• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Today, 3 March, is World Wildlife Day

This year’s theme, Sustaining all life on earth, encompasses all wild animal and plant species as a component of biodiversity as well as the livelihoods of people, especially those who live closest to nature. It also underlines the importance of sustainable use of natural resources in support of the United Nations’ Sustainable Development Goals that relate specifically to water, land, relieving poverty, and promoting sustainable use.

Sustainable development refers to the manner in which humans use natural resources such as soil, water, plants and animals to meet their daily needs, but without undermining the integrity and stability of these natural systems, and without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

The year 2020, is also known as biodiversity super year and places biodiversity at the forefront of the global sustainable development agenda which creates numerous opportunities to implement processes for the conservation and sustainable use of wild animals and plants.

World Wildlife Day was announced in December 2013, when the United Nations General Assembly adopted a proposal by Thailand to implement a special day every year on 3 March to raise awareness of the world’s fauna and flora.
All South Africans can contribute towards sustaining all life on earth by adopting good habits and adapting their lifestyles to the benefit of the environment such as:
using water sparingly;

 • recycling wisely; and
 • avoiding pollution by not using harmful plastic products such as shopping bags and drinking straws.

SA Hunters subscribes to both sustainable development and sustainable use of natural resources. Through its members and branch activities, the Association is actively involved in many worthwhile initiatives that support the principles of sustainable use and contribute to conservation. SA Hunters encourages its members to:

 • act responsibly when they enjoy nature, whether they are hunting, camping, fishing, cycling, hiking, or birding;
 • actively involve young people to experience the wonder of nature through outdoor activities that teach them to appreciate, conserve and protect plants and animals; and
 • spend their money wisely by choosing outdoor activities that support sound wildlife management practices that protect and conserve the natural resources for future generations to benefit from.

Vandag, 3 Maart is Wêreld Wildlewe Dag

Vanjaar se tema Sustaining all life on Earth plaas die klem op volhoubaarheid van alle lewe op aarde, insluitende al ons wild- en plantspesies wat deel uitmaak van biodiversiteit; asook die welstand van mense en veral diegene wat na aan die natuur leef. Dit beklemtoon die belangrikheid van volhoubare benutting van natuurlike hulpbronne soos beskryf in die Verenigde Nasies se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte ten opsigte van water, grond, en die bekamping van armoede.


Volhoubare ontwikkeling behels die gebruik van natuurlike hulpbronne soos grond, water, plante en diere om aan die mens se daaglikse behoeftes te voldoen sonder om die integriteit en stabiliteit van die natuurlike omgewing te benadeel sodat ons nasate ook voordeel daaruit kan trek.

Die jaar 2020, staan ook bekend as die super jaar vir biodiversiteit wat die belangrikste komponent is vir globale volhoubare ontwikkeling en terselfdertyd geleenthede skep vir die implementering van prosesse om plante en diere te bewaar en volhoubaar te benut.

Wêreld Wildlewe Dag is in Desember 2013 aangekondig toe die Verenigde Nasies ʼn voorstel van Thailand aanvaar het om voortaan jaarliks op 3 Maart bewustheid te kweek vir die wêreld se plant- en dierelewe.

Alle Suid-Afrikaners kan bydra tot die volhoubaarheid van alle lewe op aarde deur goeie gewoontes aan te kweek en hulle lewenstyl aan te pas, deur bv:

 • water spaarsaam te gebruik;
 • herwinning sinvol en korrek aan te wend; en
 • besoedeling te voorkom deur nie skadelike plastiekprodukte soos inkopiesakkies en strooitjies te gebruik nie.

SA Jagters is verbind tot volhoubare ontwikkeling en benutting van natuurlike hulpbronne. Die Verenging se lede en takke landwyd is aktief betrokke by menige waardevolle inisiatiewe wat die grondslag van volhoubare benutting ondersteun en tot bewaring bydra. SA Jagters moedig sy lede aan om:

 • die natuurlike omgewing verantwoordelik te geniet, hetsy dit jag, kampeer, hengel, fietsry, staptogte of voëlkyk is;
 • jong mense daadwerklik te betrek by buitelugaktiwiteite sodat hulle die wonder van die natuur kan ervaar, waardeer, en kan leer om plante en diere te bewaar en te beskerm; en
 • geld te bestee aan buitelugaktiwiteite wat gesonde wildbestuurspraktyke ondersteun en natuurlike hulpbronne tot voordeel van die nageslag bewaar.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles