• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bek-en-klouseer

Bek-en-klouseer

Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het sopas die beheermaatreëls vir bek-en-klouseer vir beide Kwazulu-Natal en Limpopo vrygestel. Hierdie protokol bepaal die vereistes wat in sekere dele van Limpopo en KwaZulu Natal onder die Dieregesondheidswet, Wet 35 van 1984 beheer word. Dit beperk die vervoer van produkte van spleethoewige diere in, uit, en deur hierdie gebiede

`n Kopie van die volledige Protokol is hierbeskikbaar

KwaZulu-Natal en Limpopo

Die nuut uitgereikte protokol geld vir beide die beheergebiede in KwaZulu-Natal en Limpopo. Die protokol vestig die bepalings van toepassing op die vervoer van diere en diereprodukte van bute na die beheergebiede, binne die beheergebiede, deur die beheergebiede en van binne die beheergebiede na buite.

Die bepalings is soos volg:

 • Alle beweging van spleethoewige diere of produkte, van buite na die beheergebied, in die beheergebied en vanuit die beheergebied na buite, (uitgesluit Buffel en Vlakvark wat gladnie vervoer mag word nie) benodig `n voorgeskrewe permit waarvoor aansoek gedoen moet word.
 • Daar mag hoogstens 50 kg vleis van produksiediere (beeste skape bokke en varke) mag vervoer word per voertuig, onderhewig daaraan dat dit in `n goedgekeurde abattoir geslag en verwerk is, behoorlik verpak is, behoorlik ettiketteer is en vergesel word van `n gedrukte kwitansie van die verskaffer. Hierdie 50 kg vleis van produksiediere per voertuig mag sonder `n permit vervoer word.

Persone wat wildsvleis vir eie gebruik vanuit die KwaZulu-Natal en/of Limpopo beheergebiede wil vervoer moet let op die volgende vereistes soos in die protokol uiteengesit:

 • Die vleis moet vir eie gebruik wees
 • Slegs een karkas van spleethoewige diere per persoon wat die vleis vergesel sal toegelaat word
 • Die vel moet vewyder wees, die karkas moet opgesny en verpak wees en duidelik gemerk wees met die spesie, plek van oorsprong en die gewig van elke verpakking.
 • Die vleis moet opgehang word tot droog en drupvry
 • Die kop, vel, pote en binnegoed van die diere wat gejag is moet op die jagplek agterbly.
 • Daar is geen beperking op behoorlike gekookte of “breekdroog” vleis nie.
 • Horings en velle en bene mag slegs uit die beheergebied vervoer word ná dit vir 28 dae gesout en gedroog is.
 • Die aansoek vir die permit moet minstens 3 werksdae voor die verwydering ingedien word. Aansoekvorm op bladsy 9 en 10 van die Protokol.

Alle ansoeke vir die permitte moet gerig word aan die volgende persone:

KwaZulu/Natal
DR CC Meintjies
083 273 5797
fmdpermitskzn@gmail.com

Limpopo
Dr JJ Mentz
083 302 1850
fmdpermitslimpopo@gmail.com

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles