• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathipark Nuus April 2021

Die jagseisoen is uiteindelik hier en kan ons weer jag. In sommige huise is daar reeds wildsvleis in die vrieskas en biltong is opgehang.

 1. Lisensies wat verval het en die Fidelity Security Services Appèlsaak

Die uitspraak in die Appèlhof in die aansoek van Fidelity Security Services het gelei tot baie waninligting wat versprei word. Verskeie publikasies het die nuus bekendgestel dat hierdie uitspraak beteken enigiemand wat in besit is van `n vuurwapen waarvan die lisensie verval het, mag nou aansoek doen vir `n nuwe lisensie vir so `n wapen en hoef nie te wag vir `n volgende amnestie nie.

Hierdie inligting is verkeerd. SA Jagters raai lede aan om nie te poog om aansoek te doen vir `n nuwe lisensie vir `n wapen waarvan die lisensie verval het nie. So `n wapen is onwettig in u besit en die Polisie sal nie `n aansoek vir nuwe lisensie aanvaar nie.

In 2016 het die Polisie `n beleidsbesluit geneem en alle polisiestasies in kennis gestel dat geen laat aansoeke vir die hernuwing van lisensies aanvaar word nie. Hierdie beleid is nie gewysig nie, en bowenal is die polisie se elektroniese stelsel gewysig om nie enige aansoeke vir vervalde lisensies te aanvaar nie.

Die uitspraak in die Fidelity Security Services saak is nie van toepassing nie en die Polisie kan ook nog die uitspraak op appèl na die Grondwethof neem. Moet asseblief nie ag slaag op nuusberigte wat beweer dat aansoeke vir nuwe lisensies nou gedoen kan word nie.

Lees die uitspraak in die Fidelity Security Services saak hier.

Ons kry steeds baie navrae van lede en die publiek oor wat hulle te doen staan met lisensies van vuurwapens wat verval het. Die heel belangrikste is om te voorkom dat lisensies verval deur betyds om hernuwing aansoek te doen.

Ons herinner lede weer om die lede-administrasiestelsel op ons webwerf te benut om sulke ongemaklikheid in die toekoms te vermy. U persoonlike profiel op die lede-administrasiestelsel maak voorsiening daarvoor dat lede hul vuurwapenlisensies se inligting soos onder andere die vervaldatum daarop kan insleutel. Die stelsel waarsku lede betyds indien een of meer van u lisensies verval sodat u betyds vir hernuwing kan aansoek doen.

 1. Hoëvlak paneel om minister te adviseer oor bestuur van olifante, leeus, renosters en luiperds

Die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, het twee jaar gelede `n paneel deskundiges aangestel om die staat te adviseer oor die bestuur, handel, aanhou, teel en jag van olifante, renosters, leeus en luiperds. Die paneel het sy taak afgehandel en die verslag is aan die minister oorhandig en aan die kabinet voorgehou en goedgekeur.

Die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Barbara Creecy het op Sondag 2 Mei die inhoud van die verslag en aanbevelings bekendgestel. Die belangrikste daarvan is soos volg.

Behalwe vir spesiale optrede om belangrike sake in die sektor reg te stel, maak die verslag ook voorsiening vir `n ander benadering tot die wildbedryf wat `n nuwe bedeling bied vir mense en wildlewe in Suid-Afrika wat meer fokus op die bestuur van wildbevolkings. SA Jagters was een van die rolspelers wat insette gelewer het.

Die kabinet het reeds die paneel se 582 bladsy verslag met sy lang lys aanbevelings goedgekeur sodat die departement met die implementering kan begin. Dit is opvallend dat die paneel kundiges wat bestaan het uit mense vanuit wyduiteenlopende agtegronde en belangstellings, konsensus bereik het oor die meeste aanbevelings, behalwe oor kwessies soos die teel van leeus en renoster en die handel in renosterhoring. Die minister het die meerderheid se opinies in laasgenoemde kwessies aanvaar, wat die sluit van die leeuteelplase insluit.

Die minister het aangekondig dat: “the panel identified that the captive lion industry poses risks to the sustainability of wild lion conservation resulting from the negative impact on ecotourism which funds lion conservation and conservation more broadly; the negative impact on the authentic wild hunting industry; and the risk that trade in lion parts poses to stimulating poaching and the illegal trade”. Sy het toegegee dat Suid-Afrika die teel en aanhou van leeus moet staak, maar dit duidelik gestel dat die aanbevelings nie teen die oordeelkundige jag van leeus gemik is nie.

SA Jagters het by sy kongres in 2015, `n beleidsbesluit aanvaar wat die skiet van wild en roofdiere wat intensief en in aanhouding geteel is, afkeur. Die Vereniging het navorsing gedoen en by verskeie forums wetenskaplike insette gelewer oor die negatiewe impak van hierdie praktyke op die reputasie van `n verantwoordelike jagbedryf en volhoubare benutting van wild. Hierdie besluit is deur ander organisasies gesteun. Die Custodians of Professional Hunting and Conservation het SA Jagters se aanbieding by die parlementere colloquium oor die leeuteelbedryf ondersteun. Ander verantwoordelike jagorganisasies in Afrika, vooraanstaande internasionale jagorganisasies en die IUCN wat internasionale beleidsriglyne opstel oor bewaring en volhoubare benutting, was dit eens dat die leeuteelbedryf risiko’s inhou vir die reputasie van oordeelkundige jag en sekere toerisme-aktiwiteite.

Daar is egter ander organisasies in die wildbedryf (jag en wildteel) wat die skiet van intensief-geteelde wild en leeus ondersteun.

Wat die handel in renosterhoring betref, het die paneel aanbeveel dat die teel van renosters in aanhouding geleidelik uitgefaseer moet word ten gunste van oplossings wat optimale bewaringsuitkomste vir semi-intensiewe renosterteelplase bied. Die minister het aangedui dat sy nie die handel in renosterhorings afkomstig van renosters op hierdie plase ondersteun voordat die aanbevelings van die kommissie van ondersoek en die Rhino Action Plan wat deur die kabinet goedgekeur is, ten volle aangespreek is nie.

Daar is kennis geneem dat die handel in alle renosterhoring (ook die van diere in aanhouding) dalk in die toekoms moontlik mag wees indien CITES dit sou goedkeur. Die minister het toegegee dat dit noodsaaklik is om dringend met private renostereienaars te praat oor die ontwikkeling van `n plan vir sinvolle integrasie en om `n nasionale langtermynstrategie te beding vir die bewaring van renosters, maatskaplike transformasie, en die onwettige handel in renosterhoring wat die Rhino Action Plan sal ondersteun.

Aandag sal ook gegee word aan die ontwikkeling van korttermynaansporing vir private renostereienaars. Die plan is om die toenemende neiging vir die intensiewe teel- en bestuur van renosterbevolkings in aanhouding om te keer en die diere terug te plaas in wildernisgebiede in Suid-Afrika, ander geskikte lande wat veilige bestemmings kan verseker.

SA Jagters sal die verslag in diepte bestudeer en meer inligting aan lede verskaf. Intussen kan lede die volledige verslag hier lees.

 1. Totstandkoming van Sustainable Use Coalition

`n Groep jagters en verwante verenigings het onlangs die Sustainable Use Coalition (SUCO) gestig. Hierdie koalisie bestaan uit CHASA, PHASA, NHSA, Wingshooters, WRSA, en die True Green Alliance.

Dit is belangrik is om te verstaan dat elkeen van die onderskeie verenigings hierbo genoem hulle op een of ander stadium uitgespreek het ten gunste van die intensiewe en selektiewe teel van wild, ingesluit roofdiere, vir jagdoeleindes.  Hierteenoor het SA Jagters reeds in 2015 die beleid aanvaar dat ons nie die intensiewe en selektiewe teel van wild, roofdiere ingesluit, ondersteun nie.

SA Jagters was in 2006 betrokke by die stigting van HAWASA (Hunting and Wildlife Associations of SA) as `n forum vir alle wild en jag belangegroepe wat met die regering in gesprek tree. Die meeste van die bostaande verenigings is ook lede van HAWASA. 

`n Onlangse verklaring van die Sustainable Use Coalition (SUCO) het genoem dat alle verantwoordelike rolspelers in die jagbedryf deel is van SUCO. Dit is nie waar nie. SUCO verteenwoordig nie SA Jagters nie, al is die Vereniging een van die groot rolspelers in die bedryf. SA Jagters sal voortgaan om bewaring en volhoubare benutting van wildlewe, asook verantwoordelike jag te ondersteun wat die toekoms van oordeelkundige jagpraktyke verseker. Die paneel se verslag steun SA Jagters se standpunt dat nie alle benutting noodwendig verantwoordelik is nie, en dat alle rolspelers in die wildbedryf moet verseker dat ons aktiwiteite ekologies volhoubaar, ekonomies doeltreffend en sosiaal-maatskaplik verantwoordbaar is.

 1. Amnestie

Verskeie nuusmedia het berig dat `n nuwe vuurwapenamnestie afgekondig is en SA Jagters word oorval met navrae hieroor. Daar is geen verdere amnestie afgekondig nie. SA Jagters sal u verseker in kennis stel indien `n volgende amnestie afgekondig word.

 1. Jaglisensies en Permitte

Met die jagseisoen wat reeds oop is, is dit belangrik dat jagters vooraf moet weet watter permitte en lisensies nodig is om te kan jag. Noordwes provinsie se regulasies is drasties gewysig. SA Jagters se bondige opsomming van die permitte en regulasies is hier beskikbaar.

SA Jagters se kantoor kan lede help met ses van die provinsies se jaglisensies o.a .Gauteng (voëls), Mpumalanga (voëls), Vrystaat (voëls en wild) , Oos Kaap (voëls en wild), Wes-Kaap (voëls en wild), KZN (beskermde en gewone wild). Skakel Vanessa Bell by (012) 808 9300 in die verband. `n Voorbeeld van die toestemmingsbrief om te jag wat grondeienaars moet verskaf, is hier beskikbaar.

Grondeienaars wat lede is van SA Jagters wat vlakvarke en bosvarke laat jag, kan hul jagbestemmings gratis aanlyn registreer op ons varkpermitstelsel om in die gemak van jou eie kantoor permitte vir die vervoer van vleis van wildevarke uit te reik. Grondeienaars kan hier gaan lees oor hoe om hulle plase top die stelsel te registreer.

Jagters wat oor die landsgrense gaan jag moet so spoedig as moontlik aansoek doen vir hul vuurwapenuitvoerpermitte omdat daar ernstige vertragings aan die polisie se kant is daarmee.

Vir hulp met u vleisinvoerpermitte skakel Vanessa Bell by (012) 8089300. Kyk ook op die OPHAA webwerf  https://ophaa.org  of die jagondernemer waar jy gaan jag op hul ledelys verskyn om te verseker dat jy by `n betroubare ondernemer jag. Covid-19-regulasies in ander Afrikalande is hier beskikbaar.

 1. Jagslenters

Dit is hartseer maar dit is waar. Daar is verskeie mense wat veral op sosiale media sogenaamde jagbestemmings bemark met jaggeleenthede wat nie bestaan nie. Na die deposito inbetaal is verdwyn die persoon en die jaggeleentheid soos mis voor die son met jou geld. Of erger, jy daag op die plaas op en die grondeienaar weet van geen bespreking nie. Wees dus baie versigtig wanneer jy by `n onbekende jagbestemming bespreek. Die kantoor van SA Jagters het reeds verskeie klagtes ontvang oor sogenaamde ondernemers wat net verdwyn na aansienlike deposito’s betaal is.

Lede moet ook let op die veilige bewaring van hul vuurwapens tydens jagtogte veral by vulstasies en in en om jagkampe.

 1. SA Jagters en Sosiale Media

Deur middel van ons Facebook en Twitter bereik SA Jagters `n groter teikenmark om die Vereniging te bemark. Volg ons by https://web.facebook.com/SAJagtersHunters (@SAJagtersHunters) en op Twitter by: @SAJagters

Gesels saam en deel dit met vriende en lede. Die SA Jagters se bewaringsblad op Facebook is reeds bekend en deel inligting en nuus oor bewaringsaktiwiteite.

 1. Skietsake – Opleiding vir Toegewyde Sportskutstatus

SA Jagters se opleiding in Toegewyde Sportskiet opleiding aanlyn aan. Lede kan nou opleiding vir toegewyde sportskutstatus aanlyn doen.  Die volledige handleiding met die prosedure is beskikbaar by https://secure.sahunters.co.za/MemberCourses.aspx].

Takke bied steeds die gewone opleidingsproses aan vir lede wat daardie metode verkies. Doen navraag by jou tak se senior opleidingsbeampte. `n Volledige lys van takke se kontakbesonderhede is beskikbaar by http://cw.co.za/index.php/branches-takke/branches 

 1. Toegewyde Status

SA Jagters het 16 896 toegewyde jagters waarvan slegs 5255 voldoende aktiwiteite geregistreer het om hul status in 2021 te behou. Daar is ook 13 174 toegewyde sportskuts waarvan net 2 782 voldoende aktiwiteite rgeegistreer het om hul status in 2021 te behou. Lede word herinner om aktiwiteite te registreer om te voorkom dat SA Jagters hul  toegewyde status teen die einde van 2021 kanselleer.

 1. Fotokompetisie

Die Vereniging stel vanjaar `n nuwe beoordelingstelsel vir die SA Jagter Amateur Fotokompetisie in werking. Beoordelaars sal die foto’s volgens die temas van die jaar se kompetisie beoordeel en deur middel van `n puntestelsel konstruktiewe terugvoer aan die fotograwe gee om lede aan te moedig om hulle vaardighede te verbeter.

Erkenning vir sertifikate is soos volg: 60-74% Brons, 75 – 89% Silwer, 90-100% Goud.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf en hoe die reëls vir die kompetisie werk

Verlede maand se foto’s kan hier op ons webwerf gesien word

Kategorieë vir die 2021 Kompetisie

 1. Bewaring in Aksie – Foto’s wat bewaringsaksies en gemeenskapsdiens deur lede of die tak uitbeeld.
 2. Plant- en Dierelewe – Foto’s wat plant- of dierelewe, insluitend landskappe, voëls, reptiele en insekte uitbeeld. Onthou asseblief dat hierdie kategorie nie foto’s van gejagte diere insluit nie.
 3. Ons kulturele erfenis –Foto’s wat die kultuurerfenis van ons land en sy mense oor die totale spektrum uitbeeld.
 4. Fotografie werkswinkels

Om fotografie verder te bevorder beplan SA Jagters om fotografie werkswinkels op streek- en takvlak aan te bied. Opleiding sal op 3 vlakke plaasvind: beginner, gevorderd en meesters, of `n kombinasie van die drie vlakke. Lede sal `n sertifikaat van voltooiing ontvang.

Om ons te help met die beplanning en implementering van die werkswinkels, vra ons takke en lede wat belangstel, om `n epos na sahuntphoto@gmail.com te stuur met die volgende inligting: naam en van, streek en tak, kontaknommer, vlak van opleiding (fotografiekennis).

 1. Spesiale Aanbiedings

SA Jagters het verwantskappe met verskeie handelaars wat spesiale korting aan lede bied. Sommige van hierdie verskaffers stel van tyd tot tyd spesiale aanbiedings vir `n beperkte tyd beskikbaar.

Media 24 Produkte

Media 24 bied `n spesiale aanbod aan SA Jagters-lede van R75 per maand vir toegang tot Netwerk 24 se volle pakket publikasies. Kry meer inligting oor die aanbod hier.

Adventure Afrika Tydskrif

Verskeie buitelewe, reis- en kampeertydskrifte het verlede jaar gesneuwel met die Covid-19 inperking, of die publikasie daarvan is ernstig ingekort. Twee jong entrepreneurs het die dapper stap gewaag om in hierdie marksegment `n nuwe tydskrif te begin en het Adventure Afrika geloods. Die intekenfooi is gewoonlik R430 vir 12 uitgawes, maar lede van SA Jagters kan teen slegs R350 vir 12 uitgawes inteken. Lees meer hier.

Adventure Afrika is `n opwindende, nuwe en veelsydige 4×4, kampeer, en lewenstyl tydskrif. Die vyfde uitgawe is propvol avontuur en reise regoor die land en die kontinent. Teken nou in vir `n kans om `n vakansie te wen vir twee mense na Mapesu Private Wildtuin naby Mapungubwe. Stuur `n e-pos aan mary@4x4afrika.com vir meer inligting (gebruik SAJ/Subs in titel).

Doctari Messe

Die Doctari ivoormes-projek is weer op dreef. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien daar net 50 van hierdie messe beskikbaar is. 

Belangstellendes kan R5 500 in SA Jagters se bankrekening betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

Gedenkboek

Die gedenkboek is steeds beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: Die een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede luukse weergawe met `n buffelleer omslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk sal beskikbaar wees. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Vir bestellings, doen die volgende:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.

Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.

Buck-knipmesse

Daar is slegs 220 van die beperkte reeks van 500 Buck-knipmesse teen R1 000 elk beskikbaar. Hierdie knipmesse het ivoorinlegsels op die hef met SA Jagters se logo op die hef gegraveer. Plaas die R1 000 elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077. Gebruik u lidnommer en Knipmes as verwysing. Stuur die betalingsbewys saam met u lidnommer en kontakbesonderhede aan Realda Goosen by realda@sahunt.co.za

Uitverkoping SA Jagterswinkel

SA Jagters het besluit om sy klerevoorraad uit te dun en ons produkreeks te verander. Talle items is tans op `n spesiale uitverkoping. Rig navrae aan Rene by (012) 808 9300 of rene@sahunt.co.za

Humansdorp Koöperasie

Humansdorp Koöperasie bied vir Mei 2021 alle Redding herlaaitoerusting aan lede van SA Jagters teen spesiale pryse met 10% korting.

Ondersteuning aan Lede

Baie van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 1. Retha van der Walt en twee ander outeurs het `n splinternuwe boek gepubliseer oor Fungi and Lichens of the Limpopo Province. Hierdie boek is gebaseer op Retha se navorsing oor `n hele paar jaar oor die wilde fungi en ligene wat natuurlik in die Limpopo-provinsie voorkom. `n Mens kan amper nie dink daar steeds nuwe spesies ontdek word nie. Spesies van hierdie plante wat wel in die wêreld bekend is vir die eerste keer in die Limpopo-provinsie en in die Limpopo-vallei opgespoor. Alhoewel hierdie `n wetenskaplike werk is, is dit steeds interessante leesstof. Die standaardprys is R 380 plus posgeld. Retha bied 10% korting aan lede van SA Jagters wat die prys afbring na R 342 plus posgeld. Kyk gerus hier na meer detail oor hierdie boek.
 2. Goeie droë bosveld vuurmaakhout is beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 3. Wildsvleisresepteboek – Lede kan R50 afslag kry per eksemplaar. Ouma Leonè de Lange gee R50 afslag en skenk R50 aan SA Jagters vir elk resepteboek wat sy verkoop op https://www.ouma-se-wildsboek.co.za Gebruik die “SAHUNT” promosiekode wanneer jy die boek bestel. Die resepteboek is perfek vir die jagter, en sluit 220 resepte in om op die kampvuur te maak; omskakelingstabelle vir gewig en oondtemperature; en die slaankrag van verskeie kalibers.
 4. Oom Fanie Combrink, vir baie lank die eienaar van Magnum Arms in Nelspruit, het saam met sy seun, Eugene, `n Handboek vir die Jagter Hierin deel Oom Fanie `n leeftyd se ervaring van jag, bou van gewere en laai van patrone, en ander onderwerpe soos gewere en geweeronderdele, teleskope, ammunisie, vorm en konstruksie van koeëls. Die boekie lees maklik en Oom Fanie is behoorlik op sy stukke met sy verduideliking van redelike komplekse fisika-beginsels.

Die boek is beskikbaar teen R170 aan lede van SA Jagters en oom Fanie versoek dat `n paar lede saam bestelings moet plaas om koerierkoste te spaar. Takke kan dalk bestellings plaas vir groepe lede. Bestellings kan geplaas word by faniecombrink@gmail.com Vir diegene wat `n idee wil kry oor die inhoud van die boekie, die inhoudsopgawe is hier beskikbaar

 1. Jagsake

Jaggeleentheid geborg deur Archer’s Rock Safari’s

Attie Nel van Springbok-tak het Archer’s Rock Safari’s se jaggeleentheid ter waarde van sowat R50 000 gewen.Geniet die jag, Attie.

Baie dankie aan Archer’s Rock Safaris vir hierdie puik geleentheid.

 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

SA Jagters het nou 43 931 lede.

Die Raad het besluit dat elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, kommissie van tussen R100 tot R150 per lid sal ontvang. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Takke kan ook hierdie vorms by Dorothy Ras aanvra by dorothy@sahunt.co.za

 1. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie bestaan reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Dit is `n uitstekende aanbod. Lede van SA Jagters kwalifiseer vir 5% spesiale korting op aankope van jag- en skietverwante produkte. Volg die skakel by die lys van produkte hieronder vir inligting oor afslag.

Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte dalk bietjie later kan plaasvind.

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
  1. http://firearms.humkoop.co.za/
  2. co.za en klik op die skakel vuurwapens
  3. co.za en klik op die skakel vuurwapens
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas bestellings by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande e-pos adresse:
  1. arms@humkoop.co.za
  2. ammo@humkoop.co.za

Sodra die bestelling ontvang en die rekening betaal is, sal die koöperasie die produk laat aflewer.

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar. Neem asseblief kennis dat sommige van hierdie verskaffers gesluit kan wees gedurende die inperking.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Archers Rock Safaris
 • Dovetail Wooden Boxes
 • 4Deadlock Skietstok

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

Vriendelike groete

Fred Camphor

SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles