Riemland Tak se Fokus op Juniors

Riemland-tak in Bethlehem in die Oos-Vrystaat spits sy skietaktiwiteite toe op die hele gesin. Dié tak bied nie net ʼn maandelikse takskiet aan nie, maar ook gesinsdae wanneer pa, ma en die kinders hulle passie vir die skietkuns kan uitleef. Toe Riemland-tak aanvanklik gestig is, was die fokus eerstens om mans as lede te werf. […]