• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Jaggebaseerde Skietoefening Toekennings

Die hersiene jaggebaseerde skietoefeninge het op 16 Januarie 2014 in werking getreë. Die belangrikste veranderinge is die konsolidasie van algemene skietreëls in die nuwe dokument – “Universele reëls by skietoefeninge”. Vir volledige verduideliking moet die reëls vir skietoefeninge altyd saam met die Universele reëls by skietoefeninge gelees word.

Skietprestasietoekennings

1) Skietbalkies vir individuele skietoefeninge – Vir die volledige reëls, puntetoekenning, kwalifiserende tellings en voorbeelde van teikens vir elke skietoefening sien individuele skietoefeninge. Vir elkeen van die skietoefeninge is daar ‘n skietbalkie beskikbaar in brons, silwer of goud om te dien as aansporing en beloning vir skuts. Die rekords van prestasies word by die takke gehou en daarom moet skuts by die tak aansoek doen vir die skietbalkies wat dit vanaf die nasionale kantoor bestel. Daar is dan ook reeds baie skuts wat met trots hulle skietbalkies (van lapmateriaal) op hemde of skietbaadjies vertoon.

Slegs die eerste poging van ‘n skietoefening op ‘n dag kwalifiseer vir skietbalkies. Die gebruik van ‘n sub-kaliber om eers ‘n skietoefening te skiet en om daarna op dieselfde dag ‘n kwalifiserende skietoefening te skiet met ‘n volwaardige kaliber is ook nie toelaatbaar nie. Bv. die gebruik van ‘n 308 Win in die oefensessie en daarna ‘n swaarkaliber wat kwalifiseer.

2) Die “Groot 5” skiettoekenning van die SAJWV is gebaseer op al die jaggebaseerde skietoefeninge wat ‘n skietbalkie erkenningstelsel het. Die skiettoetse vir Toegewyde Jagter ens wat slegs “bevoeg” of “nog-nie-bevoeg” aandui kwalifiseer nie as deel van die “Groot 5” toekenning nie. Die “Groot 5” Toekenning word gemaak wanneer ‘n lid amptelik kwalifiseer vir ‘n goue toekenning op vyf of meer van die kwalifiserende skietoefeninge. Die rekord kaart vir die “Groot 5” toekenning is beskikbaar op bestelling by die takke en elke skietoefening waar die lid kwalifiseer vir ‘n goue skietoefening, moet gesertifiseer word deur die verantwoordelike Baan Offisier. Na kwalifikasie van ‘n goue toekenning op vyf of meer van die kwalifiserende skietoefeninge, word die rekord kaart deur die takvoorsitter onderteken en word dan by Inyathipark aangebied vir die amptelike uitreiking van die “Groot 5” lapkenteken. ‘n Fooi van R75-00 is betaalbaar wanneer die rekord kaart aangebied word vir verwerking deur die Opleidingsdepartement van die SAJWV en sluit in die rekord kaart, verwerking van die toekenning en die “Groot 5” lapkenteken.

Die lid wat aansoek doen vir die “Groot 5” verklaar dat die tellings behaal ‘n ware weergawe is van die tellings behaal gedurende die skut se eerste poging van elke skietoefening op die gespesifiseerde datum en verder verklaar die lid dat die
skietoefening geskiet is volgens die reels van die SAJWV en in die gees van die speifieke skietoefening.

3) Die Platinum toekenning kan tydens ‘n Presidentskietkompetisie verwerf word deur ‘n skut. Daar word onderskei tussen die Platinum toekenning wat verwerf word op streekvlak en die een wat verwerf word op nasionale vlak. Die twee skietoefeninge waarop die Presidentskietkompetisie gebaseer word is die Vlakteskietoefening en die Bosveldskietoefening. Die minimum vereiste vir die behaling van die Platinum balkie/ toekenning, is ‘n totaal van minstens 460 punte (85%) van ‘n moontlike 540 punte vir die twee skietoefeninge saam. Verder moet die skut ook minstens 220 punte (80%) van ‘n moontlike 270 punte vir elke skietoefening afsonderlik behaal; Sien die dokument Reëls vir die streek en nasionale skietkompetisies vir volledigheid.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles