• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathipark Nuus Augustus 2020

Hier is ons reeds by die einde van die tradisionele jagseisoen waarvan ons die helfte verloor het weens Covid-19 inperkingregulasies. Dit is nou dag 153 van grendeltyd met `n duidelike afname in die getal infeksies. Ons lewens gaan nog nie dramaties verander nie, selfs al is ons nou op vlak 2. Die risiko bestaan dat die siekte en die impak daarvan weer kan opvlam. Wees versigtig en bly veilig.

 1. Indeling van die Nuusbrief

Soos ek verlede maand onderneem het gaan ons nuwe en belangrike inligting en boodskappe eerste in die nuusbrief plaas en dan die herhalende inligting verder aan.

Lede wat min tyd het om te lees, kan dus op die eerste deel van die nuusbrief fokus vir nuwe inligting en die res vir later los.


Nuwe Boodskappe

 1. Ou Groen Lisensies

Na die Polisie se sukses met hulle Appèl-aansoek teen GOSA se interdik is hulle redelik stert in die lug en ons kan verwag dat hulle een of ander tyd SA Jagters se 2009 interdik wat die ou groen lisensies geldig hou, sal aanval.

Verskeie verenigings het in die laaste week of twee standpunte hieroor ingeneem. Alhoewel dit in hierdie standpunte mag voorkom of daar feitelike inligting hieroor beskikbaar is het SA Jagters geen feitelike bewys dat die Polisie inderdaad opdrag gegee het dat hierdie werk moet begin nie. Dit sou egter nie vreemd wees indien dit wel die geval sou wees nie.

Die Raad van SA Jagters sal by die September vergadering aandag gee aan hierdie saak maar intussen ons aanvaar dat ou groen lisensies een of ander tyd hulle geldigheid sal verloor.

Ons advies is dat lede nou reeds die proses moet begin om aansoek te doen vir herlisensiëring van wapens waarvoor hulle nog `n geldige ou groen lisensie besit. Onthou u moet bevoeg verklaar word om enige lisensiëring te doen en ons raai aan dat u solank hierdie proses in plek begin kry.

Sodra daar enigsins meer sekerheid is oor die ou groen lisensies sal ons lede definitief in kennis stel. Intussen is hierdie lisensies steeds geldig en is lede wettig in besit van die wapen indien hulle nooit voorheen vir die betrokke wapen aansoek gedoen het vir `n nuwe wit lisensie nie.

 1. Nuwe Amnestietydperk

Die eerste maand van die nuwe amnestietydperk wat van 1 Augustus 2020 tot en met 31 Januarie 2021 duur is reeds verby. Ons sou graag wou verneem hoeveel wapens gedurende hierdie tyd ingehandig is.

Daar is geen twyfel nie dat die bedoeling van die Minister van Polisie is dat die fokus van hierdie amnestie is om die wapens waarvan die lisensies reeds verval het ingehandig te kry. Om hierdie teiken te haal moet daar minstens 2 840 wapens ingehandig word op elke werksdag in hierdie ses maande tydperk. Ek twyfel of dit gaan gebeur, maar laat die tyd ons leer.

Ons kry redelike gunstige berigte van individue wat in die vorige amnestietydperk wel wapens ingehandig het en aansoek gedoen het vir nuwe lisensies wat wel uitgereik word.

Derhalwe is ons advies dat indien u enige wapens onwettig in u besit het, of `n wapen in u besit het waarvan die lisensie reeds verval het en nie betyds aansoek gedoen is vir die hernuwing nie, om die wapen onder die amnestie in te handig en aansoek te doen vir `n nuwe lisensie vir die wapen.

Onthou die volgende

 1. U moet bevoeg wees om `n vuurwapen te mag besit. Maak seker dat u bevoegdheid op datum en gepas hernu is soos die Wet vereis.
 2. U sal die wapen onder die amnestie moet inhandig. Daar is nie ander genade nie.
 3. U sal binne 14 dae moet aansoek doen vir `n nuwe lisensie vir die wapen wat u ingehandig het.
 4. Maak seker dat die dokumentasie vir die lisensie-aansoek vir die betrokke wapen volledig en korrek is. Dit sal die kans om wel `n lisensie te kry verbeter.
 5. Skietsake – Ons kan weer begin skiet

Al ons nasionale skietkompetisies vir die jaar is gekanselleer. Daar is so 24 takke wat weer begin het om takskietdae aan te bied volgens die protokol soos ons verskaf het. Geniet die skiet waar u dit kan doen maar beskerm uself teen Covid-19. Indien u takbestuur besluit het om nog nie skietdae te hervat nie, is die besluit sekerlik met baie goeie rede geneem.

 1. Jagsake

Verlengde Jagseisoen

Die geproklameerde jagseisoen in meeste provinsies is reeds verby. Dit is slegs van toepassing op eiendomme wat nie oor vrystelling/voldoende omheining beskik nie. Plase met vrystelling/voldoende omheining, mag alle spesies op hul permit gelys regdeur die jaar jag.

In ons vergadering met Minister Creecy is die verlenging van die jagseisoen geopper. Twee alternatiewe is aan die provinsiale omgewingsowerhede voorgehou. Die eerste sou wees om nuwe jagproklamasies uit te reik om die jagseisoen te verleng. Die tweede opsie is om spesiale permitaansoeke per aansoek toe te ken.

Die terugvoer van die meeste provinsies is dat hul individuele aansoeke sal aanvaar bloot omdat die proses om `n jagproklamasie uit te reik eenvoudig net te lank neem. Grondeienaars wat dus nie beskik oor vrystelling/voldoende omheining nie wat nog die behoefte het om verder te laat jag, kan by hul plaaslike kantoor van omgewingsake vir permitte aansoek doen.

Trofeeregistrasie 2020

Weens die Covid-19 pandemie sal daar vanjaar nie spesifieke toekennings gemaak word vir enige trofeë wat normaalweg sou kwalifiseer nie. Ons moedig lede aan om wel hul trofeë wat kwalifiseer by hul plaaslike tak te laat meet en in die trofeeregister te laat opneem. Die inskrywings sal oorgedra word na 2021. 

Die meeste takke het reeds `n span bekwame trofeemeters. Indien daar `n behoefte by `n tak bestaan vir opleiding vir trofeemeters, tree in verbinding met u streekskoördineerder vir opleiding in die streek. Boetie Kirchner by boetiek@sahunt.co.za kan oor meer inligting verskaf.  

Jagverslag

Lede word herinner om `n volledige jagverslag op hul aanlyn profiel te voltooi vir erkenning om toegewyde status te behou.

 1. Bewaring

Loodvergiftiging en Wildlewe

Daar is wêreldwyd druk om die gebruik van alle lood te staak. Een van die erkende gebruike van lood is in jagammunisie. Die Departement vir die Omgewing, Bosbou en Visserye het ’n taakspan saamgestel om die impak van die gebruik van lood op wildlewe te ondersoek en aanbevelings aan die regering te doen.

SA Jagters is verteenwoordig op hierdie loodtaakspan. Net soos verskeie ander gebruike is lood in ammunisie wat gebruik word in jag, wildbestuur, oesoperasies en plaagdierbeheer geïdentifiseer as van die moontlike bronne van lood wat `n impak op wildlewe kan hê. Beide die Bestuurder Jagsake en die Bestuurder Bewaring verteenwoordig SA Jagters in hierdie taakspan.

Lizanne Nel, die Bestuurder Bewaring, het deelgeneem aan `n paneelbespreking oor die impak van lood op aasvoëls, absorpsie en gesondheidsrisiko’s van lood vir mense en diere, en die vergiftiging in krokodille. Die werk van SA Jagters in die verband is onder andere bespreek. Lede kan gerus na die YouTube video hier gaan kyk of op SA Jagters se bewaringsblad op Facebook.

Lede word versoek om nie enige karkasse van diere wat met loodammunisie geskiet is, ingesluit die binnegoed, in die veld te los nie maar dit liewer te verwyder en te begrawe waar roofdiere nie toegang daartoe kan kry nie.

Leeubewaring

As deel van die Afrika Leeubiodiversiteitsbestuursplan, is die Suid Afrikaanse Leeuwerkgroep gestig wat verskillende rolspelers in die wildbedryf verteenwoordig. Lizanne Nel verteenwoordig SA Jagters op die werkgroep. Ons wilde leeus en bestuurde leeubevolkings is gesond en in die IUCN se least concerned kategorie. Volgens die Non-detriment Finding – `n CITES-vereiste vir handel in wilde leeus en leeuprodukte – het jag geen nadelige impak op die bewaringstatus van leeus in die land nie. Die grootste beperkende faktor is beperkte beskikbare natuurlike habitat.

Die werkgroep is ingelig oor `n studie wat bepaal of kampgeteelde leeus `n bydrae tot die bewaring van wilde leeus kan maak. Die studie is nog nie voltooi nie. `n Kommunikasiestrategie geniet ook tans aandag sodat lede van die publiek en belanghebbendes in die toekoms beter ingelig kan word oor die stand van bewaring van Suid-Afrika se leeubevolking en die implikasies van handel in onder andere leeubene.

Die Parlementêre Portefeuljekomitee vir Omgewingsake het versoek dat Omgewingsake besin oor die toekoms van kampgeteelde leeus insluitende leeubeenhandel. Die uitvoerkwota vir leeubene is tans opgeskort totdat die minister se hoëvlakpaneel aanbevelings aan die regering kan maak oor die bewaring en benutting van leeus, renosters, olifante en luiperds. Die Bestuurder Bewaring dien ook op hierdie paneel.

Ons VP Bewaring maak `n baie interessante vergelyking oor die verspreiding van leeus teenoor blouwildebeeste en dui aan dat die kommersiële waarde van wildspesies en die vermoë om die waarde deur jag te benut bepaal tot watter mate die verspreiding toeneem en vergroot word. U kan die vergelyking hier kry.

 1. Tydskrifte

Ons het lede reeds ingelig dat SA Jagters se twee tydskrifte voortaan slegs agt uitgawes per jaar sal publiseer. Ons ervaar dat lede in stedelike gebiede die handaflewering van tydskrifte meer betroubaar ervaar as aflewering deur die Poskantoor.

Die SA Jagter en Magnum is ook as elektroniese tydskrifte beskikbaar. Skakel Michel Schoeman by (012) 8089300 of by michel@sahunt.co.za met enige navrae oor tydskrifte.

 1. Komplimente vir SA Jagters

Van tyd tot tyd gebeur dit dat ons boodskappe kry oor die gedrag van lede van SA Jagters. Dit is `n wonderlike ervaring om `n ervare beroepsjagter se boodskap te ontvang:

“I had the pleasure of hunting with a group of SA Hunters members who impressed me with their ethics, preparedness for the hunt in terms of equipment and physical fitness. All game was taken in fair chase on a walk and stalk basis. These hunters have convinced me that our hunting heritage is in safe hands and that this is the true face of our hunters in South Africa. These hunters have broken the mould of the stereotypical biltong hunters of the past.”

Baie dankie aan ons lede wat sulke gedrag openbaar.  

 1. Toegewyde Status 2020

Ons kry steeds navrae oor die handhawing van toegewyde status ten spyte van aankondigings dat die Raad van SA besluit het om alle lede se status vir 2020 onveranderd te hou.

Lede se toegewyde Jagter- en Sportskutstatus vir 2020 word behou selfs al het hulle nie aktiwiteite registreer nie. Weens Covid-19 beperkings kon lede nie aan enige aktiwiteite deelneem nie.

Spesiale Aanbiedinge

SA Jagters het verwantskappe met verskeie handelaars wat spesiale korting aan lede bied. Sommige van hierdie verskaffers maak van tyd tot tyd spesiale aanbiedings wat slegs vir `n beperkte tyd geldig is.

 1. Uitverkoping SA Jagters Winkel

SA Jagters het besluit om die voorraad van klerasie in die winkel uit te dun en ons reeks produkte te verander. Talle items is beskikbaar op `n spesiale uitverkoping. Rig navrae aan Rene by (012) 8089300 of rene@sahunt.co.za

 1. Ondersteuning deur Toyota

SA Jagters sal DUBBEL MYBONUS PUNTE kry vir enige nuwe Toyota voertuie aangekoop vanaf 1 Julie 2020 tot 31 Desember 2020.

Kliek hier om MyBonus in kennis te stel van u nuwe Toyota aankope en die proses te begin om u punte te eis, of  skakel 012 843 5660 en vra vir Chene Fourie of Charlotte Prinsloo.

 1. Humansdorp Koöperasie

Humansdorp Koöperasie bied vir Augustus die volgende aan: Alle Redding Herlaaitoerusting teen 10% plus 5% = 15% korting. Onthou asseblief om wanneer u die bestelling plaas aan te dui dat u `n lid van SA Jagters is.

 1. Ondersteuning van Lede

Baie van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 1. Goeie droë bosveld vuurmaakhout beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 2. Covid-19 persoonlike beskerming- en sanitasieprodukte. Doelgemaakte maskers wat nie jou bril sal laat opwasem nie, handreiniger, geen-kontak sleutel en ander noodsaaklikhede. Meer detail hier.
 3. Wildsvleisresepteboek – Lede kan R50 afslag kry per eksemplaar. Ouma Leonè de Lange gee R50 afslag en skenk R50 aan SA Jagters vir elk resepteboek wat verkoop word op https://www.ouma-se-wildsboek.co.za/ Gebruik die “SAHUNT” promosiekode wanneer jy die boek bestel. Die resepteboek is perfek vir die jagter, en sluit 220 resepte in om op die kampvuur te maak; omskakelingstabelle vir gewig en oondtemperature; en die slaankrag van verskeie kalibers.

Herhalende Boodskappe

 1. Jagsake

Jaggeleentheid geborg deur Archers Rock Safaris

Archers Rock Safari’s borg ’n jaggeleentheid ter waarde van sowat R50 000 wat `n gelukkige lid met `n R50 kaartjie kan wen. Die jagpakket vir geweer of boogjag, of ’n kombinasie daarvan, is soos volg:

Een koedoebul tot 52 duim, een wildebeesbul tot 29 duim, twee rooibokramme tot 22 duim, een vlakvark tot 12 duim. Gratis verblyf in vyfster lodge vir twee jagters of een jagter en een gas vir vier nagte met vyf jagdae en ’n gratis spa-behandeling met alle etes, vervoer, koelgeriewe en gidse ingesluit.

Aangesien ons nie nou die jaggeleentheid kan benut nie het Archers Rock Safari’s ingestem om hierdie geleentheid uit te stel na volgende jaar. Diegene wat reeds `n kaartjie gekoop het, sal nie die kans verbeur nie. Vir die res, is hier nou weer `n geleentheid om deel te neem. Lees meer hier oor Archers Rock Safari’s se jaggeleentheid. By voorbaat dankie aan Archers Rock wat reeds aangedui het dat ons die jaggeleentheid na volgende jaar kan aanskuif. Met die sluit van alle jag vir alle praktiese doeleindes op 28 Julie sou ons in elk geval nie nou die geleentheid kon gebruik nie.

Om in aanmerking te kom vir hierdie jag:

 1. Plaas R50 of veelvoude van R50 (vir meervoudige kanse) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077.
 2. Gebruik u eie selfoonnommer en Archers as verwysing.

Inskrywings vir hierdie trekking sluit op 30 Maart 2021. SA Jagters sal u selfoonnommer gebruik om die trekking van die gelukkige wenner van hierdie jag te doen.

Vir enige navrae oor hierdie jaggeleentheid skakel met Boetie Kirchner by boetiek@sahunt.co.za.

Hierdie jaggeleentheid sal tussen Junie en Augustus 2021 kan plaasvind.

 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

Die Raad het besluit dat elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, kommissie van tussen R100 tot R150 per lid sal ontvang. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Takke kan ook hierdie vorms by Dorothy Ras aanvra by dorothy@sahunt.co.za

Terwyl dit nou redelik stil is en ons dalk die kans het om `n klompie lede te werf kan u gerus mense bel en hulle nooi om by SA Jagters aan te sluit.

 1. Ivoorprojek

Die Doctari ivoormes-projek is weer goed op dreef nadat ons effe agter geraak het met bestellings en aflewerings. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien daar slegs nog 50 van hierdie messe beskikbaar is.  

Belangstellendes kan R5 500 in die bankrekening van SA Jagters betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

 1. Gedenkboek

Die gedenkboek is nou beskikbaar . Dit is voorwaar `n uitstekende publikasie.

Die boek is beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: Die een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede luukse weergawe met `n buffelleer omslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk sal beskikbaar wees. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Vir bestellings, doen die volgende:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.
 2. Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak asseblief baie seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.
 3. Buck Knipmesse

Daar is slegs 240 van die beperkte reeks van 500 Buck knipmesse wat teen R 1 000 elk beskikbaar was oor. Hierdie is Buck knipmesse met ivoorinlegsels op die hef en SA Jagters se logo op die hef graveer is iets besonders en raak minder. Plaas die R1 000 elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077. Gebruik u lidnommer en Knipmes as verwysing. Stuur die betalingsbewys saam met u lidnommer en kontakbesonderhede aan Realda Goosen by realda@sahunt.co.za

 1. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie bestaan reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Dit is `n uitstekende aanbod. Lede van SA Jagters kwalifiseer vir 5% spesiale korting op aankope van jag- en skietverwante produkte. Volg die skakel by die lys van produkte hieronder vir inligting oor afslag.

Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte dalk bietjie later kan plaasvind.

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
  1. http://firearms.humkoop.co.za/
  2. co.za en klik op die skakel vuurwapens
  3. co.za en klik op die skakel vuurwapens
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u moet u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas u bestelling by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande E-pos adresse:

E-pos Adresse

 1. arms@humkoop.co.za
 2. ammo@humkoop.co.za

Sodra die bestelling ontvang en die rekening betaal is, sal die koöperasie die produk laat aflewer.

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar. Neem asseblief kennis dat sommige van hierdie verskaffers gesluit kan wees gedurende die inperking.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Archers Rock Safaris
 • Dovetail Wooden Boxes

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

 1. 2 Fotokompetisie

SA Jagters se fotokompetisie vir lede gaan in 2020 voort. Die doel van die kompetisie is om `n portefeulje saam te stel van die beste foto’s wat SA Jagters se lede geneem het sodat ons dit op die webwerf, in aanbiedings en advertensies by geleenthede soos die jaarlikse kongres se gala-aand kan vertoon.

Aan die einde van elke maand sal ons foto’s kies om by hierdie portefeulje in te sluit en dit ook op www.cw.co.za publiseer. Lede sal ook erkenning in die vorm van goud, silwer of brons sertifikate ontvang.

Junlie maand se finaliste is hier op on webwerf. Kyk ok uit vir Augustuse se finaliste wat kort na die einde van die maand geplaas sal word.

Ons borg het weer `n nuwe kamera as prys vir die algehele wenner beskikbaar gemaak. Die prys sal tydens ons volgende kongres gala-aand oorhandig word. Ons probeer ook om meer pryse vir die verskillende kategoriewenners te kry.

Ons kategorieë vir 2020 se kompetisie is:

 1. Ons Erfenis. Enige landskap, plant- of dierelewe (insluitend voëls en insekte) wat ons land of buurlande se natuurlike erfenis uitbeeld.
 2. Die Jagter. Foto’s wat mense of diere se jag ervarings en aksies uitbeeld. Onthou asb. dat hierdie kategorie nie foto’s van gejagte diere insluit nie. Stuur daardie foto’s gerus na die tydskrif se Bokspog. 
 3. Die mens in die natuur. Enige foto’s waar mense interaksie met die natuur het.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf.

Vriendelike groete
Fred Camphor
SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles