Inyathi Park News October 2021

Once again, our monthly newsletter is later than usual, but it was intentional to include feedback on the Congress that was held on 6 November 2021 as a virtual event for the first time in the history of SA Hunters. Firstly, we report back on the Congress, followed by other business matters. The Board The […]

Inyathi Park Nuus Oktober 2021

Ons Oktober-nuusbrief is weer eens bietjie, maar hierdie keer is dit doelbewus gedoen sodat ons verslag kan doen oor die pas afgelope Kongres wat op 6 November 2021 vir die eerste keer in die geskiedenis van SA Jagters virtueel aangebied is. Ons berig eers oor die Kongres, dan ander sake van belang vir lede. Die […]