• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathipark Nuus – Januarie 2019

Hier is ons reeds aan die begin van Februarie 2019. Januarie is op sy rug en iets van die verlede. Groot dele van RSA gaan steeds gebuk onder ernstige droogte. Ons harte gaan uit na die inwoners aan die westelike deel van die land waar dit baie moeilik gaan. Gelukkig was daar in verlede week en oor die naweek klompie plekke waar daar redelike goeie reën geval het. Ons is dankbaar daarvoor.

1. Beplanningsessie van SA Jagters Raad
Die Raad van SA Jagters het op Vrydag 25 Januarie `n strategiese beplanningsessie gehad en besin oor die uitdagings vir die jaar vorentoe. Ek bring slegs enkele aspekte uit die sessie onder u aandag.

1.1 Lidmaatskap
Op 31 Januarie 2019 was SA Jagters se opbetaalde ledetal op 42 020. Die ledetal het in die laaste vyf jaar konstant gebly met effens verandering in die loop van die jaar, maar dit bly in die omgewing van 42 000. Ons werf ongeveer 4 000 lede per jaar maar verloor sowat 3 000 vanweë lidmaatskap wat verval en sak die syfer terug na ongeveer 42 000.

Die Raad sal takke en lede versoek om spesiale aandag te gee aan ledewerwing maar ook aan die behoud van lede in die loop van die jaar.

Onthou dat elke lid van SA Jagters wat 10 lede in `n gegewe jaar vir SA Jagters werf die volgende jaar gratis lidmaatskap ontvang. Takke wat lede werf kry ook erkenning met `n gedeelte van die ledegeld, bo en behalwe die tak-subsidie wat na die Tak deurgegee word.

Carl Arnold, President van SA Jagters, het die doelwit gestel dat hy graag die ledetal van SA Jagters met 4 000 lede sal wil sien groei in 2019 en 2020. Kom ons neem hande om hierdie doelwit te behaal.

1.2 SA Jagter Tydskrif
Dit kom voor asof daar `n toenemende getal lede is wat dit moeiliker vind om SA Jagters se ledegeld te betaal en versoek om die koste van SA Jagter tydskrif van die jaarlikse ledegeld uit te sluit. Dit is nie so eenvoudig nie en sal hoogstens ledegeld met R240 per jaar verminder.

Met die verkoop van 50% van die maatskappy wat die SA Jagter uitgee aan Media 24 is daar destyds ooreengekom dat SA Jagters sal voortgaan met die praktyk om vir elke gewone lid in te teken op die SA Jagter. Sou ons wou onttrek uit hierdie ooreenkoms sal dit onderhandel moet word met Media24. Ons kan nie `n eensydige besluit neem nie.

Tydens die Kongres van 2018 is `n kort opname onder die afgevaardigdes gedoen oor die moontlikheid om die SA Jagter uit te sluit van ledegeld. By hierdie geleentheid is aangedui dat dit nie gedoen moet word nie en dat lede steeds die SA Jagter wil ontvang.

Die Raad het besluit om `n groter opname te doen onder alle lede en saam met hierdie nuusbrief sal u die geleentheid kry om u siening oor die insluit van die SA Jagter as deel van u ledegeld met ons te deel. Volg die aanwysings op die elektroniese vraelys en gee u mening. Sodra die data verwerk is, sal ons terugvoering gee. Kliek hier om die vraelys in te vul.

Lede wat die SA Jagter elektronies ontvang, het probleme ondervind met die Februarie uitgawe. Dit is intussen reggestel en die Februarie en Maart-uitgawes is op MySubs beskikbaar. Media 24 het onderneem om teen einde Februarie vir ons `n alternatiewe oplossing te kry vir MySubs wat waarskynlik nie meer beskikbaar sal wees nie.

1.3 Jagsake
Boetie Kirchner is aangestel as Bestuurder Jagsake en het aan die begin van Januarie sy nuwe pos opgeneem. Hier is `n nuwe man met nuwe planne en ek glo u sal `n klompie interessante verwikkelings sien. Die eerste hiervan is die bekendstel van SA Jagters se stelsel om permitte uit te reik vir die vervoer van wildevarkvleis. Meer detail verskyn elders in die nuusbrief.

1.4 Bewaring
Richard Sowry en Lizanne Nel is aan die spits van Bewaringsaangeleenthede by SA Jagters. Die klem val vanjaar om Takke by te staan om hulle bewaringsaktiwiteite aan te teken en om leiding te gee om sinvolle bewaringsprojekte te registreer en te loods.

Takke en lede word aangemoedig om die Bewaringsafdeling van SA Jagters webwerf te besoek vir meer inligting oor die Vereniging se bewaringsinisiatiewe en die beleidsdokumente. Kliek hier om direk by die bewarings gedeelte uir te kom. Dan kan u ook die SA Hunters Conservation Facebook bladsy hier “like” sodat ons meer mense kan bereik en inlig oor die rol wat verantwoordelike jag in bewaring speel.

Stuur gerus interessante artikels en gebeure oor bewaringskwessies aan Lizanne Nel deur middel van die “Send message” opsie op Facebook of stuur dit aan lizanne@sahunt.co.za

Daar is internasionaal al sterker druk op die totale uitfasering van die gebruik van lood in alle ammunisie. Die Suid-Afrikaanse regering het reeds sekere internasionale ooreenkomste hieroor onderteken en ons verwag dat die druk op hierdie onderwerp geweldig sal toeneem. Die Bestuurder en VP Bewaring sal deur die loop van die jaar leiding gee met die formuleer van verdere standpunte van SA Jagters oor hierdie onderwerp.

1.5 Sportskiet
Daar is heelwat verwikkelinge in sportskiet. Die bekendstelling van ons multidissiplinêre skietdissipline trek baie meer aandag as wat verwag is. Oor die afgelope naweek is die eerste klompie baanoffisiere in die Oos-Kaap opgelei. Die eerste tak se lede skiet reeds die dissipline ten spyte van die feit dat die finale implementeringsmaatreëls eerskomende Woensdag by die skietkomiteevergadering gefinaliseer word. Meer inligting sal daarna aan takke gestuur word.

Skakel gerus met Nic Roets by (012) 808 9300 vir meer inligting oor die nuwe dissipline.

1.6 Jagverwante Skiet
Ons jagverwante skietoefeninge vir die President en Intertak Spanskietkompetisies is gefinaliseer. Die aanvanklike ongelukkigheid rondom veranderinge van die reëls is uitgeklaar en die proses verloop glad.

Die skietkomitee moet nog enkele aspekte uitklaar oor die finale jaggeweerskietoefeninge vir die internasionale IGRF skietkompetisie en Wêreldkampioenskap wat SA Jagters die teen einde Oktober 2019 aanbied.

Lynx borg weer vanjaar die Presidentskiet se nasionale byeenkoms. Baie dankie aan Mike Rogers en Lynx.

SA Jagters is in gesprek met Safari Outdoor oor die borgskap vir die Intertak Spanskiet. Dankie aan die SO se bestuur vir hul ondersteuning aan SA Jagters se aktiwiteite.

1.7 IGRF Wêreldkampioenskap Skietbyeenkoms
SA Jagters bied in Oktober 2019 die IGRF (International Gallery Rifle Federation) se wêreldkampioenskap in Suid-Afrika aan. Reëlings vir hierdie geleentheid vorder fluks en die belangstelling lyk goed. Ons verwag ongeveer 250 buitelandse skuts en die plaaslike skuts is vuur en vlam om op internasionale vlak mee te ding.

Vir enige navrae hieroor skakel asseblief met Nic Roets by nic@sahunt.co.za

1.8 SA Jagters is 70 Jaar Oud
SA Jagters word vanjaar 70 jaar oud. Die Vereniging het op 1 Oktober 1949 by die Pretoriase Dieretuin tot stand gekom. Die Raad het `n paar inisiatiewe voorgestel om die 70-jarige bestaan van SA Jagters te vier:

 • `n Spesiale gedenkbriefhoof is op 1 Februarie bekend gestel. U kan `n kopie van die briefhoof hier sien.
 • `n Beperkte aantal gedenkmesse sal beskikbaar wees. Meer inligting hieroor sal later verskaf word.
 • `n Gedenkboek wat SA Jagters se geskiedenis weergee is nog in wording.  Prof Pieter Potgieter (en Oom George Nell tot en met sy afsterwe verlede jaar) en Herman Jonker werk reeds geruime tyd hieraan. Die teikendatum is om hierdie boek by die Kongres van 2019 bekend te stel. Stuur asseblief enige interessante inligting waaroor u beskik na prof. Potgieter by pieter.potgieter@safricom.co.za

Soos die jaar vorder sal verdere inisiatiewe in hierdie verband bekendgestel word.

2. Fondsinsameling Teenstroping
Tydens die Kongresdinee het Jan Lubbe van die wapenwinkel Sons of Guns en Johannes Coertze van Formalito `n CZ .375 H+H geskenk om in 2019 uit te loot as `n fondsinsamelingsprojek ten bate van SANParke se teenstropingsaktiwiteite. Vir `n relatiewe klein bedrag staan lede die kans om hierdie geweer in `n gelukkige trekking te wen. Meer inligting hieroor sal aan die einde Februarie in die nuusbrief verskyn.

3. Toegewyde Status
Teen die einde Desember 2018, het 16 316 van 17 049 toegewyde jagters reeds voldoen aan die vereistes om die status te behou, terwyl 733 van hierdie lede verdere aktiwiteite moes registreer. Hierdie lede sal binnekort `n SMS kry om óf aktiwiteite terugwerkend te registreer óf `n “geen aktiwiteit” verslag in te dien. Alternatiewelik sal SA Jagters hierdie lede se name aan die SVR stuur as lede wat nie langer toegewyde jagterstatus geniet nie.

9 828 van 10 679 toegewyde sportskuts voldoen reeds aan die vereistes om die status te behou, terwyl 869 lede hulle aktiwiteite terugwerkend moet registreer of `n “geen aktiwiteit” verslag moet indien. Ook hierdie lede sal binnekort `n laaste SMS in die verband ontvang. Alternatiewelik sal SA Jagters hierdie lede se name aan die SVR stuur as lede wat nie langer toegewyde sportskutstatus geniet nie.

Sommige lede wat beide toegewyde jagter- en toegewyde sportskutstatus het, word herinner dit hulle aan beide statusse se vereistes moet voldoen.

4. Handaflewering van die SA Jagter
Ons het voorheen berig dat die SA Jagter-tydskrif per hand by u woonadres kan aflewer. Hierdie aflewering is betroubaarder as die poskantoor se aflewerings. Indien u die SA Jagter per hand afgelewer wil hê, maak seker dat u woonadres korrek is op die lede-administrasiestelsel en stuur dan `n e-pos aan admin@sahunt.co.za

5. Jagsake

5.1.    Uitreik van Varkpermitte
SA Jagters het na `n lang onderhandelinge met die Departement Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Dieregesondheid daarin geslaag om erkenning te kry as `n bedryfsorganisasie wat sy lede kan magtig om permitte uit te reik vir die vervoer van verwerkte wildevark-karkasse en -vleis. Hierdie vergunning is toegestaan ingevolge Regulasie 20 van die Wet op Dieresiektes No 35 van 1984.

5.1.1.    Agtergrondinligting oor Afrika-varkpes
Die beheer oor vervoer van vleis van wildevarke (veral vlakvarke) is reeds in 1935 ingestel in `n poging om die verspreiding van Afrika-varkpes te beperk. Afrika -varkpes is `n hoogs aansteeklike en dodelike virussiekte wat veroorsaak word deur `n virus wat tussen tampan bosluise en vlakvarke sirkuleer. Vlakvarke is draers van die virus maar word nie siek nie. Dit is egter hoogs aansteeklik en dodelik indien dit varkboerderye sou versprei. Dit is onseker of bosvarke en gewone wildevarke (mak varke wat wild geraak het, ook bekend as feral pigs) en selfs Europese bosvarke wat uit aanhouding ontsnap het, ook draers van die virus mag wees.

Die beperking op die vervoer van vleis van wildevarke is in 1935 ingestel. Dit was van toepassing op bykans die hele Limpopo Provinsie en groot aangrensende dele van Mpumalanga, Noordwes en die Noordelike deel van Kwazulu-Natal. Hierdie gebied was destyds die natuurlike verspreidingsgebied van vlakvarke.

Die huidige beperking op die vervoer van wildevarkvleis bepaal dat die verwerkte karkasse en/of vleis van vlakvarke en bosvarke slegs met `n veterinêre permit van enige eiendom of plaas in RSA verwyder en vervoer mag word nadat die vel, pote, kop, binnegoed en alle limfknope uit die karkas en/of uit die vleis verwyder is.

Dit is algemeen bekend dat die verspreidingsgebied van vlakvarke intussen geweldig uitgebrei het. Vlakvarke is nou volop in die Oos-Kaap, Noordwes, Vrystaat en Karoo. Dit verhoog die risiko in die voorkoms en verspreiding van Afrika-Varkpes. Derhalwe is dit noodsaaklik om goeie beheermaatreëls toe te pas by die vervoer van wildevark vleis.

Tot onlangs was dit slegs staatsveeartse en geregistreerde lede van Wildlife Ranching SA wat permitte vir die vervoer om wildevarkvleis kon uitreik volgens `n ooreenkoms met die Direktoraat Dieregesondheid.

5.1.2.    Vereistes Gestel deur Direktoraat Dieregesondheid
Die ooreenkoms tussen SA Jagters en die Direktoraat Dieregesondheid magtig die Vereniging om as erkende bedryfsorganisasie ook hierdie permitte aan ons lede beskikbaar te stel wat aan die volgende vereistes voldoen:

 1. `n Opbetaalde lid wees van SA Jagters
 2. Eienaar of bestuurder van `n plaas of plase waarop u varke wil laat jag
 3. U moet die plaas of plase registreer as eiendomme waar varke gejag sal word en waarvoor permitte uitgereik sal word om die vleis te vervoer onderhewig aan die vereistes van die Direktoraat Dieregesondheid.
 4. Om die permitte elektronies te kan uitreik moet u toegang hê tot die internet en SA Jagters se lede-administrasiestelsel en `n drukker om die permit uit te druk
 5. U moet die volgende vereistes gestel deur Die Direktoraat Dieregesondheid skriftelik aanvaar.

Volgens Regulasie 20 uitgevaardig ingevolge die Wet op Dieresiektes mag geen vleis van Wildevarke sonder die dekking van `n staatsveeartspermit in of na of deur die Provinsies Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, Noordwes en KwaZulu Natal vervoer word nie.

Regulasie 20 (a) (ix) lui: Enige vlakvark, bosvark of wildevark karkas, vleis, vel, trofee of enige ander produk van vlakvark, bosvark of wildevark oorsprong na, oor of vanaf grond in die provinsies Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, Noordwes of KZN verwyder of vervoer nie.

Die spesifieke vereistes gestel deur die Direktoraat Dieregesondheid waaraan voldoen moet word deur elke persoon wat die permit uitreik en beide deur hom/haarself en die vervoerder van die varkvleis aanvaar moet word, is soos volg:

 • I have familiarised myself with the Animal Diseases Act (No 35 of 1984) and its regulations;
 • I am aware that wild pigs (warthogs and bush pigs) and any ticks on the wild pigs carry a risk of transmitting African Swine Fever;
 • I will only issue permits for processed meat products and carcasses without the head, legs, skin, viscera and lymph nodes;
 • I will only issue one permit per single wild pig carcass without the head, legs, skin, viscera and lymph nodes;
 • I will only issue one permit per wild pig carcass for household use (not commercial or trophy use) up to a maximum of three permits per transporter per week;
 • I will only issue permits for wild pigs hunted on my premises;
 • Should any signs of animal disease be noted on my premises I will contact the State Veterinarian of my area;
 • I undertake to keep a signed hard copy of each permit issued for a period of 5 years;
 • I agree to accommodate regular audits by SA Hunters on permits I have issued;
 • I undertake to inform SA Hunters should there be a change to any of the details listed above (this includes any changes to ownership or management of the registered farm);
 • I acknowledge that should I not comply with the above, my authorisation will be retracted.

5.1.3.    Elektroniese Uitreik van Permitte
SA Jagters het besluit om die uitreiking van hierdie permitte te vereenvoudig en dit slegs elektronies te doen sodat dit nie die lid of jagters iets kos nie. Eerstens spaar dit geld vir die lid wat sy plaas wil registreer en die permitte wil uitreik, en tweedens vereenvoudig dit die verslagdoening aan die Direktoraat Dieregesondheid oor die uitgereikte permitte.

Die gewone gebruik was om permitboeke te laat druk en teen koste aan lede te verskaf. SA Jagters se elektroniese uitreiking vereis geen drukwerk nie en skakel die verspreiding van permitboeke na lede uit.

Die Direktoraat Dieregesondheid vereis maandeliks `n verslag oor alle uitgereikte permitte. Omdat die permitte elektroniese uitgereik word, word die data outomaties bygewerk op SA Jagters se stelsel en skakel dit dus bykans alle administratiewe werk uit om die verslag aan Direktoraat Dieregesondheid te verskaf. Die data kan in `n enkele lêer per e-pos na die verantwoordelike persone by die Departement gestuur word.

5.1.4.    Registrasie van Plase
Enige lid van SA Jagters wat `n grondeienaar is en wat hierdie permitte wil uitreik moet eerstens sy plaas registreer. Hierdie aansoek om registrasie word elektronies gedoen via die lid se persoonlike profiel in die SA Jagters se lede-administrasiestelsel. Aansoekers moet die vorm voltooi, uitdruk en teken en dit aan SA Jagters faks; of die vorms skandeer en per e-pos stuur. Sodra die aansoek goedgekeur is, word en `n kopie daarvan na die Direktoraat Dieregesondheid gestuur vir hulle rekords.

Die lid word in kennis gestel dat die plaas geregistreer is en dat hy/sy permitte kan begin uitreik. Die lid en SA Jagters moet `n uitdruk van hierdie skriftelike aansoek veilig bêre.

`n Stap-vir-stap handleiding wat die registrasieproses beskryf, is hier beskikbaar by die volgende skakel.

4.1.5.    Uitreik van Permitte
Sodra die lid in kennis gestel is dat die plaas geregistreer is, kan hy/sy die permitte begin uitreik. Die inligting word ook op SA Jagters se lede-administrasiestelsel bygewerk en daarom is dit noodsaaklik dat u toegang moet hê tot `n drukker en internettoegang om die permitte te kan uitreik.

U teken op u ledeprofiel in, verskaf die korrekte inligting en druk twee kopieë van die permit uit. U en die vervoerder van die vleis moet beide afskrifte onderteken. U verskaf een kopie aan die vervoerder van die vleis en een kopie bewaar u veilig vir minstens 5 jaar.

Dieselfde stap-vir-stap handleiding waarna hierbo verwys is beskryf ook die proses wat u moet volg om permitte aan vervoerders van die vleis uit te reik.

Enige lid wat belangstel om hierdie gratis fasiliteit te gebruik en nie regkom met die handleiding nie, kan Boetie Kirchner skakel by (012) 808 9310 of `n e-pos stuur aan boetiek@sahunt.co.za

5.1.6.    Navorsing
SA Jagters het onderneem om die Fakulteit Veeartsenykunde by te staan met navorsing oor die moontlike verspreiding van Afrika-varkpes. Elke lid wat aansoek doen om sy plaas te registreer kan aandui of hy/sy bereid sal wees om bloedmonsters van varke wat gejag word op voorgeskrewe manier te versamel en aan SA Jagters te stuur. Hiermee kan ons `n bydrae lewer om te bevestig of die endemiese voorkoms van Afrika-varkpes versprei het buite die bekende gebiede waar vlakvarke voorheen voorgekom het.

Wanneer u aansoek doem om u plaas te registreer, kan u aandui of u aan die navorsingsprojek wil deelneem. `n Kort beskrywing van die projek is hier beskikbaar. Volledige inligting oor die neem van bloedmonsters sal verskaf word wanneer die registrasieproses afgehandel is.
5.1.7.    Dankbetuiging
Laastens, bedank ons dr Mpo Maja en dr Leana van Rensburg en al hulle kollegas vir hulle besonderse samewerking om hierdie proses vir SA Jagters moontlik te maak.

6.    Bewaring
6.1 SA Jagters en Africanbats neem hande
SA Jagters het `n ooreenkoms geteken met AfricanBats NPC om betrokke te raak by die bewaring van vlermuise as deel van die Vereniging se Working Wild Programme. Dié program bevorder deelname aan waardevolle bewaringsprojekte deur middel van vennootskappe met eendersdenkende organisasies en bewaringsprogramme. Die doel is om lede te mobiliseer om hierdie projekte te ondersteun en betrokke te raak.

Met hierdie inisiatief kan lede van SA Jagters se 80 takke deelneem aan georganiseerde bewaringsprojekte met deskundiges van AfricanBats. Dit sluit in openbare bewusmakingsveldtogte, observasie en navorsing oor vlermuise. Takke en lede kan meer hier op SA Jagters se webwerf meer hieroor uitvind.

6.2 SA Jagters steun beskermde gebiede
SA Jagters skakel dikwels met ander bewaringsagentskappe om die uitbreiding, bestuur en onderhoud van beskermde gebiede te ondersteun. Een só `n inisiatief, is waar lede van Kameeldoring-tak bystand gelewer het by die Mafikeng Natuurreservaat. Lede het talle probleme raakgesien en direk met amptenare van Noordwes Parke in verbinding getree om beter begrip van die situasie en die uitdagings van die reservaat te kry.

Die Tak het besluit om `n boorgat toe te rus met `n pomp en sonpanele om water vir diere in die reservaat te verskaf. Volgens Pieter Nel, Bewaringsbestuurder by Noordwes Parke, het die herstelwerk aan die watertoevoer reeds heelwat buffels en ander wild na hierdie deel van die reservaat gelok. Die kondisie van die wild het ook aansienlik verbeter.

Die Tak het Mafikeng en Botsalano reservate weer in Januarie besoek om te sien watter ander ondersteuning hulle kan verskaf. SA Jagter se bestuurder bewaring sal haar kundigheid inspan om die tak te help met die ontwikkeling van `n model waarmee ander takke ook gestruktureerde ondersteuning in bewaringsgebiede kan verskaf.

7. Beskikbaarheid van S 365 en S 335 Kruit
Rheinmetall Denel het bevestig dat kruit vir herlaai eers later in 2019 vervaardig sal word. As u nie u voorkeur kruit kan bekom nie, probeer intussen alternatiewe produkte. Sodra ons enige bevestiging kry van die beskikbaarheid van die plaaslike kruit sal ons lede laat weet. Ons bly in kontak met Rheinmetall Denel hieroor.

8. Vuurwapenlisensies: Interdik teen SAPD
Ek het verlede week `n boodskap gestuur aan lede ná `n koerantberig oor `n interdik wat die verskaffer van sagteware bekom het teen die SAPD oor sagteware-lisensiefooi wat nie betaal is nie. Na bewering word die stelsel wat ter sprake is, gebruik vir kontrole oor SAPD-lede se wapens, maar SA Jagter kon nie bevestiging hiervan kry nie.
Hierdie stelsel behoort geen impak te hê op die uitreik van lisensies aan lede van die publiek nie. Sodra ons meer weet, sal ons lede per e-pos laat weet. Intussen kan lede voortgaan om betyds aansoek te doen vir die herlisensiëring van vuurwapens.

9. Hernuwing van Bevoegdheid

Ons herinner lede om bevoegdheidsertifikate gereeld na te gaan. Onthou dat u bevoegdheid verval saam met die laaste lisensie van die betrokke tipe wapen. Indien u `n handwapen het wat ingevolge Art 13 vir selfverdediging gelisensieer is, is die lisensie geldig vir 5 jaar. Wanneer die laaste lisensie van die handwapens verval dan verval u bevoegdheid vir handwapens ook (behalwe as u `n handwapen het wat ingevolge Art 16 gelisensieer is wat dan geldig is vir 10 jaar).
Maak seker u weet wanneer u bevoegdheid verval en doen betyds aansoek om die bevoegdheid te hernu. Indien daar kans kom om die wapens waarvan die lisensie verval het te herlisensieer en u bevoegdheid is nie op datum nie, gaan dit u niks help nie.

10. Fotokompetisie
SA Jagters se fotokompetisie vir lede gaan in 2019 voort. Die doel van die kompetisie is om `n portefeulje saam te stel van die beste foto’s wat SA Jagters se lede geneem het sodat ons dit op die webwerf, in aanbiedings en advertensies by geleenthede soos die jaarlikse kongres se gala-aand kan vertoon.

Aan die einde van elke maand sal ons foto’s kies om by hierdie portefeulje in te sluit en dit ook op www.cw.co.za publiseer. Lede sal ook erkenning in die vorm van goud, silwer of brons sertifikate ontvang.

Ons borg het weer `n nuwe kamera as prys vir die algehele wenner beskikbaar gemaak. Die prys sal tydens ons kongres gala-aand aan die einde van die jaar oorhandig word. Ons probeer ook om meer pryse vir die verskillende kategoriewenners te kry.  

Ons kategorieë vir 2019 se kompetisie is:  

 1. Die Jagter (Nie gejagte diere) – Beelde wat ‘n jagter, mens of dier in die natuur uitbeeld
 2. Die Natuur Praat – Beelde uit die natuur wat met die jou siel praat soos foto’s met merkwaardige agtergronde of kleure
 3. Dierelewe  –  Beelde wat enige dierelewe uitbeeld (land, voël of seelewe)
 4. Shooting – a dedicated sport –  Foto’s wat die aktiwiteit, toewyding, toerusting en voorbereiding van die Sportskut uitbeeld.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf.

11. HuntEx 2019
HuntEx 2019 vind plaas vanaf 25 tot 28 April 2019 by Gallagher Estate in Midrand. Kaartjies vir die VIP-dag op Donderdag 25 April is beskikbaar teen R200 per persoon. Die van u wat bereid is om effens meer te betaal en op `n stiller dag by HuntEx uit te kom kan u kaartjies by Dorothy bestel.

12. Kommersiële sake

Soos gebruiklik, sluit ons skakels in na ons webwerf vir meer inligting oor spesiale aanbiedings vir SA Jagters se lede. Kliek op die skakel waarin u belangstel.
Die volgende leweransiers bied spesiale voordele aan lede van SA Jagters.

 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit    
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

13. Ivoorprojek

Die ivoormes-projek is weer goed op dreef nadat ons effe agter geraak het met bestellings en aflewerings. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien slegs 150 messe in hierdie projek gemaak word. Daar is reeds 80 messe verkoop en klompie verdere bestellings reeds geplaas. Foto’s van die messe kan hier gesien word.

Belangstellendes kan R5 500 in die bankrekening van SA Jagters betaal. Die rekening is by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077; en die takkode is 632005. Gebruik asseblief die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

14. SA Jagters Selfoontoepassings en Lede-administrasiestelsel
Ons herinner lede om die elektroniese administrasie-opsies te gemaak om hul persoonlike inligting en jag- en skietaktiwiteite op hul SA Hunters-profiele op datum te hou.

Lede kan dit doen via die Lede Administrasie webwerf of met behulp van die SA Hunters Toep wat vir Android-slimfoon (Google play store) en IPhone (App store) beskikbaar is.

Vriendelike groete
Fred Camphor
SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles