3110.49.

Underneath the registration form, programme of the day and the route map to the shooting range – the last day for registration is 9 August 2019. A friendly request to the branch chairpersons to inform me as soon as possible if a team from your branch are unable to participate in this competition, we would like to offer the opportunity to participate to the teams from position 31 on the ranking. 

Registrations are done directly with the Vrystaat Sandveld branch – please forward your registration to bennie.vandermerwe@dcs.gov.za (chairman: Vrystaat Sandveld branch)

The Vrystaat Sandveld shooting range has been developed since 2017 as a national shooting range for SA Hunters. The one outstanding item is the firing line/shooting points and it was decided to finish it with precast concrete block paving to a slight incline at the 100, 200 en 300m shooting points at the 300 m shooting range and the 100m shooting point at the 100m shooting range. The funds to do this work was recently approved by the SA Hunters Board. It was decided not to do this work now but to delay it to after completion of the President shooting competition on 14 September 2019. It is very dry and construction work now on the shooting points together with heavy trucks and other equipment will potentially create very dusty conditions during the competition, for that reason the decision was made to do this work at a later stage.

FilenameSize
A Microsoft Word file 1-Nasionale Intertak 17 Aug 2019 dagprogram245.5 KB
An Adobe Acrobat file 1-Streek Intertak Spanskiet 2019 resultate141.6 KB
A Microsoft Word file 2-Padkaart na Meerkatgat skietbaan78.63 KB
A Microsoft Word file 3-Inskrywingsvorm 17 Aug 2019252.5 KB
A Microsoft Word file 4-Span vrywaring 17 Aug 2019246.5 KB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles