• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Shooting range activities

Inleiding

Die skep van geleenthede vir lede om hul skietvaardighede te ontwikkel en te verbeter, is waarskynlik dié belangrikste praktiese aktiwiteit wat die SA Jagters aan sy lede bied om hulle toe te rus om hul vuurwapens met die nodige kundigheid en vertroue, veilig te kan gebruik op die skietbaan en wanneer hulle jag.

Die doel van die SAJWV skietoefeninge 

Die doel met die skietoefeninge van die SA Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) vir jagters is die skiet van ’n “een skoot, doodskoot” in die jagveld! ’n Verantwoordelike jagter moet sy beperkinge ken in terme van sy skietvaardighede in die jagveld en hierdie kennis en ervaring word net opgedoen deur gereeld te oefen en verantwoordelike optrede (toepassing van gesonde oordeel) in die jagveld.

Die skietoefeninge van die SA Jagters en Wildbewaringsvereniging is ontwikkel om verskillende jagomstandighede op verskillende spesies met verskillende jagwapens so prakties moontlik op ’n skietbaan na te boots. Die skietoefeninge poog om die volgende kennis en vaardighede aan jagters oor te dra:

 • Veilige wapenhantering – pas dit wat jy gedurende die skietoefeninge leer in
 • terme van veilige wapenhantering ook toe in die jagveld om ’n veilige jagter te wees;
 • korrekte skootplasing – die reeks van teikens ontwikkel vir die skietoefeninge stel die vitale organe vir korrekte skootplasing op die verskillende spesies so realisties moontlik voor en die skut kan dit oefen;
 • gebruik van hulpmiddels soos bv. skietstokke vir ’n meer akkuarate skoot;
 • Die vermoë om uit ’n verskeidenheid van posisies soos bv. lê, en staan, met vertroue te kan skiet;
 • minimum kalibers op sekere spesies en vir sekere skietoefeninge soos bv. die gebruik van 6.5 mm kaliber as minimum op die Bosveldskietoefening (Blouwildebees/ Sebra) onder bosveldomstandighede en die 9,3 x 62 mm Mauser as minimum op die Grootkaliber skietoefening (Buffel);
 • met deurlopende skietoefening en die gebruik van die verskillende posisies op die skietbaan, ontwikkel die jagter sy skietvernuf tot op die punt waar die besluit om te skiet of nie te skiet nie, op ’n prooi in die jagveld – maklik word. Hy/sy ontwikkel ’n uiters belangrike gevoel vir sy/haar beperkinge in terme van skietvernuf.

Skietaktiwiteite op takvlak

Die skietdae op takvlak is die basis van die SAJWV se skietaktiwiteite. Hier neem lede deel aan standaard skietoefeninge van die Vereniging en kan lede, gebaseer op hul resultate, kwalifiseer vir skietbalkies (goud, silwer en brons) vir elke skietoefening. Lede neem op takvlak deel om as jagters hul jagskietvaardighede te verbeter. Hierdie is ook die geleentheid vir belangstellende lede om hul skietvaardigheid en toerusting vir verdere kompetisiedeelname op streek- en nasionale vlak voor te berei. Baie lede neem ook bloot op takvlak deel omdat hulle dit geniet om te skiet en met vriende ’n gemeenskaplike belangstelling deel. Daar neem ongeveer 3 500 skuts maandeliks landwyd deel aan takskietdae by die 73 takke in 15 streke – ongeveer 600 skietdae per jaar in totaal. Ongeveer R9 miljoen se ammunisie word jaarliks by die geleenthede verbruik – dit sluit nie die jagammunisie in wat jaarliks deur jagters verbruik word nie.

Gaan na Skietoefeninge vir meer detail van die skietoefeninge en na Takke vir individuele takke se program van skietdae en ander aktiwiteite.
 
Skietaktiwiteite op streekvlak

Op streekvlak word daar jaarliks vanaf Januarie tot einde Junie in elke streek Presidentskietkompetisies vir individue en Intertak spankompetisies (vyf man/dame spanne wat hul tak verteenwoordig) aangebied, waaraan enige lid van die SAJWV kan deelneem. Die Vlakte- en Bosveldskietoefeninge word vir die twee skietkompetisies gebruik. Te oordeel aan die geweldige groei in deelname neem die gewildheid van die skietkompetisies jaarliks met rasse skrede toe. Streek Intertak Spanskietkompetisies – gedurende 2013 het 281 spanne (1405 skuts) deelgeneem aan die kompetisies in vergelyking met die 211 spanne (1055 skuts) van 2012. Dit verteenwoordig ‘n toename in deelname van 33%! Streek Presidentskietkompetisies – gedurende 2013 het 1598 skuts deelgeneem aan die kompetisies in vergelyking met die 1287 skuts van 2012. Dit verteenwoordig ‘n toename in deelname van 24%!

Streekskietkompetisies is vanaf 2012 verder uitgebrei met die nuwe Intertak UITDAAG spanskietkompetisie. Die UITDAAG spanskietkompetisie met vyf skuts per span bestaan uit die Vlakvark en Rooibok skietoefeninge, en word net op streekvlak aangebied. Uitdaag skietkompetisies is nie bedoel vir topskuts nie, en hulle word daarvan uitgesluit. Die doel met die nuwe UITDAAG-reeks is om deelname te bevorder, deur skietkompetisies oor korter afstande te skep vir skuts wie se toerusting of vermoë hulle weerhou om op nasionale vlak mee te ding, en wie dit tog geniet om in spanverband op streekvlak deel te neem. Gedurende 2013 het 52 spanne (260 skuts) deelgeneem aan die kompetisies in vergelyking met die 17 spanne (85 skuts) van 2012. Dit verteenwoordig ‘n toename in deelname van 206%!

Skietaktiwiteite op nasionale vlak

Op nasionale vlak is daar tans drie groot kompetisies waarvan die eerste die Mees Veelsydige Skut skietkompetisie is, wat jaarliks in Februarie plaasvind en oop is vir deelname deur enige SAJWV lid. Hierdie kompetisie word oor sewe verskillende skietoefeninge beslis wat haelgeweer, jaggeweer, grootkaliber, 22 Randslag geweer en jaghandwapen insluit, en is gemik op skuts wat met ‘n verskeidenheid van vuurwapens kan deelneem. Hierdie kompetisie se reëls word elke jaar hersien en gepubliseer voor die kompetisie.

Tweedens word die nasionale Presidentskietkompetisie vir individue in September aangebied, met die doel om die Kampioenskut van die Vereniging te bepaal. Gebasseer op streekresultate word die Top 20 skuts van die vorige jaar se nasionale kompetisie, die Top 100 skuts, die Top 10 damesskuts en Top 10 seniorskuts (vyf en sestig jaar en ouer) en die Top 10 onder 18 jaar juniors van die huidige jaar, uitgenooi na hierdie prestige kompetisie.

Derdens word die nasionale Intertak spanskietkompetisie jaarliks in Augustus aangebied en word die Top 30 spanne, gebaseer op die huidige jaar se streekresultate, uitgenooi om deel te neem, met die doel om die Kampioenspan van die Vereniging te bepaal.

Sedert 2011 is daar ook ’n reeks skietkompetisies vir juniors geskep met uitdunne op streekvlak en uitnodiging om deelname aan die nasionale skietkompetisies. Die top vyftien juniors onder dertien jaar, wat kompeteer in die Luggeweer (veertipe luggewere) skietkompetisie en die top vyftien juniors onder agtien jaar, wat kompeteer in die 22 Randslag skietkompetisie (druklug luggewere {PCP} kan as ’n alternatiewe wapen vir die 22 Randslag gebruik word), word uitgenooi om jaarliks in September nasionaal te kompeteer.

Vir die detail inligting i.v.m. reëls van die streek en nasionale skietkompetisies hierbo gaan na Reëls vir die streek en nasionale skietkompetisies.

Skietaktiwiteite vir gestremde skuts

SA Jagters is besig met die ontwikkeling van ‘n kategorie vir gestremde skuts waar hulle kan deelneem aan skietoefeninge. Die eerste Mees Veelsydige Skut skietkompetisie is gedurende Junie 2014 te Welkom aangebied deur die Sandrivier-
58 tak waaraan 19 gestremde skuts deelgeneeem het. Gestremdes wat belangstel om betrokke te raak by die ontwikkeling kan die kantore van SA Jagters skakel of gaan na gestremde skuts op die webwerf.

Ter afsluiting

Werklik skietaktiwiteite wat in elkeen se belangstellings voldoen! SAJWV lede wat belangstel in die skietaktiwiteite van die Vereniging, maar nog nie deelneem nie, kan hul naaste tak skakel vir meer inligting.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles