• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathi Park News Oktober 2020

Vir alle burgers van RSA was 2020 geen gewone jaar nie. SA Jagters sou eerskomende naweek ons jaarlikse kongres gehou het maar Covid-19 het ook hierdie geleentheid in die wiele gery. Voorwaar `n jaar wat die meeste van ons nie wil oor hê nie, met ingrypende veranderinge in ons lewens.

 1. Indeling van die Nuusbrief

Soos u waarskynlik nou reeds gewoond geraak het, plaas ons belangrike inligting en boodskappe eerste in die nuusbrief en herhalende inligting verder aan.

Lede wat min tyd het om te lees, kan dus op die eerste deel van die nuusbrief fokus vir nuwe inligting en die res vir later los.

Nuwe Boodskappe

 1. Ou Groen Lisensies

Die eerste gesprek tussen die regspanne van SA Jagters en die Polisie oor die moontlikheid om die geldigheid van alle bestaande ou groen lisensies te herroep het plaasgevind en daar is sekere gemeenskaplike sienings.

Daar is ooreengekom dat SA Jagters voorstelle oor `n moontlike proses waarmee die ou groen lisensies op sinvolle, billike en regverdige wyse herroep kan word aan die Polisie sal voorhou vir oorweging. So `n proses behoort op redelike wyse te sorg vir `n billike geleentheid om ou groen lisensies te migreer na nuwe lisensies vir diegene wat die wapens met ou groen lisensies wil behou.

Dis nog te gou om in die stadium veel meer sê, behalwe dat die Raad versigtig optimisties is dat ons `n sinvolle resultaat mag kry. Ons sal lede ingelig hou van verdere verwikkelinge. Sou die Polisie nie bereid wees om in te stem tot `n redelike en billike proses nie sal SA Jagters die Polisie se hofaansoek om die interdik van 2009 te herroep, teenstaan.

 1. Vuurwapenamnestie

Amnestietydperk

Die helfte van die nuwe amnestietydperk wat van 1 Augustus 2020 tot 31 Januarie 2021 duur, is nou reeds afgeloop. Daar is hoogstens 60 werksdae van die amnestietydperk oor. Lede wat wel `n wapen besit waarvan die lisensie verval het en nie meer die wapen wil besit nie, kan die amnestie gebruik om die wapen in te handig of iemand anders wat wel die wapen wil hê, kan dit inhandig.

Fokus van die Amnestie

Die Minister van Polisie se fokus vir hierdie amnestie is om die wapens waarvan die lisensies reeds verval het, ingehandig te kry. Om hierdie doelwit te haal moet minstens 4 500 wapens ingehandig word op elke werksdag vir die res van die amnestietydperk. Dis onwaarskynlik dat dit sal gebeur, maar die tyd sal leer.

Advies aan Lede

Ons advies aan lede bly dat indien u enige wapens onwettig in u besit het, of `n wapen in u besit het waarvan die lisensie reeds verval het en nie betyds aansoek gedoen is vir die hernuwing nie, handig die wapen in tydens die amnestie en doen aansoek vir `n nuwe lisensie.

Die volgende is belangrik om te onthou

 1. U moet bevoeg wees om `n vuurwapen te mag besit. Kry bevoegdheid op datum en hernu soos die wet vereis.
 2. Handig die wapen in onder die amnestie. Daar is geen ander opsie nie.
 3. Doen binne 14 dae aansoek vir `n nuwe lisensie vir die wapen wat u ingehandig het. Doen gelyktydig met die inhandiging van die wapen ook aansoek vir `n nuwe lisensie daarvoor.
 4. Maak seker dat die dokumentasie vir die lisensie-aansoek vir die betrokke wapen volledig en korrek is. Dit sal die kans om wel `n lisensie te kry verbeter.
 5. Die individu wat die wapen inhandig mag binne 14 dae aansoek doen vir `n nuwe lisensie vir die wapen wat ingehandig word.
 1. Brande in die Vrystaat

Dit is algemeen bekend dat groot dele van die Wes-Vrystaat, Noordkaap en Noordwes afgebrand het weens brandstigting. Ons harte gaan uit na alle mense wat in hierdie brande skade gely het en SA Jagters help graag waar dit moontlik mag wees.

Twee streke van SA Jagters het spontaan hulpgroepe geskep.

Die Vrystaat-streek het `n groep geskep wat hulp aanbied saam met Vrystaat Landbou. Meer inligting is hier te kry.

Die Oos-Kaap kusstreek het ook `n hulpfonds begin. Meer inligting oor plekke waar donasies ontvang kan word, is hier beskikbaar.

Ons doen `n beroep op lede om bydraes te maak tot bestaande hulpfondse vir boere en van ons lede wat swaarkry en diere aan die lewe moet hou. Daar is mense wat alles verloor het en wie se geliefdes in hierdie brande omgekom het. Ons gedagtes gaan uit na hule in die moeilike tyd.

 1. Sosiale Media en Kommunikasie

WhatsApp en Facebook is dikwels kragtige en effektiewe kommunikasiemedia, maar onverantwoordelike en/of ondeurdagte plasings kan ook baie skade veroorsaak.SA Jagters het riglyne aan takbesture verskaf oor die bestuur van WhatsApp en Facebook platforms.

Ons rig `n vriendelike versoek aan lede om aandag te gee aan die inhoud van boodskappe wat op hulle eie of takke WhatsApp en Facebook platforms gebruik, veral oor jag en vuurwapens. Onverantwoordelike optrede op sosiale media kan die beeld en reputasie van individue, die tak en jagters en vuurwapeneienaars in die algemeen groot skade berokken. Dit maak dit vir die aktiviste soveel makliker om jag, jagters en vuurwapeneienaars in `n swak lig te stel wat ons elkeen kan benadeel.  

Die riglyne is hier beskikbaar.

 1. Jagsake

Varkpermitte

SA Jagters se goedgekeurde aanlyn stelsel vir geregistreerde grondeienaars om permitte vir die vervoer van wilde varkvleis uit te reik, is ongetwyfeld `n sukses. 330 jagplase het geregistreer en reeds 1677 permitte uitgereik. Die stelsel is eenvoudig en ons het die magtiging om die permitte uit te reik weer eens verleng. Grondeienaars wat nog wil registreer, kan meer inligting oor die permitstelsel hier kry.

Kansellasie van Jagskoue

As gevolg van die internasionale toename in Covid-19-infeksies het sommige organiseerders van Internasionale jagskoue en konferensies die moeilike besluit geneem om hierdie geleenthede vir 2021 te kanselleer. SCI se mediaverklaring hieroor is hier beskikbaar en dié van die NRA hier.

Spesiale Goedkoop Jaggeleenthede

Met die heropening van die landsgrense na ander Afrikalande sedert vlak 5 van die Covid-19 inperking, en die feit dat die meeste Afrikalande se jagseisoene binnekort eindig, is daar skielik `n oorvloed relatief goedkoop oorgrensjaggeleenthede beskikbaar.

Ons raai lede aan om op die uitkyk te wees vir vals of misleidende advertensies in die verband. Wees baie versigtig en moenie met `n slap riem gevang word nie.

Indien u wel belangstel in enige van die geleenthede wat beskikbaar is, dring aan op bewyse dat die betrokke jagondernemers wel geregistreer is by die land se plaaslike vereniging vir beroepsjagters en dat hy die nodige jagregte en permitte het vir die betrokke jaggebied.

Dit gebeur gereeld dat RSA burgers by onwettige jagte uit aanliggende Afrikalande betrek word. Loop lig vir persone wat hulself voordoen as agente vir jagondernemers. SA Jagters werk baie nou saam met OPHAA (Operators and Professional Hunting Associations of Africa) om verantwoordelike jag in Afrika te bevorder. Jagondernemers wat lede is van OPHAA, is reeds `n goeie verwysing.

