• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathi Park Nuus Augustus 2021

In memoriam: George Diedrik Prinsloo Hamman (Org Hamman). Soms val daar `n groot boom in die natuur. So gebeur dit ook met mense. Org Hamman het ons ontval op 12 Augustus en ons erken en eer sy nagedagtenis met die onmiskenbare rol wat hy gespeel het in die geskiedenis van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging. Hy het vir 14 jaar opeenvolgend gedien as lid van die Uitvoerende Komitee en later die Raad van SA Jagters.

Org was betrokke by en/of verantwoordelik vir die stigting van waarskynlik die meeste van die SA Jagters se bestaande takke. Hy het gedien as UK lid en/of Raadslid vir Ledesake, Skietsake en Jagsake vir verskillende termyne. Hy was wyd bekend as aktiewe en mededingende skut en sy kennis van herlaai kan deur min mense nagedoen word. Hy het vir menige van ons ladings ontwikkel en/of gegee wat telkens gewerk het en nog steeds werk.

Org was bekend vir sy skerp en humoristiese opmerkings en ook bekend daarvoor dat hy nie geskroom het om standpunt in te neem oor sake wat soms maar moeilik was nie. Ons eer sy nagedagtenis.

Ons is saam met sy eggenote Karin en kinders Werner en Caro hartseer oor sy heengaan, maar ook dankbaar dat hy verdere lyding gespaar is. Hy was letterlik en figuurlik `n groot man in die lewe van SA Jagters.

Indeling van die nuusbrief

Belangrike inligting en boodskappe verskyn eerste in die nuusbrief en herhalende inligting verder aan.

Lede wat min tyd het om te lees, kan dus op die eerste deel van die nuusbrief fokus vir nuwe inligting en die res vir later los.

Nuwe boodskappe

 1. SA Jagters Kongres

SA Jagters se Kongres wat ook die doel dien as Algemene Jaarvergadering vind op Saterdag 6 November 2021 plaas. Weens die Covid-19 inperkingsmaatreëls is ons byeenkomste steeds beperk tot `n maksimum van 50 persone binnenshuis, en sal die Kongres as virtuele byeenkoms aangebied word. Die byeenkoms sal regstreeks na alle takke en afgevaardigdes beskikbaar wees. Spesifieke reëlings hiervoor sal nader na die tyd bekendgemaak word. Ons versoek lede om nou reeds aandag te gee aan sommige belangrike sake.

 1. Nominasies vir die Verkiesing van Raadslede is reeds versoek d.m.v. takvoorsitters en takbesture. Nominasies sluit op 22 September om 17:00. Rig enige navrae aan takvoorsitters wat meer inligting oor die nominasieproses.
 2. Takvoorsitters en –besture word teen 2 September in kennis gestel van die grootte van die takafvaardiging na die Kongres. Maak asseblief seker dat u Tak die name van sy afgevaardigdes na die Kongres teen 22 September om 17:00 by Dorothy Ras in die nasionale kantoor registreer.
 3. Die sakelys van die Kongres word saamgestel aan die hand van Beskrywingspunte wat takke verskaf. Takke is reeds in kennis gestel oor die geleentheid om teen 7 September om 17:00 beskrywingspunte in die voorgeskrewe formaat in te dien.
 4. Kongresdokumentasie word nie later nie as 7 Oktober 2021 na Takvoorsitters gestuur.
 5. Sake reeds op Sakelys: Die Raad het reeds besluite geneem oor sekere sake wat op die sakelys geplaas sal word addisioneel tot die sake wat normaalweg by `n Algemene Jaarvergadering bespreek sal word. Dit sluit die volgende in:
  1. Wysigings voorgestel aan die Grondwet van SA Jagters
  2. Wysigings aan die Interne Reëls van SA Jagters
  3. Wysigings aan die Dissiplinêre Prosedure van SA Jagters

Die voorgestelde wysigings aan hierdie drie dokumente is reeds voorberei en word soos vereis eers voorgehou aan die Uitgebreide Raad en daarna aan die NTVF alvorens dit saam met die dokumentasie vir die Kongres na Takvoorsitters aangestuur word.

 1. Verdere Demokratisering van SA Jagters

Die Uitgebreide Raad vergader op 16 September 2021. SA Jagters is besig met veranderinge aan die demokratiese proses oor die rol en verantwoordelikhede van streekskoördineerders ten einde die werk te verdeel om meer mense te betrek. Dit verbreed demokratiese deelname binne die Vereniging. Streekkoördineerders is versoek om die vorige dag (15 September) `n geleentheid by te woon waar die proses in meer detail bespreek sal word. Die gedagte is om verskeie van die funksies soos skietsake, bewaring, en opleiding beter op streekvlak te koördineer sodat al die werk nie deur een persoon (die streekkoördineerder) gedoen word nie.  

Die doelwit van só `n uitgebreide model is om kommunikasie met lede te vergemaklik en te versnel. Deel gerus u gedagtes met u Takvoorsitter en die Streekkoördineerder.

 1. SA Jagters Lidmaatskap by Predasiebestuur SA

Die Raad het die besluit geneem dat SA Jagters sal aansoek doen om by Predasiebestuur SA aan te sluit. Hierdie lidmaatskap sal vir SA Jagters die geleentheid bied om direk betrokke te raak by veral veeboere se organisasies waar die bestuur van predatore al meer belangrik raak. Deur middel van direkte kontak met hierdie organisasies kan SA Jagters `n bydrae lewer tot die sinvolle en verantwoordelike bestuur van predatore in veeboerdery. Dit mag geleenthede ontsluit vir lede maar kan ook die geleentheid bied om verantwoordelike bestuur van predatore te bevorder.

 1. Fotografieklub

Daar is so stil-stil `n fotografieklub tot stand gebring onder leiding van Marette Bennett en Tommy Liversage met André van Heerden wat ook `n beskermende hand hou. Hierdie klub groei fenomenaal en het binne 3 maande reeds meer as 1 500 geregistreerde lede.

Gaan lees gerus meer hier oor die klub, geleenthede vir opleiding om beter foto’s te neem, maandelikse kompetisies en `n inskrywings wat vir die prys meeding.

Daar is gerugte dat lede begin praat van gewere verkoop om kameras te koop. Ek is nie seker of sulke drastiese stappe nodig is nie maar dit is duidelik dat hierdie groep mense iets reg en goed doen. Ondersteun hulle gerus.

 1. Covid-19 en SA Jagters se Kantoor

Gelukkig het die personeel van SA Jagters wat Covid opgedoen het, goed herstel en is almal weer terug op kantoor. Baie dankie vir u geduld terwyl ons met minder personeel moes werk. Dit word opreg waardeer en ons vertrou dat die diensvlak nie nadelig geraak is hierdeur nie.

Na raming kan die volgende vlaag Covid-19 infeksies die land in Oktober tref met `n verwagte hoogtepunt op 24 Desember, letterlik die dag voor Kersfees. Bly en wees asseblief veilig en beskerm uself sover moontlik.

 1. Behoud van Toegewyde Status

Weens die Covid-19 inperkings was 2021 ook nie `n normale jaar nie. Hoewel daar meer skiet- en jaggeleenthede was as in 2020, het die siekte en inperkings baie lede by die huis gehou. Derhalwe het die Raad besluit dat lede hulle toegewyde status sal behou, selfs al het hulle nie al die nodige aktiwiteite geregistreer nie. Ons versoek lede egter om sover moontlik wel deel te neem en aktiwiteite op die lede-administrasiestelsel te registreer. Dit is in ons eie belang.

 1. HuntEx2021

HuntEx 2021 moes noodwendig gekanselleer word as gevolg van die piek van die derde vlaag van Covid-19 en die feit dat die Polisie weer eens geen toestemming wou verleen tot die uitstalling nie. Heelparty van die uitstallers het ook onttrek omdat hulleself, of van hulle personeel siek geword het en verdere blootstelling wou vermy.

Dankie aan Adriaan Woudstra wat regtig sy bes probeer het om wel vir ons HuntEx2021 aan te bied. Ons hou duim vas dat ons dalk in 2022 wel HuntEx sal kan aanbied.

 1. Skietsake

Nasionale Skietkampioenskappe

Die nasionale skietkompetisies vind almal in `n ry gedurende Oktober 2021 plaas met `n kampioenskap elke naweek. Uitnodigings aan diegene wat reeds kwalifiseer het om deel te neem (waar kwalifikasie vereis word), is reeds uitgestuur en die voorbereidings is volle swang.

Deelname is beperk weens Covid-19 protokol wat getalle op skietbane tot hoogstens 100 persone in die opelug toelaat. Uiteraard bemoeilik dit die proses om hierdie kompetisies aan te bied en te bestuur. Ons versoek u geduld en samewerking asseblief.

Deelnemers se uitnodigings verskaf belangrike inligting wat aandui wanneer en hoe laat skuts by die skietbaan moet wees. Ter wille van die welstand van skuts en andere lede wat betrokke is, word almal se samewerking gevra om die maatreëls na te kom.

Streekskleure vir Skietprestasie

Vanjaar is die eerste jaar wat SA Jagters streekskleure vir skietprestasie toeken. Lede wat reeds presteer het, is in kennis gestel en gelukgewens.

Die Raad het goedkeur verleen vir amptelike kleredrag aan skuts wat Streekskleure verwerf het en hulle spanne en streke verteenwoordig. Gesels gerus met die skietkoördineerders vir die verskillende dissiplines oor die items wat beskikbaar mag wees.

 1. Vuurwapenlisensies en Bevoegdheid

Ons is bewus daarvan dat aansoeke om nuwe vuurwapenlisensies en herlisensiëring lank neem. Alhoewel die Sentrale Vuurwapenregister eensydig bekendgestel het dat hulle teiken vir die uitreik van lisensies verleng is na 120 werksdae, weet ons dat dit so lank as 12 maande kan neem om bevestiging van bevoegdheid of lisensies te ontvang.

Ons kan ongelukkig niks hieraan doen nie. Die Sentrale Vuurwapenregister het `n massiewe agterstand van 150 000 aansoeke waaraan hulle werk en die proses is ernstig vertraag. Tog is daar gevalle waar lisensies in tydperke so kort as drie tot ses weke uitgereik is na die aansoek ingedien is. Wees asseblief geduldig. Ons verwag nie dat die vlak van diens gou sal verander en verbeter nie.

Herhalende boodskappe

 1. Fotokompetisie

Die Vereniging se Fotokompetisie vir lede vir 2021 stel `n nuwe beoordelingsproses in werking. Alle inskrywings word beoordeel volgens `n puntestelsel wat tegniese en visuele kriteria insluit. Sertifikate word soos volg toegeken vir kwalifiserende foto’s: 60-74% Brons, 75-89% Silwer, 90-100% Goud.

Die beoordelaars sal terugvoer gee oor die inskrywings aan deelnemers om lede aan te moedig om hulle vaardighede te verbeter.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf en hoe die reëls vir die kompetisie werk

 Kategorieë vir die 2021 Kompetisie

 1. Bewaring in Aksie – Foto’s wat bewaringsaksies en gemeenskapsdiens deur lede of die tak uitbeeld.
 2. Plant- en Dierelewe – Foto’s wat plant- of dierelewe, insluitend landskappe, voëls, reptiele en insekte uitbeeld. Onthou asseblief dat hierdie kategorie nie foto’s van gejagte diere insluit nie.
 3. Ons kulturele erfenis –Foto’s wat die kultuurerfenis van ons land en sy mense oor die totale spektrum uitbeeld.
 1. Spesiale aanbiedings

Doctari Messe

Die Doctari ivoormes-projek is weer op dreef. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien daar net 50 van hierdie messe beskikbaar is.

Belangstellendes kan R5 500 in SA Jagters se bankrekening betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

Gedenkboek

Die gedenkboek is steeds beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: Die een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede luukse weergawe met `n buffelleer omslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk sal beskikbaar wees. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Bestellings:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.

Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.

Buck-knipmesse

Daar is slegs 220 van die beperkte reeks van 500 Buck-knipmesse teen R1 000 elk beskikbaar. Hierdie knipmesse het ivoorinlegsels op die hef met SA Jagters se logo op die hef gegraveer. Plaas die R1 000 elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077. Gebruik u lidnommer en Knipmes as verwysing. Stuur die betalingsbewys saam met u lidnommer en kontakbesonderhede aan Realda Goosen by realda@sahunt.co.za

Uitverkoping SA Jagterswinkel

SA Jagters het besluit om sy klerevoorraad uit te dun en ons produkreeks te verander. Talle items is tans op `n spesiale uitverkoping. Rig navrae aan Rene by (012) 808 9300 of rene@sahunt.co.za

Humansdorp Koöperasie

In September 2021 bied Humansdorp Koöperasie die volgende produkte teen 10% korting aan lede van SA Jagters:

 • Zeiss Teleskope
 • Schmidt & Bender Teleskope
 • Zerotech Teleskope

Ondersteuning aan lede

Baie van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 1. Een van ons lede het voorgestel dat ons beskikbare werkgeleenthede in ons nuusbrief insluit om lede wat werk soek te help. Stuur gerus enige inligting oor werkgeleenthede aan info@sahunt.co.za
 2. Goeie droë bosveld vuurmaakhout is beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 3. Een van ons lede, Dawie Staruss van Clocolan, is `n boer en skrywer. Hy het sopas `n boek publiseer wat handel met herinneringe sy jagervarings oor verloop van ongeveer 50 jaar. ’n Leeftyd se Bekruip is beskikbaar by Naledi uitgewers teen die spesiale SA Jagterslid prys van R 200 per eksemplaar en kan bestel word by word by naledi.online, of by Tertia Swart by 078 648 8616. So bietjie meer inligting is hier beskikbaar.
 4. Een van ons lede wat in die Oosrand woon het laat weet dat hy `n baie groot versameling van Magnum tydskrifte beskikbaar het. Hy sal dit gratis beskikbaar maak (skenk) aan enigiemand wat belangstel. Kontak hom asseblief by jrdubuisson@mweb.co.za as u sou belangstel
 5. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

SA Jagters het nou 44 194 lede, `n paar minder as `n maand gelede.

Die Raad het besluit dat elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, kommissie van tussen R100 tot R150 per lid sal ontvang. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Vorms is beskikbaar by Dorothy Ras by dorothy@sahunt.co.za

 1. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie bestaan reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Dit is `n uitstekende aanbod. Lede van SA Jagters kwalifiseer vir 5% spesiale korting op aankope van jag- en skietverwante produkte. Volg die skakel by die lys van produkte hieronder vir inligting oor afslag.

Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte dalk bietjie later kan plaasvind.

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
  1. http://firearms.humkoop.co.za/
  2. co.za en klik op die skakel vuurwapens
  3. co.za en klik op die skakel vuurwapens
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas bestellings by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande e-pos adresse:
  1. arms@humkoop.co.za
  2. ammo@humkoop.co.za

Sodra die bestelling ontvang en die rekening betaal is, sal die koöperasie die produk laat aflewer.

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar. Neem asseblief kennis dat sommige van hierdie verskaffers gesluit kan wees gedurende die inperking.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Dovetail Wooden Boxes
 • 4Deadlock Skietstok

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

Vriendelike groete                                                         

Fred Camphor

SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles