• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Foto-uitdaging Februarie ’22 #oud

SA Jagters-lede en Fotografieklub-lede word uitgenooi om julle ”alles wat oud is” se foto te deel op Facebook in die Fotografieklub se groep hier of per epos sahuntphoto@gmail.com.

Alles wat oud is sluit in: die vergete, verlate, stukkend, geroes, geskiedenis, erfenis, antiek, ”vintage”, ”retro”.

Die foto-uitdaging se reëls is eenvoudig:
1) dit moet `n foto van enige iets oud wees
2) een foto per plasing/inskrywing,
3) geen beperking op die hoeveelheid plasings of inskrywings per lid nie,
4) jy moet ‘n lid van SA Jagters en/of van die SA Jagters Fotografieklub wees


5) die foto moet deur jouself wees,
6) merk die foto #loud (sodat die admin dit maklik kan vind aan die einde van die maand),
7) inskrywings moet die volgende insluit:
     *opskrif van jou foto
     *waar was die foto geneem
     *wanneer was die foto geneem
     *kamera of slimfoonmodel
     *kameraverstellings (F-stop, ISO, sluiterspoed), maar nie vir slimfone nie.

Einde van die maand kies die groep se admin die top foto’s en word dit geplaas op die Facebook-groep se blad en in ‘n gallery of die webblad.

Die wenner word bepaal deur ‘n stemproses deur lede.

Die boekprys vir die wenner van die foto-uitdaging, geborg deur SA Jagters, sal in November aangekondig word.

 SA Hunters members and Photography Club members are invited to share ”anything old” photos on Facebook in the Photography Club’s group here or by email sahuntphoto@gmail.com.

Anything old include: the forgotten, abandoned, broken, rusted, history, heritage, antique, vintage, retro….!

The rules of the photo challenge are simple:

1) it must be a picture of something old

2) one photo per post/entry,

3) no restriction on the number of posts/entries per member,

4) you must be a member of SA Hunters and/or the SA Hunters Photography Club,

5) the photo must be taken by yourself, 6) tag the photo #old (so the admin can easily find it at the end of the month),

7) entries must include the following:

     *heading for your photo

     *where was it taken

     *when was it taken

     *camera or smartphone model

     *camera settings (F-stop, ISO, shutter speed), but not for smartphones

At the end of the month, the group’s admin selects the top photos and posts them on the Facebook group’s page and in a gallery or web page. The winner is determined by a voting process by members. The book prize for the winner of the photo challenge, sponsored by SA Hunters, will be announced in November.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles