Rules and procedures when applying for Dedicated Hunter Status

Obtaining Dedicated Hunter Status issued by SA Hunters, complies with the statutory requirements of Act 60 of 2000 as amended. Members that achieved Dedicated Hunters Status in terms of Section 16 of this Act, may be in possession of more than four firearms for hunting purposes. Application process for Dedicate Hunter Status Requirements for maintaining […]

Reëls en Aansoekprosedure vir Toegewyde Jagterstatus

Die verwerwing van Toegewyde Jagterstatus wat SA Jagters toeken, voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000 soos gewysig. Lede wat hierdie status verwerf het, mag ingevolge Artikel 16 van hierdie Wet meer as vier vuurwapens vir jagdoeleindes besit. Aansoekprosedure vir Toegewyde Jagterstatus Vereistes vir die Handhawing van Toegewyde Jagterstatus Die Wet op […]