• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathipark Nuus April 2020

By die voorbereiding vir hierdie nuusbrief is ons laataand by dag 34 van ons eensame inperking oftewel die lockdown soos dit algemeen bekend geraak het. Dit is inderdaad `n ongekende ervaring vir die RSA maar ook vir die grootste deel van die wêreld waar soortgelyke inperkings geld.

 1. SA Jagters en Korona-virus (COVID 19)

President Ramaphosa het reeds aangekondig dat die inperking van vlak 5 (totale en algehele inperking) na vlak 4 afgradeer word (sekere ondernemings mag sake doen maar reisbeperkings geld steeds.)


Die beleidsbesluite van ons regering word duidelik geneem onder leiding van Departement Gesondheid op advies van die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO). Die sterkste beginsel is dat Covid-19 baie maklik van mens na mens versprei. Beperk die beweging van mense en jy beperk die verspreiding van die siekte.


Daar is handige agtergrondinligting oor die beleidstandpunte wat die regering stel in die meegaande aanbieding. Dit is dalk nie meer heeltemal op datum nie maar verskaf tog die prentjie hoe die denkraamwerk ontwikkel en gedryf word. U kan die aanbieding hier kry.


Ek het sopas die jongste regulasies ten opsigte van afgradering na Vlak 4 ontvang. Ek verskaf twee dokumente hier.


Die eerste een handel met die algemene regulasies van toepassing op die Lockdown afgradering van vlak 4. Hierin word Landbou, wat jag eksplisiet insluit, duidelik as vrygestelde en noodsaaklike diens beskryf. Ongelukkig is die detail protokol waarna ons soek wat duidelik behoort aan te dui wat mag en wat nie gedoen mag word nie nog nie vrygestel nie. Die beginsels is duidelik. Ons word steeds ingeperk om tuis te bly en ons word steeds ingeperk om nie oor Provinsiale Grense te reis nie. Die logiese afleiding is dat ons binne die tuisprovinsie behoort te kan jag onderhewig aan duidelike beperkings maar wat presies die beperkings is, is nog nie uitgespel en beskikbaar nie. U kan hierdie stel regulasies hier kry.


Die tweede dokument kan dalk handig te pas kom vir lede wat ook werkgewers is. Dit spel die vereistes uit waaraan werkgewers moet voldoen om die werkplek weer aan die gang te kry en werknemers te laat terugkom. Hier is duidelike onderskeid tussen medium en groot ondernemings en klein ondernemings. Dit lyk of alle klein ondernemings in die bedrywe gelys wel sal kan begin werk op voorwaarde dat daar aan die uitgespelde vereistes voldoen word. Die stel regulasies is hier beskikbaar.

 1. Jag in 2020

Daar is verskeie individue wat reeds verkondig dat ons sal kan jag onder vlak 4 van die beperkings. Sommige beweer dat jy nie op die plaas mag oorbly nie en ander dat jy nie oor provinsiale grense mag reis nie. Wie ook al nou reeds verkondig dat ons sal kan jag onder vlak 4 van die inperking het duidelik nie aandag gegee aan die proses wat aan die gang is nie.


Daar is aanvanklik Saterdag slegs konsepregulasies amptelik bekendgestel waarin jag nie genoem word nie, maar wat na verligting in die landbousektor verwys. Die regering het kommentaar daarop gevra. Dit is inderdaad gedoen na daar oor die naweek hard gewerk is deur verskeie mense in die wild- en jagsektor, onder andere SA Jagters onder leiding van Boetie Kirchner en Lizanne Nel, aan wie ons baie dank verskuldig is . Die voorstelle is Dinsdag, 28 April ingedien vir oorweging waarna finale regulasies publiseer sal word.


Moenie nou reeds met stories te koop loop wat nie waar is nie. Die regulasies is sopas ontvang en ingesluit by hierdie nuusbrief. Soos ons meer inligting kry en die spesifieke protokolle beskikbaar mag raak sal ons dit aanstuur.

 1. Vuurwapenamnestie en Hernuwing van Vuurwapenlisensies

Die vuurwapenamnestie is ou nuus. By die inwerkingtreding van die inperking het die Polisie ons meegedeel dat die amnestie opgeskort sal word vir die duur van die inperking. Net so is ek meegedeel dat die uitstel verleen sal word vir die hernuwing van vuurwapenlisensies waar die lisensies tydens die inperking verval.


Verlede week het die Minister van Polisie skriftelik reageer op navraag van minstens een prokureur en ook van Afriforum wat hulle navraag laat doen het deur die prokureur Hurter Spies. Die respons van die minister word redelik wyd gesien om twee boodskappe te gee.


Die eerste is dat die Minister die Parlement sal nader met `n versoek om die amnestie te verleng. Dit is die regte antwoord aangesien die amnestie volgens die Wet deur die Parlement goedgekeur moet word.


Die tweede boodskap word redelik wyd geïnterpreteer dat die Minister ingestem het dat laat aansoeke vir hernuwing van lisensies na die afsluiting aanvaar sal word. Ek verskil drasties hiervan vir die volgende rede.


Die Minister skryf soos volg: “In liaison with the National Commissioner of the South African Police Service, who is the Registrar of Firearms, the assurance can be given that applications for the renewal of firearms licenses and competency certificates in respect of which the 90 days limit expired during the lockdown period will still be accepted as long as the license is still valid”


Almal lees die “will still be accepted” raak maar mis die kwalifikasie wat daarna volg en wat die Minister self in vet letters laat druk het “as long as the license is still valid”


Die lank en die kort daarom: Indien u lisensie vir `n vuurwapen gedurende die inperking verval, gaan doen aansoek vir die hernuwing by u naaste Polisiestasie. Moenie wag vir die inperking om verby te gaan nie, want dit sal te laat wees. As die lisensie verval het sal u net die wapen onder die amnestie kan inhandig. `n Kopie van die Minister se brief is hier beskikbaar vir u kennisname en as u die detail inhoud wil nagaan.


Indien die Polisie vir welke rede ook al nie u aansoek wil aanvaar nie, kry hulle om dit op skrif te sit met `n datumstempel by en gaan handig dan die aansoek om hernuwing in direk na die inperking. Hou afskrifte van al hierdie dokumentasie. Ons gaan dit nodig hê om u te help.

 1. Skietsake

Die Skietkomitee is bewus van alle skuts se frustrasie om nie te kan doppies maak nie. Die Skietkomitee het reeds verskeie opsies oorweeg wat gereed is om te implementeer sodra ons meer sekerheid het. Die verslapping van die inperking sal bepaal watter opsies uitvoerbaar is.  Die Skietkomitee beplan om teen einde Mei 2020, `n voorlegging aan die SA Jagters se Raad te maak met die toepaslike opsies. Alles is nog nie verby nie, hou goeie moed!


Die toeken van die afgelope twee jaar se Streekskleure is ook afgehandel. Baie dankie aan André van Heerden en sy skietkomitee vir die groot klomp werk om hierdie proses afgehandel te kry.

 1. S 361 Kruit van Rheinmetall Denel Munitions

Ek het oor die naweek `n spesiale nuusbrief uitgestuur met die versoek dat u uiters versigtig moet wees indien u enige S361-kruit gebruik om te herlaai. Daar is S361 blikke waarin S341-kruit verpak is en een van ons lede het reeds oor die naweek `n geweer redelik sleg verrinneweer omdat daar met S341 kruit gelaai is, terwyl hy gedink het dit was S361. Hy het gelukkig nie ernstig seergekry nie.


Kyk asseblief hier na die verklaring van Rheinmetall Denel Munitions. Dit wys duidelik die blik is gemerk as S361 maar die plakkertjie onder die blik lees duidelik S341. Indien u enige sodanige kruit gekoop het gaan gee dit terug vir die handelaar of versoek hom om dit om te ruil vir S361, is die versoek van Rheinmetall Denel.


Lede wat enige skade gely het met die gebruik van hierdie kruit wat verkeerd verpak is, kan in verbinding tree met André van der Merwe. Hy sal behulpsaam wees met enige eise.

 1. Jagsake en Bewaring

SA Jagters is deel van `n hele groep organisasies wat op deurlopende basis voorstelle maak aan die regering om die ekonomie aan die gang te kry en te hou ten spyte van die inperking weens Covid-19.


Ons span van Jagsake en Bewaring het `n vraelys saamgestel om te beraam wat die ekonomiese impak is van Covid-19 op ons lede in die wild- en jagbedryf en verwante ondernemings. Ons doen `n beroep op alle lede wat ook wildboere is, beroepsjagters, boere met wild op hulle plase, lede wat wildsvleisverwerking doen, taksidermiste en selfs diegene wat in die wildlewe toerisme-bedryf om die vraelys te voltooi. Dit is hier beskikbaar.


Dan sluit ons ook `n tweede vraelys in wat spesifiek gefokus is op Professionele Jagters en Jagondernemers. Ons wil graag sekere inligting van u bekom en wil daarom versoek dat u ook hierdie vraelys vir ons sal beantwoord. Die inligting is nie so eksak dat dit enige skade kan doen nie maar is tog vir ons belangrik om die diens wat ons lewer te kan verbeter. Die vraelys is hier beskikbaar.

 1. Jagsake

Vir die oomblik weet ons bloot dat ons nie soos normaalweg sal kan gaan jag nie maar dalk wel beperk sal kan jag. Sodra die jongste regulasies en protokolle beskikbaar is, sal ons meer inligting hê en dit beskikbaar maak. Jag is nie beperk nie, maar reisbeperkings is wel van toepassing.  Slegs noodsaaklike bedrywe kwalifiseer vir reispermitte. Die beperking dat geen verblyf gebruik kan word nie bly ook nog van krag. Dit bepaal tot `n groot mate dat ons nie soos normaalweg sal kan gaan jag nie.


Jaggeleentheid geborg deur Archers Rock Safaris

Archers Rock Safari’s borg ’n jaggeleentheid ter waarde van sowat R50 000 wat `n gelukkige lid met `n R50 kaartjie kan wen. Die jagpakket wat vir geweer of boogjag, of ’n kombinasie daarvan beskikbaar is, is soos volg:

Een koedoebul tot 52 duim, een wildebeesbul tot 29 duim, twee rooibokramme tot 22 duim, een vlakvark tot 12 duim. Gratis verblyf in vyfster lodge vir twee jagters of een jagter en een gas vir vier nagte met vyf jagdae en ’n gratis spa-behandeling met alle etes, vervoer, koelgeriewe en gidse ingesluit.

Die jag is beskikbaar in die Gravelotte-omgewing tussen 1 Julie en 30 Oktober 2020. Lees meer hier oor Archers Rock Safaris se jaggeleentheid.

Om in aanmerking te kom vir hierdie jag:

 1. Plaas R50 of veelvoude van R50 (vir meervoudige kanse) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077.
 2. Gebruik u eie selfoonnommer en Archers as verwysing.

Inskrywings vir hierdie trekking sluit op 15 Junie 2020. SA Jagters sal u selfoonnommer gebruik om die trekking van die gelukkige wenner van hierdie jag te doen.

Vir enige navrae oor hierdie jaggeleentheid skakel met Boetie Kirchner by boetiek@sahunt.co.za.

Ons glo dat ons wel later in die jaar hierdie jaggeleentheid sal kan gebruik.

 1. Bewaring

Die Covid-19-pandemie het tot gevolg dat verskeie diereregtegroepe druk op die regering probeer plaas om enige handel in wildleweprodukte soos wildsvleis te verbied. Die Vereniging het individueel en in samewerking met ander lede in die wildbedryf beswaar aangeteken by koerante, die regering en internasionale organisasies soos die Wêreldgesondheidsorganisasie. Van die artikels en skrywes is op die webwerf beskikbaar. Lede se belange is ook verteenwoordig in gesprekke met die regering rakende die impak van die pandemie.

Paneel van kundiges

Lede kan nog tot middel Mei insette stuur aan die paneel van kundiges wat deur die Minister aangestel is om aandag te gee aan die bestuur en hantering, teël, jag en handel in olifante, leeus, luiperds en renosters wat “n bydrae kan lewer tot die evaluering van bestaande praktyke, regulasies en beleid. Die kennisgewing is hier beskikbaar en ook op SA Jagters se webwerf. Skriftelike voorstelle, wetenskaplike inligting, sosio-ekonomiese inligting en enige ander relevante inligting kan gestuur word aan submission2HLP@environment.gov.za. Rig navrae aan me Pamela Singh by 012 3998740 of prsingh@environment.gov.za.

 1. Tydskrifte

Beide die SA Jagter en Magnum is ongelukkig ook onderhewig aan die beperkingsmaatreëls van die nasionale inperking. Die tydskrifte vir Mei behoort van 27 April op die rak en ook digitaal beskikbaar te wees terwyl die Junie uitgawes vanaf ongeveer 17 Mei op die rak beskikbaar behoort te wees. Beide die Mei- en Junie-uitgawes word vanaf 11 Mei by intekenare afgelewer.

Media 24 het intussen aangebied om gratis elektroniese kopieë van die tydskrifte deur middel van elektroniese koepons aan lede van SA Jagters wat intekenare is, beskikbaar te stel. Indien u tydskrif normaalweg in harde kopie afgelewer word en u sou `n elektroniese kopie wil ontvang, skakel asseblief met Michel Schoeman by michel@sahunt.co.za

 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

Die Raad het besluit dat elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, kommissie van tussen R100 tot R150 per lid sal ontvang. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap begin plaas by `n verskeidenheid handelaars. Kyk uit vir die geleenthede wat dalk hier mag voordoen. Takke wat van die vorms wil hê, kan Dorothy Ras kontak by dorothy@sahunt.co.za

Terwyl dit nou redelik stil is en ons dalk die kans het om `n klompie lede te werf kan u gerus mense bel en hulle nooi om by SA Jagters aan te sluit.

 1. Ivoorprojek

Die Doctari ivoormes-projek is weer goed op dreef nadat ons effe agter geraak het met bestellings en aflewerings. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien slegs 150 messe in hierdie projek gemaak word. Daar is reeds 100 messe verkoop.

Belangstellendes kan R5 500 in die bankrekening van SA Jagters betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

 1. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie loop reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Kyk asseblief na die aanbod, dit is uitstekend.

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie bepaal dat slegs lede van SA Jagters 5% spesiale korting sal kry op aankope van `n hele reeks van jag- en skietverwante produkte. Gaan na die skakel by die lys van produkte hieronder om te kyk waarop die korting geldig sal wees.

Vir April geld die volgende spesiale aanbod: Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte eers na die opskorting van die inperking kan plaasvind.

Enige Lothar Walther loop 10%+5% = 15% korting

Enige Bartlein en Broughton loop 5%+5% = 10% korting

Hornady doppe en punte vir herlaai 5%+5% = 10% korting

Lapua doppe en punte vir herlaai 5%+5% = 10% korting

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
  1. http://firearms.humkoop.co.za/
  2. co.za en klik op die skakel vuurwapens
  3. co.za en klik op die skakel vuurwapens
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u moet u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas u bestelling by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande E-pos adresse:

E-pos Adresse

 1. arms@humkoop.co.za
 2. ammo@humkoop.co.za

Sodra die bestelling geplaas en die rekening betaal is, sal die Koöperasie die produk per koerier of in sekere gevalle met `n logistiekverskaffer stuur. Dit sal eers na afloop van die inperking kan gebeur.

As `n SA Jagter kry u punte vir u nuwe Toyota voertuig

Toyota se finansiële jaar eindig in Maart 2020. Alle dokumente of inligting van voertuie wat aangekoop is binne die tydperk van 1 April 2019 tot 31 Maart 2020, moet voor einde Mei 2020 ingestuur word om nog te kwalifiseer vir MyBonus punte.

Stuur u faktuur en NATIS registrasiedokument na info@mybonus.co.za voor die einde van Mei 2020. Indien u nie die dokumentasie het nie, stel MyBonus net in kennis dat u `n nuwe Toyota voertuig aangekoop het deur `n e-pos te stuur na info@mybonus.co.za of `n WhatsApp na 072 931 9630, en hulle sal u help om u punte te kry!

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar. Neem asseblief kennis dat die meeste van hierdie verskaffers gesluit sal wees gedurende die inperking.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Archers Rock Safaris
 • Dovetail Wooden Boxes

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

 1. Toegewyde Status

Ons het normaalweg tot einde Oktober tyd om aktiwiteite te registreer om Toegewyde Status te behou. Lede op plase kan darem `n skoot of drie afvuur en die aktiwiteit registreer maar die res van ons moet maar die laaiwerk registreer as aktiwiteit vir Toegewyde Jag. As die inperking te lank aanhou sal ons vir vanjaar dalk ander planne moet maak. Ons hou u op die hoogte.

 1. HuntEx 2020

Met die implementering van die inperking in RSA, is die datums van HuntEx verskuif na 28 tot 30 Augustus 2020. Tref betyds reëlings om hierdie skou te besoek. Die skou sal op elkeen van die drie dae oop wees van 08:00 tot 18:00. Koop vooraf u kaartjie vir toegang aanlyn by www.huntex.net

 1. Gedenkboek

Die inperkingsmaatreëls het ook die druk van die gedenkboek vertraag. Die finale produk is by die drukkers en word uiteindelik nou gedruk. Ons behoort die boek teen einde Mei beskikbaar te hê

Die boek is beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: Die een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede meer luukse weergawe met `n buffelleer omslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk sal beskikbaar wees. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Vir bestellings, doen die volgende:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.
 2. Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak asseblief baie seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.

16. Fotokompetisie

SA Jagters se fotokompetisie vir lede gaan in 2020 voort. Die doel van die kompetisie is om “n portefeulje saam te stel van die beste foto’s wat SA Jagters se lede geneem het sodat ons dit op die webwerf, in aanbiedings en advertensies by geleenthede soos die jaarlikse kongres se gala-aand kan vertoon. April se finaliste sal kort na die einde van die maand op die webwerf verskyn.

Aan die einde van elke maand sal ons foto’s kies om by hierdie portefeulje in te sluit en dit ook op www.cw.co.za publiseer. Lede sal ook erkenning in die vorm van goud, silwer of brons sertifikate ontvang.

Ons borg het weer `n nuwe kamera as prys vir die algehele wenner beskikbaar gemaak. Die prys sal tydens ons kongres gala-aand aan die einde van die jaar oorhandig word. Ons probeer ook om meer pryse vir die verskillende kategoriewenners te kry.

Ons kategorieë vir 2020 se kompetisie is:

 1. Ons Erfenis. Enige landskap, plant- of dierelewe (insluitend voëls en insekte) wat ons land of buurlande se natuurlike erfenis uitbeeld.
 2. Die Jagter. Foto’s wat mense of diere se jag ervarings en aksies uitbeeld. Onthou asb. dat hierdie kategorie nie foto’s van gejagte diere insluit nie. Stuur daardie foto’s gerus na die tydskrif se Bokspog. 
 3. Die mens in die natuur. Enige foto’s waar mense interaksie met die natuur het.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf.

Vriendelike groete

Fred Camphor

SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles