Hunting Licences and Permits in South Africa

Hunting licences and permits Each of the nine provinces regulates the hunting of game birds and fur game through various hunting regulations that are revised annually and published in the official provincial gazette at the beginning of the hunting season. The purpose of these regulations is to regulate the utilisation of game in the interest […]

Jaglisensies en -permitte in Suid-Afrika

Opsomming van Jagregulasies Jaglisensies en Permitte Die jag van veerwild (voëls) en haarwild (diere) word in elkeen van die nege provinsies in RSA gereguleer deur ʼn stel jagregulasies wat jaarliks hersien en voor die begin van die jagseisoen in die amptelike provinsiale koerant amptelik afgekondig behoort te word. Die oorkoepelende bedoeling met die jagregulasies is […]

Provincial Hunting Proclamations

Hunting regulations from each province differs somewhat the next. Ensure that you are up to date on the regulations for the province in which you are hunting. Elke provinsie se jag proklamasie en ver skil so bietjie van die res van die land sin. Maak seker dat jy vertroud is met die regulasies van die […]