Te veel klem op skietbaanaktiwiteite?

Van tyd tot tyd word die volgende stellings deur lede gemaak: “daar word te veel tyd afgestaan aan skietaktiwiteite ten koste van jag!” of “die SA Jagters- en Wild-bewaringsvereniging (SAJWV) het in ’n skietvereniging ontaard!” Elke persoon wat hom/haarself ’n verantwoordelike jagter noem, moet dit hul besigheid maak om deurlopend aan hul skietvernuf te werk. […]

Does SAHGCA put too much emphasis on shooting range activities?

The Association often receives comments that too much time is dedicated to shooting activities to the detriment of hunting, or that SA Hunters and Game Conservation (SAHGCA) has become a shooting association. Every person who regards him/herself as a responsible hunter will strive to improve his/her shooting skills. To fire a few shots before the […]

Vuurwapenveiligheid – hoe veilig is jou hantering van vuurwapens?

Volgens ervare professionele jagters is daar relatief min risiko om een van die groot VYF te jag. Die oorheersende en immer teenwoordige gevaar is dié van ‘n skietvoorval, met die jagter wat dikwels die probleem veroorsaak. Nota: vir eenvoud word daar in hierdie artikel net na jaggewere verwys, alhoewel die beginsels van vuurwapenveiligheid ook van […]

Firearm Safety: are you safe?

According to experienced professional hunters, the risks are relatively low when hunting the Big Five. The predominant and ever-present danger is a shooting incident where the hunter is usually at fault. A terrifying moment! Professional hunters often talk about the first time they observe new clients handling firearms, which is an indication whether the hunt […]

Skietbrille verpligtend op alle SA Jagters skietbane

Die dra van skietbrille (vir volwassenes en kinders) op alle skietbane van die SA Jagters- en Wildbewarings-vereniging gedurende skietaktiwiteite op tak, streek en nasionale vlak is vanaf 1 Januarie 2016 verpligtend. Dit sal geld vir alle tipes vuurwapens en ook luggewere! Skietbrille is slegs verpligtend vir skuts op die skietpunt, nie vir toeskouers nie. Oorbeskerming […]

Shooting glasses compulsory on all SA Hunters shooting ranges

From 1 January 2016, is compulsory for all shottists (adults and children) to wear shooting glasses on shooting ranges during SA Hunters and Game Conservation Association’s branch, regional and national shooting activities. This rule will apply when using all type of firearms and air-rifles. Spectators do not have to wear shooting glasses. Hearing protection (ears) […]

Firearms equipped with muzzle brakes

Revised rule January 2016: From 1 January 2016 the use of muzzle brakes will not be allowed on shooting ranges where organised branch-, regional- or national shooting exercises/competitions are hosted by the branches of SAHGCA on the strength of the “SAHGCA Universal Rules at shooting exercises”. Reasons for this decision: From the research done by […]

Vuurwapens toegerus met trompremme (“muzzle brakes”)

Gewysigde reël Januarie 2016: Die gebruik van trompremme (muzzle brakes) op vuurwapens word vanaf 1 Januarie 2016 kragtens die “SAJWV Universele Reëls by skietoefeninge” nie toegelaat op skietbane waar georganiseerde tak-, streek- of nasionale skietoefeninge/kompetisies deur takke van die SAJWV aangebied word nie. Redes vir die besluit: Uit die navorsing is dit duidelik dat ‘n […]

Shotgun Shooting Exercises

Filename Size 01 Shotgun – Universal Rules for shooting exercises (2016 Feb) 73.83 KB 02 Shotgun – Range Safety and Commands (2016 Feb) 23.36 KB 03 Shotgun – Shooting Exercises and Clay Competitions (2018 Mar) 657.71 KB 09 2021 – Scorecard -Branch Shoot 165 KB 09 2021 – Scorecard -Regional Shoott 184 KB HS01 Duck […]

Haelgeweer Skietoefeninge

Filename Size 01 Haelgeweer – Universele reels by skietoefeninge (2016 Feb) 73.42 KB 02 Haelgeweer – Skietbaanreels en Standaardbevele (2016 Feb) 21.78 KB 03 Haelgeweer – Skietoefeninge en skietkompetisies (2018 Mar) 565.89 KB 09 2021 – Telkaart -Streekskiet 184 KB 09 2021 – Telkaart -Takskiet 165 KB HS01 Eend Haelgeweerskietoefening (Feb 2016) 66.86 KB HS02 […]