• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Jaarlikse evaluering van takke

Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die rede is die stigting van nuwe takke en die ontwikkeling van bestaande takke landwyd van strategiese belang vir die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging. Daar kan met reg deur lede gevra word, wat word gedoen om te verseker dat alle takke funksioneel bedryf word, en dat die nodige dienslewering wel plaasvind?

Die Takevaluasieprogram van die SAJWV het ten doel om die effektiwiteit van die Vereniging se takke te meet in terme van dienslewering aan lede op takvlak. Die evaluasieperiode strek jaarliks van 1 Oktober tot 30 September van die volgende jaar. Die eerste komponent van die takevaluasieprogram bestaan uit die meting, maandeliks van lededeelname aan takbestuursvergaderings, ledevergaderings, skietdae en skietkompetisies, opleiding van Toegewyde Jagters, Juniorbetrokkenheid en ander opleiding. Hoekom slegs hierdie vyf aktiwiteite? Hierdie aktiwiteite is die hartklop van ’n tak en indien dit gereeld en interessant aangebied word sal dit meer en méér lede aanmoedig om deel te neem en gebeur al die ander aktiwiteite spontaan rondom dit. Die groei in lededeelname landwyd by die takke wat die program effektief gebruik is dramaties!

Die belangrikste voordeel van die program is dat dit ’n standaard stel en alle takke weet wat die kritieke elemente is waaraan aandag gegee moet word. Hierdie resultate word eerstens deur takbesture gebruik om vordering en deelname op takvlak te meet. Tweedens kan daar deur Inyathi Park bepaal word waar hulp benodig word en derdens kan pas gestigte en nuwe takke dit gebruik as riglyne vir ontwikkeling.

Die tweede komponent van die program is die jaarlikse selfevaluering deur takbestuur, net voor die Algemene Jaarvergadering, van die sukses van elke pos op bestuur vir die afgelope jaar. Hierdie proses verseker dat indien ’n pos in die afgelope jaar nie aan die vereistes voldoen het nie, daar bepaal word hoekom nie en dat regstellende aksie geneem word. Hierdie is nie bedoel as ’n heksejag nie – dit is juis om persone wat die werk uit die liefde vir die “saak” doen by te staan om te bepaal wanneer daar ’n probleem is. Dit mag wees dat ’n persoon se persoonlike en/of werksomstandighede dit moeilik maak om tyd te spandeer aan die eise wat sy/haar pos stel. Moontlike regstellende aksie kan wees om vir die persoon hulp te kry óf die geleentheid om terug te staan dat iemand anders vir die pos benoem word wat meer vrye tyd het om daaraan af te staan. Baie positiewe terugvoer i.v.m. die evaluasieprogram word van die takke wat dit suksesvol toepas, ontvang.

Bogenoemde resultate word gebruik om jaarliks die takkampioene in verskillende kategorieë te bepaal – die takke kompeteer teen mekaar afhangened van die grootte van die tak (getal lede). Op ‘n tweede vlak kompeteer die vyf kategorie wenners verder teen mekaar vir die Grootkampioen tak toekenning met verdure kriteria soos gereelde plasing van Taknuus, aantal dames in takbestuursposte, eie fondse ingesamel versus taksubsidie en die tydige indiening van finansiele state korrek opgestel by die nasionale kantoor. Die kampioene ontvang jaarliks toekennings aan die begin van November by die SAJWV Kongres.

Met 73 takke van die SAJWV verdeel in 15 streke (soos op April 2014), is die funksionering van die Vereniging se takke ’n suksesverhaal sonder gelyke in dié bedryf. Ons kan egter nie bekostig om selfvoldaan te raak oor ons sukses nie en omdat ons dink dat dit goed gaan nie, daar is altyd ruimte vir verbetering, by sommige takke meer as by ander. Die Takevaluasieprogram is oorspronklik vir hierdie rede geskep en sal deur Inyathipark en die takke bestuur word in ons strewe na uitnemendheid. Saam bou ons om ’n reeds UITMUNTENDE Vereniging, die BESTE Vereniging te maak, tot voordeel van elke lid!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles