Photography Competition – Rules and Information

Fotografie Fotokompetisie – Reëls en Inligting   Deelname aan die Vereniging se fotokompetisie neem jaarliks toe, en ons nooi weer eens alle opbetaalde lede van die Vereniging uit om aan die 2023 Amateur Fotokompetisie deel te neem. Die doel van die kompetisie is om die fotoportefeulje van die Vereniging uit te brei. Deur in te […]