• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Riemland Tak se Fokus op Juniors

Riemland-tak in Bethlehem in die Oos-Vrystaat spits sy skietaktiwiteite toe op die hele gesin. Dié tak bied nie net ʼn maandelikse takskiet aan nie, maar ook gesinsdae wanneer pa, ma en die kinders hulle passie vir die skietkuns kan uitleef.

Toe Riemland-tak aanvanklik gestig is, was die fokus eerstens om mans as lede te werf. Mettertyd, het die bestuur besef dat ons gejaagde, bedrywige lewensstyl min ruimte laat vir kwaliteit gesinstydverdryf. Met slegs naweke oor vir gesintyd, het die tak besluit om geleentheid te skep waar gesinne saam aan skietaktiwiteite kan deelneem.

In 2015 het Riemland begin om sy eie klubhuis op te rig met die familie in gedagte en daarom is die fasiliteite by ons skietbaan onder die gesinsvriendelikste bane in die land. Ouers kan met vrymoedigheid selfs hulle klein kindertjies saambring sonder om ʼn groot pakkaas saam te ry.

Aanvanklik het Riemland se junioraktiwiteite effe traag ontwikkel omdat dit dikwels met skoolsportdae op Saterdae gebots het.

In Oktober 2019 het Riemland se nuutverkose bestuur ook nuwe leierskap vir juniors ingesluit. Ons het ons benadering tot juniorbetrokkenheid verander en ouers en hulle kinders persoonlik uitgenooi. Reeds met die eerste skietdag onder nuwe bestuur het meer as 20 kinders deelgeneem.

Ons het ook ʼn motiveringsprogram in werking gestel waar elke jong skut ʼn klein beloning by die snoepie kan afhaal nadat hy/sy aan die dag se skietoefeninge deelgeneem het. Dit motiveer veral die jonger kinders om skietdae by te woon, al is dit net uit nuuskierigheid oor wat hul volgende gaan skiet en wat in die pasella pakkie is.

Riemland-tak se Snoepie waar juniors hulle belonings kan afhaal

Op 18 Januarie 2020 het Riemland-tak sy eerste sportskiet streekbyeenkoms aangebied wat ook ʼn junior streekskietitem ingesluit het waaraan 31 juniors deelgeneem het. Elkeen het ʼn klein trofee ontvang wat vir hulle besondere aangename ondervinding was waaroor hulle steeds praat.

Riemland-tak se junior skietbaan is so pas klaar geskraap en die res van die werk kan nou begin. Ons beoog om die kleintjies te nooi na ʼn nie-amptelike skietdag sodat hulle self kan hand bysit met die baan se ontwikkeling. Hulle sal by die skietbaan kan oorslaap en die volgende dag hulle vernuf op die skietbaan kan toets. Die jongklomp is baie opgewonde oor hulle baan.

Die tak is baie opgewonde oor die groeiende belangstelling onder juniors, en het reeds ʼn paar talentvolle juniors geïdentifiseer wat die amptelike skietoefeninge sal kan baasraak om met sukses aan kompetisies deel te neem. Die tak wil eerder opleiding op weeksdae aanbied en wil nie ʼn naweek se takskiet daarvoor opoffer nie omdat dit gesinsdeelname by skietdae kan benadeel.

Veiligheidsmaatreëls maak ʼn belangrike deel uit van junior opleiding. Die juniors het reeds basiese veiligheid met beide lang gewere en handwapens geleer.

Wanneer dit lyk of die junior oefening te maklik is vir van die ouer kinders van 12 – 13 jaar en ouer, kan hulle onder begeleiding van ʼn baanoffisier saam met die gewone lede op die hoofbane deelneem. Die tak wil niemand terughou nie en daarom gee hulle aan uitblinkers gou die kans om tot op die volgende vlak  vlak te vorder.

Riemland-tak is bevoorreg om ʼn baie ervare junior skut in sy midde te hê wat sonder huiwering sy eie skietdag opoffer offer om aandag te gee aan die heel jongetjies van 3 – 5 jaar. Dit is ook vir hulle makliker om by ʼn ander jong persoon te leer. Daar is altyd baanoffisiere teenwoordig, en hy word dus nooit alleen gelaat met die jong skuts nie.

Die tak beskik oor ʼn passievolle span wat graag by die juniors betrokke is.

Paar van Riemland-tak se jong skuts.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles