• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Geakkrediteerde Jagpakkette 2022

SA Jagters Geakkrediteerde Jagpakkette 2022

Daar is nog `n paar van die 42 geakkrediteerde jagpakkette oor wat teen billike pryse aan lede aangebied word. Hierdie jagpakkette word verskaf deur die Vereniging se eie lede en is onderhewig aan die SA Jagters se jagterskode.

Besigtig die beskikbare jagpakkette hier.

Bespreek jou SA Jagters geakkrediteerde jagavontuur. Rig navrae aan Vanessa by vanessa@sahunt.co.za

 1. Dui aan in watter pakket jy belangstel
 2. Dui aan watter datum jou pas
 3. Vanessa sal datums verifieer en met jagters bevestig
 4. Vanessa sal die jagbestemmings se normale pryslys en jagreëls aan jagters verskaf.
 5. Die Jagter betaal die volledige prys van die jagpakket direk aan SA Jagters om die bespreking te bevestig.
 6. Direk na afloop van die jag, gee jagters per e-pos terugvoer van hulle ervaring aan vanessa@sahunt.co.za

SA Hunters Accredited Hunting Packages 2022

We still have a few of the 42 accredited hunting packages left at reasonable prices. These packages have been made available by our own members and comply with our hunter’s code.

View the available hunting packages here.

Book your SA Hunters accredited hunting adventure. Direct queries to Vanessa by vanessa@sahunt.co.za

 1. Indicate which package you are interested in
 2. Indicate your preferred date
 3. Vanessa will verify dates and confirm with hunters
 4. Vanessa will send the hunting destination’s regular price list and rules to hunters
 5. The hunter pays the full price of the hunting package directly to SA Hunters to confirm the booking.
 6. Immediately after the hunt, the hunters will provide feedback of their experience to vanessa@sahunt.co.za

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles