• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathipark Nuus Februarie 2019

Vir elke ding op hierdie aarde is daar `n gepaste tyd. So leer die Skrif ons. Hierdie nuusbrief is effens later as wat gewoonlik die geval is. Die Uitgebreide Raad het op 7 Maart `n aantal belangrike sake bespreek en ek wou dit graag met julle deel.


Die SA Jagter

Sedert 1983, het SA Jagters per nuusbrief met lede gekommunikeer. Oom Lou van der Merwe het aanvanklik `n vier-bladsy nuusbrief afgerol wat aan lede gepos is. In Mei 1985 het die eerste SA Jagter verskyn. Dit was eers in A5 formaat en later in A4 formaat. In 1993 is die eerste kleurfoto’s geplaas onder die leiding van Frikkie Bouwer. In 2000 het André van Dyk oorgeneem as redakteur en is die tydskrif vir die eerste keer ook aan die teikenmark buite SA Jagters se lede bekendgestel toe `n klein oplaag in wapenwinkels versprei is. Die 20 000 merk sirkulasie is vir die eerste keer in September 2000 verbygesteek.

Die jongste sirkulasiesyfers is 45 122 tydskrifte per maand waarvan SA Jagters 32 847 bestel. Sowat 2 300 tydskrifte verskyn op winkels se tydskrifrakke of gaan in intekenaars.

In 2007, het SA Jagters die maatskappy Pedal Trading 43 (Edms) Bpk as rakmaatskappy gekoop en die naam verander na SA Hunt Publishing (Edms) Bpk. Die tydskrif en die geregistreerde handelsmerk en naam die SA Jagter/SA Hunter is oorgedra na die maatskappy en 50% van die aandele is aan Media 24 verkoop.

Die ooreenkoms van hierdie transaksie met Media 24 was dat SA Jagters sal voortgaan om die SA Jagter te bestel vir elke “gewone lid” van die Vereniging. Hierdie ooreenkoms is steeds van krag en die bestelling word steeds maandeliks geplaas.

Dit kos SA Jagters 50% van die rakprys wat steeds die verkoop van hierdie aantal tydskrifte deel maak van die amptelike ABC sirkulasiesyfers.

SA Jagter kos lede van SA Jagters dus R21 per maand terwyl die rakprys tans R42 per maand is. Individue wat inteken op die tydskrif en vir `n jaar vooruit betaal kry 30% korting en betaal dus R28 per maand per tydskrif.

Die SA Jagter word grootliks per pos afgelewer maar daar is handaflewering beskikbaar aan lede in die groter stedelike en dorpsgebiede. Die SA Jagter is ook elektronies aan lede beskikbaar.

Tydens die beplanningsessie van SA Jagters het die kwessie van ledegeld ter sprake gekom en is die siening geneem dat die ledegeld van SA Jagters in die huidige ekonomiese klimaat hoog raak. Een manier om ledegeld te verminder, sou wees om die koste van die SA Jagter te isoleer van die ledegeld en lede die keuse gee om self op die tydskrif in te teken.

`n Kort opname om lede se siening te toets is tydens die Kongres gedoen waar afgevaardigdes hulle standpunt hieroor kon lug. Die opname het die volgende inligting verskaf:

 • 141 lede was tevrede om SA Jagter te kry as deel van hul ledegeld terwyl 66 lede dit nie wou kry nie.
 • 132 lede het aangedui dat hulle sal inteken op die SA Jagter indien hulle dit nie as deel van ledegeld ontvang nie terwyl 75 lede aangedui het dat hulle nie sal inteken daarop nie.
 • 118 lede het aangedui dat hulle nie `n keuse sal wil hê tussen SA Jagter en Magnum nie, terwyl 89 lede aangedui het dat hulle wel so `n keuse wil hê.
 • Die Raad het die resultate van die opname tydens `n beplanningsessie bespreek en besluit om `n meer volledige opname onder lede te doen om behoeftes te bepaal.

In die Januarie-nuusbrief is `n vraelys aan lede gestuur. Hulle is ook per e-pos herinner aan die opname en `n statisties betekenisvolle deelname is verkry. Die resultate hiervan is soos volg:

 • 4 303 lede die vraelys voltooi waarvan 3 757 tot `n mindere of meerdere mate tevrede was met die inhoud van die tydskrif (6+ op die 10 punt skaal) terwyl 546 lede nie tevrede was nie (5 punte of minder op die 10 punt skaal)
 • 2 459 lede (57,15%) het aangedui dat hulle wil kies of hulle SA Jagter wil ontvang terwyl 1 844 lede (42,85%) aangedui het dat hulle nie die keuse wil hê nie.
 • 41% van die lede het aangedui dat hulle tevrede is met die ledegeld wat die tydskrif insluit met die huidige inhoud. `n Verdere 26,61% van lede het aangedui dat hulle tevrede is met die huidige ledegeld maar wil `n verbetering van die inhoud sien.
 • Slegs 10,04% van die lede het aangedui dat hulle liewer `n ander tydskrif sal wil ontvang terwyl 948 of 22,03% lede aangedui het dat hulle liewer geen tydskrif sal wil ontvang nie en eerder minder ledegeld wil betaal. Ons kan dus reken dat ons tot soveel as 8 000 tydskrifte se verkope kan verloor indien ons die SA Jagter uitsluit by die ledegeld.
 • Op die vraag watter tydskrif lede sal wil ontvang as deel van hulle ledegeld het 77,48% van die lede aangedui dat hulle SA Jagter verkies, 14,94% dat hulle Magnum verkies en slegs 7,58% sal verkies om `n ander tydskrif te ontvang.

Ten opsigte van die inhoud van SA Jagter was die belangstelling van onderwerpe vir artikels as volg:

Jagstories72,65%
Bewaringsartikels75,63%
Verantwoordelike jag/bewaring/wildlewe79.41%
Sportskiet62,54%
Wildlewe toerisme en jagbestemmings77,83%
Vuurwapens en ammunisie93,74%
SA Jagters aktiwiteite71,58%
Nuwe produkte88,24%

Ander onderwerpe waarin lede belangstel is:

 • Herlaai en ballistiek
 • Biltongjag of jagbestemmings
 • Boogskiet en langafstandskiet
 • Veerwildjag en wapengeskiedenis

Die lys van belangstellings sluit 71 verskillende onderwerpe in.

1 300 lede het algemene kommentaar gelewer waarvan die negatiewe kommentaar fokus op die swak posaflewering en posdiens; die feit dat lede nie SA Jagter ontvang nie; die versoek dat die elektroniese weergawe goedkoper moet wees; en enkele ander klagtes.

Dit blyk redelik duidelik uit die terugvoering dat sommige lede steeds nie weet dat handaflewering en `n elektroniese weergawe van SA Jagter beskikbaar is nie. Dit bevestig dat sommige lede nie die nuusbrief met aandag lees nie.

Wat is die belangrikste afleidings wat uit hierdie opname gemaak kan word?

 • Die meerderheid lede sal verkies om self te besluit of hulle `n tydskrif wil ontvang al dan nie.
 • Die meerderheid lede sal waarskynlik steeds SA Jagter kies as opsionele tydskrif as deel van hulle ledegeld.
 • Die Engelssprekende lede verkies Magnum tydskrif bo SA Jagter.
 • `n Redelike groep lede verkies waarskynlik om beide SA Jagter en Magnum te ontvang.
 • `n Redelike aantal lede wil beter inhoud in SA Jagter sien.

Bogenoemde inligting is ook aan die Raad verskaf. SA Hunt Publishing (Edms) Bpk het egter reeds op 7 Maart besluit dat die inhoud van die SA Jagter `n groter verskeidenheid artikels behoort te bevat soos aangedui in die opname wat gedoen is.

Ongelukkig is daar baie min wat SA Jagters en/of Media 24 kan doen oor swak posaflewering. Die alternatief van handaflewering (wat ook probleme het waaraan ons aandag gee) en elektroniese weergawe van SA Jagter sal weer onder lede aanbeveel word.

Die Uitgebreide Raad het tydens sy vergadering op 7 Maart besluit om vanaf 1 Julie 2019 wanneer die nuwe finansiële jaar van SA Jagters begin, lede die keuse te bied om SA Jagter en/of Magnum in te sluit by hulle jaarlikse ledegeld. Dan kan lede kies om slegs hul jaarlikse ledegeld te betaal en dan om of SA Jagter, of Magnum, of beide tydskrifte te bestel en die inskrywingsfooi by hul ledegeld in te sluit. Lede wat geen keuse uitoefen nie sal steeds die ledegeld en intekening op SA Jagter betaal soos tans die geval is.

Lede wat kies om een of beide tydskrifte saam met hulle ledegeld te betaal sal steeds 50% korting op die rakprys van die tydskrifte kry. Dieselfde beginsel sal geld vir die elektroniese intekenaars op die SA Jagter.

Lede wat op hulle eie vir enigeen of beide die tydskrifte wil inteken, sal slegs kwalifiseer vir die 30% korting van die rakprys soos wat tans die geval is vir individuele intekenare van beide tydskrifte.

Die Raad doen `n beroep op lede om wel in te teken op SA Jagter aangesien dit jammer sou wees as die tydskrif wat in 1983 ontstaan het nou tot `n einde moet loop.

Hofaansoeke en lisensies wat verval het
Dit is bekend dat GOSA se interdik aan die einde 2018 geslaag het om die Polisie te verhoed om enige individu te vervolg wie se vuurwapenlisensie verval het en om enige stappe te neem om vuurwapens waarvan die lisensie verval het van die eienaars weg te neem.

Die Polisie se aansoek om verlof tot appèl teen die interdik is toegestaan. Hierdie was `n vreemde stap van die SAPD aangesien enige interdik slegs tydelike verligting bied.

Die SAPD se sperdatum om dokumentasie vir hulle Hofaansoek by die Appèlhof in te dien het intussen verstryk. Dus bly die Noord Gauteng Hooggeregshof se interdik van krag. Indien die SAPD met die appèl wil voortgaan, moet hulle by die Appèlhof aansoek doen om kondonering vir die laat indien van stukke.

Dus bly die status quo van krag totdat GOSA se aansoek aangehoor en afgehandel is. Hierdie is baie dieselfde situasie as waarin SA Jagters hulle bevind het ná die uitspraak van 2009. Slegs die tyd sal leer of hierdie proses enigsins verder gaan.

Nadat hierdie interdik bekom is, is die Polisie van mening dat hulle selfs nie met amnestie mag voortgaan nie. Dus lyk `n amnestie in die stadium onmoontlik.

Wapenhandelaars se hofaansoek teen die Minister en die SVR gaan ook voort, maar geen hofdatum is nog vasgestel nie.

SA Jagters se advies aan lede is as volg:

 • Indien u vuurwapen se lisensie reeds verval het, moenie die vuurwapen gebruik nie. Hou dit toegesluit in die voorgeskrewe kluis en wag vir verdere verwikkelinge.
 • Maak seker dat u weet wanneer u vuurwapens se lisensies verval.
 • Doen betyds voorafaansoek vir die hernuwing van lisensies van vuurwapens.
 • Maak gebruik van die diens op SA Jagters se lede-administrasiestelsel om u betyds te waarsku dat u lisensie gaan verval.

Die Sewentigste Verjaardsag van SA Jagters
SA Jagters is gestig as die Transvaalse Jagtersvereniging op 1 Oktober 1949 in die koffiehuis van die Nasionale Dieretuin in Pretoria. Die naam is later verander na die Suid Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging soos ons dit vandag ken. In 2019 word SA Jagter 70 jaar oud. Verskeie projekte word beplan om die verjaardag van die Vereniging te vier.

Gedenkboek
Die ontstaan en geskiedenis van SA Jagters is nog nooit in `n boek opgeteken nie. By die vyftigste en ook die sestigste verjaardag was daar wel `n klompie inligting op skrif gegee. Die sestigste verjaardag is wel gevier met `n bylaag wat in SA Jagter verskyn het.

Die Raad het reeds twee jaar gelede ingestem om `n gedenkboek saam te stel om die verjaardag van SA Jagters te vier. Sedertdien het Oom George Nell en na sy afsterwe prof. Potgieter as argivaris opgetree wat dokumentasie en foto’s versamel het. Herman Jonker doen die skryfwerk en heelwat voorbereidingswerk is reeds gedoen.

Die plan is breedweg om `n mengsel tussen `n koffietafel-boek en `n geskiedenis te doen met `n basiese “storielyn” aangevul met foto’s van verskillende aktiwiteite sowel as brokkies interessante inligting van belangrike gebeure en mylpale.

Die plan is verder om die gedenkboek tydens Kongres 2019 bekend te stel. Die gedagte is nie om vreeslik baie geld te maak met hierdie boek nie maar eerder om lede die geleentheid te gee om die boek teen billike prys te bekom en die geskiedenis van ons vereniging op breër grondslag bekend te stel.

Juwele
Die vervaardiging van juwele uit ivoor wat Nico van Rooyen nagelaat het, is op dreef. Maryna de Klerk van M2 Juweliersware vervaardig en verkoop eksklusiewe ivoorjuwele en sy deel die wins met SA Jagters.

SA Jagters het met Maryna ooreengekom dat sy twee reekse juwele sal ontwerp en aan SA Jagters sal voorlê. Die twee reekse sal goedkoper juwele insluit bo en behalwe eksklusiewe individuele stukke wat sy sal maak. Die prysklas van die meer bekostigbare reekse sal wissel tussen R800 en R1 000 per item en tussen R2 000 en R5000 per item.

Daar is `n behoefte onder lede om van hierdie ivooritems te bekom en die aanvraag na goedkoper, eksklusiewe ontwerpe sal aan meer mense die geleentheid bied om van hierdie besondere items te koop.

Messe
SA Jagters maak `n genommerde reeks messe met hewwe uit ivoor afkomstig uit die Nico van Rooyen-versameling. Die messe is eiesoortig en besonders, maar beskikbaar teen `n redelike prys.

`n Goedkoper knipmes met `n ivoorhef aan een of beide kante word ook beplan, en sal sowat R800 tot R1 000 elk kos. Dis onwaarskynlik dat dit handgemaakte messe sal wees.

Gewere
Met SA Jagters se sestigste verjaardag het Gerrie Coetzee twee gewere vervaardig wat in Bloemfontein bekendgestel en uitgeloot is. Die Uitgebreide Raad het besluit om twee gewere in klassieke kalibers (7 X 57 en 9,3 X 62) te laat maak wat lede met `n lootjie kan wen. Genoeg kaartjies moet verkoop word om minstens die koste van die gewere te dra. Die idee is egter nie om groot wins te maak met hierdie projek nie, maar eerder om iets terug te gee aan lede wat lojaal bly aan SA Jagters.

HuntEx2019
HuntEx2019 vind van 25 tot 28 April 2019 by Gallagher Convention Centre in Midrand plaas. Die meerderheid besoekerskaartjies vir die BBP-dag op 25 April is eksklusief op uitnodiging beskikbaar, maar lede kan kaartjies teen R200 elk koop.

Op 26, 27 en 28 April kos die kaartjies R110 per persoon. Danksy die ooreenkoms met ons aandeelhouer in HuntEx, hoef SA Jagters-lede slegs R80 per kaartjie te betaal op voorwaarde dat lede vooraf kaartjies aanlyn op die HuntEx-webwerf koop.

Die opeenhoping van besoekers by die hekke wat eers hulle lidmaatskap moet bevestig om die afslagkaartjie te kry, skep te veel frustrasie en daarom is die besluit geneem om die afslag net op die aanlynkaartjies te bied.

5. Lidmaatskap

Op 28 Februarie 2019 het SA Jagters se opbetaalde ledetal op 42 152 gestaan. Die ledetal bly reeds vir die afgelope vyf jaar konstant in die omgewing van 42 000 met geringe veranderinge deur die loop van die jaar. Ons werf ongeveer 4 000 lede per jaar maar verloor weer sowat 3 000 omdat lede nie hulle lidmaatskap hernu nie en die syfer terugsak na ongeveer 42 000.

Die Raad sal takke en lede versoek om spesiale aandag te gee aan ledewerwing maar ook aan die behoud van lede in die loop van die jaar.

Elke lid van SA Jagters wat 10 lede in `n gegewe jaar vir SA Jagters werf, ontvang die volgende jaar se lidmaatskap gratis. Takke wat lede werf kry ook erkenning met `n gedeelte van die ledegeld, bo en behalwe die tak-subsidie wat die Tak ontvang.

Carl Arnold, President van SA Jagters, het die doelwit gestel om die ledetal met 4 000 te sien groei in 2019 en 2020. Kom ons werk saam om hierdie doelwit te bereik.

Fondsinsameling Teenstroping
Tydens die 2018-kongresdinee het Jan Lubbe van die wapenwinkel Sons of Guns en Johannes Coertze van Formalito `n CZ .375 H+H geskenk wat ons in 2019 sal uitloot om geld in te samel ten bate van SANParke se teenstropingsaktiwiteite.

Ongelukkig is hierdie poging in die wiele gery deur die Portefeuljekomitee op Omgewingsake in die Parlement se uitsprake teen jag. Ons het reeds die saak met SANParke se bestuur bespreek en ooreengekom dat dit nie nou `n gepaste tyd is om die fondsinsamelingsprojek te loods nie.

Fotokompetisie
Ons fotokompetisie word soos ons in Januarie berig het in 2019 voortgesit. Die eerste klompie foto’s vir ons nuwe fotokompetisie het ingekom. Die finaliste se foto’s kan hier op die webwerf gesien word en die lede sal hul sertifikate op die lid se elektroniese profiel op die stelsel ontvang. Ons beplan om weer ’n redelike goeie kamera as prys beskikbaar te stel teen die einde van die jaar.

Ons borg het weer `n nuwe kamera as prys vir die algehele wenner beskikbaar gemaak. Die prys sal tydens ons kongres gala-aand aan die einde van die jaar oorhandig word. Ons probeer ook om meer pryse vir die verskillende kategoriewenners te kry.  

Ons kategorieë vir 2019 se kompetisie is:  

 1. Die Jagter (Nie gejagte diere) – Beelde wat `n jagter, mens of dier in die natuur uitbeeld
 2. Die Natuur Praat – Beelde uit die natuur wat met die jou siel praat soos foto’s met merkwaardige agtergronde of kleure
 3. Dierelewe  –  Beelde wat enige dierelewe uitbeeld (land, voël of seelewe)
 4. Skiet – `n toegewyde sport –  Foto’s wat die aktiwiteit, toewyding, toerusting en voorbereiding van die Sportskut uitbeeld.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf.

Kommersiële sake
Hieronder is skakels na ons webwerf vir meer inligting oor leweransiers wat spesiale korting vir SA Jagters se lede bied:

 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit    
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

Vriendelike groete
Fred Camphor
SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles