Inyathi Park News Oktober 2020

Vir alle burgers van RSA was 2020 geen gewone jaar nie. SA Jagters sou eerskomende naweek ons jaarlikse kongres gehou het maar Covid-19 het ook hierdie geleentheid in die wiele gery. Voorwaar `n jaar wat die meeste van ons nie wil oor hê nie, met ingrypende veranderinge in ons lewens. Soos u waarskynlik nou reeds […]

Inyathi Park News October 2020

2020 was no regular for year for anyone in RSA. This coming weekend, SA Hunters would have held its annual congress, but Covid 19 prevented it. It is certainly a year that none of use wishes to repeat. We start with the new and important information first, followed by the regular news. Therefore, members can […]