Raadpleeg die OPHAA webwerf om na te gaan of die jagondernemer `n geregistreerde lid van OPHAA is. Die webwerf bied `n soekfasiliteit waar u die ondernemer se naam kan insleutel om lidmaatskap te bevestig.

 1. Bewaring

Jagluiperds in Rietvlei (Pretoria-Oos-tak) 

Twee jagluiperds is onlangs op Rietvleinatuurreservaat vrygelaat. Die hervestiging van die mannetjie en wyfie dra by tot die herstel van ekologiese prosesse op die reservaat. Hopelik sal hulle aanteel. Hierdie is die resultaat van suksesvolle samewerking tussen twee IUCN bewaringsorganisasies naamlik SA Jagters (Pretoria-Oos), die EWT en Rietvleinatuurreservaat.

Die jagluiperd bewaringsinisiatief op die reservaat is ongeveer 17 jaar gelede deur Pretoria-Oos Tak van SA Jagters begin. Die tak het die boma opgerig waar die jagluiperds aanvanklik gehou is voordat hulle in die groter reservaat vrygelaat is.. Die projek is uiters suksesvol en verskeie kleintjies is oor die jare gebore en in samewerking met die EWT hervestig as deel van die bestuur van die jagluiperdmetapopulasie. Die  Pretoria-Oos-tak het oor jare opsporingsnekbande vir van die jagluiperds voorsien en help ook met bestuur van die reservaat.

Internasionale Standpunte oor Bewaring

As lid van die IUCN (International Union for the Conservation of Nature) het die Vereniging bygedra en gestem vir meer as `n honderd mosies oor bewaring en volhoubare benutting van natuurlewe in Suid-Afrika en verskeie ander lande. Meer inligting oor die onderskeie standpunte en mosies is hierbeskikbaar. SA Jagters is die enigste  jagtersvereniging in RSA met `n bewese bewaringsrekord wat `n lid is van die IUCN.

 1. Safe Citizen Veldtog

`n Verskeidenheid vuurwapenbelangegroepe het saamgestaan om openbare bewustheid te skep vir verantwoordelike vuurwapeneienaarskap wat bydra tot die veiligheid van mede-landburgers. Hierdie veldtog verdien die ondersteuning van almal wat `n veilige gemeenskap voorstaan. Meer inligting is hierbeskikbaar.

 1. Finansiële Riglyne vir Takke

Tommy Liversage en sy span het die finansiële riglyne vir Takke hersien. Dit is hier beskikbaar. Stuur gerus kommentaar na tommy@sahunt.co.za

 1. Advertensies in ons Tydskrifte

Beide ons tydskrifte, SA Jagter/Hunter sowel as ManMagnum, benodig u hulp met advertensies. Weens die Covid-19-pandemie het beide hierdie publikasies adverteerders verloor. Verskeie opsies sowel as baie mededingende tariewe is beskikbaar. Lede wat hulle ondernemings, plase of produkte wil adverteer, kan die advertensiekonsultant, Jacques Boshoff, skakel by 079 528 8793 of jacques.boshoff@media24.com

 1. Kersgeskenke! Kersgeskenke!

Dit mag dalk sinneloos klink maar dit raak alreeds daardie tyd van die jaar wanneer ons begin kyk na kersgeskenke. Oorweeg gerus een van die volgende:

Publikasie oor die Nasionale Krugerwildtuin

SA Jagters het die geleentheid om getekende eksemplare van dr Salmon Joubert se boek oor die suksesse en terugslae in die ontwikkeling van die Nasionale Krugerwildtuin van 1898 tot 1994, teen `n spesiale prys van R1000, aflewering ingesluit, te bekom.

Dr Joubert is `n voormalige hoof van die Nasionale Krugerwildtuin. Hy beskryf hoe die begrip natuurbewaring nie eens bestaan het toe die eerste parkhoof, kol J Stevenson-Hamilton, in 1902 aangestel is nie.

In die drie volumes word daar uitgebrei oor die ontwikkeling van bewaring asook die filosofiese ontwikkeling van natuurbestuurspraktyke, opnames van die geologie, gronde, plantegroei, ongewerwelde en gewerwelde diere, die monitering van die wildpopulasies en die beleidsontwikkeling van intervensies soos watervoorsiening, veldbrande, uitdunning van oortollige wild en roofdierbeheer.

Die bestelvorm is hier beskikbaar. Lede wat belangstel kan hul lidmaatskapnommer op die bestelvorm invul om in aanmerking te kom vir die spesiale aanbod.

4Deadhold Skietstok

4DeadHold het so pas die eerste skietstok bekend gestel wat in alle posisies van sit tot staan gebruik kan word. Die stok verstel baie vinnig in hoogte vanaf 77cm tot 177cm met behulp van fliplocks. Enige persoon, selfs kinder- en vroueskuts kan dit gebruik vir optimale skootplasing. Persone van tot 2m kan gemaklik die skietstok gebruik. Die stok is baie stabiel; die bene word van fluted aluminium gemaak en weeg net 1kg.

SA Jagters se lede kan die skietstok koop teen R1 950,00. Meer inligting is hier beskikbaar.

Doctari Messe

Die Doctari ivoormes-projek is weer op dreef. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien daar net 50 van hierdie messe beskikbaar is.

Betaal R5 500 in die bankrekening van SA Jagters. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

Gedenkboek

Die gedenkboek is nou beskikbaar. Dit is voorwaar `n uitstekende publikasie.

Die boek is beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede luukse weergawe met `n buffelleeromslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk is beskikbaar. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.

Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.

Buck-knipmesse

Daar is slegs 220 van die beperkte reeks van 500 Buck-knipmesse wat teen R 1 000 elk beskikbaar was oor. Die Buck-knipmesse het ivoorinlegsels op die hef en SA Jagters se logo op die hef. Plaas R1 000 oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077. Gebruik u lidnommer en Knipmes as verwysing. Stuur die betalingsbewys saam met u lidnommer en kontakbesonderhede aan Realda Goosen by realda@sahunt.co.za

Spesiale Aanbiedinge

SA Jagters het verwantskappe met verskeie handelaars wat spesiale korting aan lede bied. Sommige van hierdie verskaffers stel van tyd tot tyd spesiale aanbiedings vir `n beperkte tyd beskikbaar.

 1. Uitverkoping by SA Jagters se Winkel

SA Jagters het besluit om die voorraad van klerasie in die winkel uit te dun en ons produkreeks te verander. Talle items is beskikbaar op `n spesiale uitverkoping. Rig navrae aan Rene by (012) 8089300 of rene@sahunt.co.za

 1. Humansdorp Koöperasie

Humansdorp Koöperasie bied vir November 2020 ook Walther lope skietstokke teen `n addisionele 10% korting aan – dus `n aansienlike korting van 15% op hulle gewone prys. Wanneer u die bestelling plaas, dui asseblief aan dat u `n lid van SA Jagters is.

 1. Ondersteuning van Lede

Baie van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 1. Goeie droë bosveld vuurmaakhout beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 2. Compuknit – Ranger hoede, Fishermans-pette, camo- en ZA-pette en nekdoeke. Al die kopbeskerming wat u nodig het vir die somer! Sien ook die nuwe reeks prettige “emoji” herbruikbare gesigmaskers. Meer inligting is hier beskikbaar.
 3. Wildsvleisresepteboek – Lede kan R50 afslag kry per eksemplaar. Ouma Leonè de Lange gee R50 afslag en skenk R50 aan SA Jagters vir elk resepteboek wat sy verkoop op https://www.ouma-se-wildsboek.co.za Gebruik die “SAHUNT” promosiekode wanneer jy die boek bestel. Die resepteboek is perfek vir die jagter, en sluit 220 resepte in om op die kampvuur te maak; omskakelingstabelle vir gewig en oondtemperature; en die slaankrag van verskeie kalibers.

Herhalende Boodskappe

 1. Jagsake

Jaggeleentheid geborg deur Archers Rock Safaris

Archers Rock Safari’s borg ’n jaggeleentheid ter waarde van sowat R50 000 wat `n gelukkige lid met `n R50 kaartjie kan wen. Die jagpakket vir geweer of boogjag, of ’n kombinasie daarvan, is soos volg:

Een koedoebul tot 52 duim, een wildebeesbul tot 29 duim, twee rooibokramme tot 22 duim, een vlakvark tot 12 duim. Gratis verblyf in vyfster lodge vir twee jagters of een jagter en een gas vir vier nagte met vyf jagdae en ’n gratis spa-behandeling met alle etes, vervoer, koelgeriewe en gidse ingesluit.

Aangesien ons nie nou die jaggeleentheid kan benut nie het Archers Rock Safari’s ingestem om hierdie geleentheid uit te stel na 2021. Diegene wat reeds `n kaartjie gekoop het, sal nie die kans verbeur nie. Vir die res, is hier nou weer `n geleentheid om deel te neem. Lees meer hier oor Archers Rock Safari’s se jaggeleentheid. By voorbaat dankie aan Archers Rock wat reeds aangedui het dat ons die jaggeleentheid na volgende jaar kan aanskuif. Met die sluit van alle jag vir alle praktiese doeleindes op 28 Julie sou ons in elk geval nie nou die geleentheid kon gebruik nie.

Om in aanmerking te kom vir hierdie jag:

 1. Plaas R50 of veelvoude van R50 (vir meervoudige kanse) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077.
 2. Gebruik u eie selfoonnommer en Archers as verwysing.

Inskrywings vir hierdie trekking sluit op 30 Maart 2021. SA Jagters sal u selfoonnommer gebruik om die trekking van die gelukkige wenner van hierdie jag te doen.

Vir enige navrae oor hierdie jaggeleentheid skakel met Boetie Kirchner by boetiek@sahunt.co.za.

Hierdie jaggeleentheid sal tussen Junie en Augustus 2021 kan plaasvind.

 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

SA Jagters het nou 42 683 lede. Ons ledetal is redelik mooi op pad terug na 43 000.

Die Raad het besluit dat elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, kommissie van tussen R100 tot R150 per lid sal ontvang. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Takke kan ook hierdie vorms by Dorothy Ras aanvra by dorothy@sahunt.co.za 

 1. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie bestaan reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Lede van SA Jagters kwalifiseer vir 5% spesiale korting op aankope van jag- en skietverwante produkte. Volg die skakel by die lys van produkte hieronder vir inligting oor afslag.

Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte dalk bietjie later kan plaasvind.

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u moet u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas u bestelling by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande E-pos adresse:E-pos Adresse

Sodra die bestelling ontvang en die rekening betaal is, sal die koöperasie die produk laat aflewer.

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar. Neem asseblief kennis dat sommige van hierdie verskaffers gesluit kan wees gedurende die inperking.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit 
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Archers Rock Safaris
 • Dovetail Wooden Boxes
 • 4Deadlock Skietstok

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

 1. Fotokompetisie

SA Jagters se fotokompetisie vir 2020 het nou tot `n einde gekom. Baie dankie aan elkeen wat foto’s ingestuur het en so ook `n bydra maak tot die vereniging. Die biblioteek van oorspronklike lid foto’s wat ons op verkillende gebiede kan gebruik is waardevol.

Gaan kyk gerus na Oktober maand se finaliste hier op ons webwerf.

Die kategorie en algehele wenners sal in volgende maand se nuusbrief bekend gemaak word.

Vriendelike groete

Fred Camphor

SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles