• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kongres 2019

Die SA Jagters se jaarlikse Kongres is gedurende die naweek van 1 en 2 November 2019 gehou. Die verrigtinge het Vrydagoggend afgeskop met ‘n vergadering van die Nasionale Takvoorsittersforum. Die Kongresdinee is Vrydagaand gehou en is die hoogtepunt van die jaar en word bygewoon deur ‘n groep genooide gaste van SA Jagters sowel as ‘n groot aantal van die afgevaardigdes na die Kongres en ook hulle gaste. By die geleentheid is ‘n reeks toekennings gedoen aan lede van SA Jagters wat presteer het en bydraes gelewer het. Op Saterdag 2 November om 7h00 het die afgevaardigdes byeengekom vir die amptelike Kongres of dan die Algemene Jaarvergadering (AJV) van SA Jagters. Uit die 81 takke van SA Jagters is 77 verteenwoordig deur 223 afgevaardigdes terwyl drie van die takke wel verskoning aangebied het vir hulle afwesigheid by die Kongres en slegs een tak bloot afwesig was.


Kyk rerus hier na fotos van die toekennings en hier na foto’s na die sporg geleentheid and gaste.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles