• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathi Park Nuus Mei 2022

Die koue het nou klaarblyklik behoorlik tande ingeslaan met laer temperature en dit stel ons gerus oor die jagseisoen wat regtig hier is. Dit klink of die jagplek in die grootste deel van die land redelik ruig is na goeie reën en die jagters sal moet werk vir wildsvleis.

Indeling van die nuusbrief

Belangrike inligting en boodskappe verskyn eerste in die nuusbrief en herhalende inligting verder aan.

Lede wat min tyd het om te lees, kan dus op die eerste deel van die nuusbrief fokus vir nuwe inligting en die res vir later los.

Nuwe boodskappe

 1. Wagtydperke vir lisensies en hernuwings

In die April nuusbrief het ons lede wat lang wagtydperke ervaar vir die uitreik van wapenlisensies versoek om `n vraelys te voltooi. Die reaksie was teleurstellend aangesien ons slegs 275 voltooide vraelyste ontvang het.

Ons het `n spesifieke vraelys beskikbaar op ons lede-administrasiestelsel en versoek lede wat langer as 90 dae wag vir die uitreik van enige bevoegdheid of lisensie om asseblief die vraelys te voltooi.

Volg die skakel hieronder, teken in op u profiel in die lede administrasiestelsel en voltooi asb. die vraelys voor of op Maandag 6 Junie 2022. Ons sal u samewerking hierin waardeer.

http://secure.sahunters.co.za/SurveyLanding.aspx?entry=ded70784-bc0c-478f-85cc-10d96c2e2a12

 1. Jagsake

2.1. Loting van vaalribbokjag

Hier is die laaste kans om `n vaalribbokram in Sutherland se omgewing te jag teen slegs R50 per kaartjie met alle verblyf vir twee aande en etes ingesluit. Die wenner van die tweede prys kan `n blouwildebees gaan jag. Vir meer besonderhede klik hier. Koop asseblief nou u kaartjie en ondersteun hierdie poging van SA Jagters. Die sluitingsdatum vir hierdie loting is 18 Junie 2022.

2.2. Bek-en-klouseer

Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het sopas die beheermaatreëls vir bek-en-klouseer vir beide Kwazulu-Natal en Limpopo vrygestel. Hierdie protokol bepaal die vereistes wat in sekere dele van Limpopo en KwaZulu Natal onder die Dieregesondheidswet, Wet 35 van 1984 beheer word. Dit beperk die vervoer van produkte van spleethoewige diere in, uit, en deur hierdie gebiede

`n Kopie van die volledige Protokol is hierbeskikbaar.

KwaZulu-Natal en Limpopo

Die nuut uitgereikte protokol geld vir beide die beheergebiede in KwaZulu-Natal en Limpopo. Die protokol vestig die bepalings van toepassing op die vervoer van diere en diereprodukte van bute na die beheergebiede, binne die beheergebiede, deur die beheergebiede en van binne die beheergebiede na buite.

Die bepalings is soos volg

 • Alle beweging van spleethoewige diere of produkte, van buite na die beheergebied, in die beheergebied en vanuit die beheergebied na buite, (uitgesluit Buffel en Vlakvark wat gladnie vervoer mag word nie) benodig `n voorgeskrewe permit waarvoor aansoek gedoen moet word.
 • Daar mag hoogstens 50 kg vleis van produksiediere (beeste skape bokke en varke) mag vervoer word per voertuig, onderhewig daaraan dat dit in `n goedgekeurde abattoir geslag en verwerk is, behoorlik verpak is, behoorlik ettiketteer is en vergesel word van `n gedrukte kwitansie van die verskaffer. Hierdie 50 kg vleis van produksiediere per voertuig mag sonder `n permit vervoer word.

Persone wat wildsvleis vir eie gebruik vanuit die KwaZulu-Natal en/of Limpopo beheergebiede wil vervoer moet let op die volgende vereistes soos in die protokol uiteengesit:

 • Die vleis moet vir eie gebruik wees
 • Slegs een karkas van spleethoewige diere per persoon wat die vleis vergesel sal toegelaat word
 • Die vel moet vewyder wees, die karkas moet opgesny en verpak wees en duidelik gemerk wees met die spesie, plek van oorsprong en die gewig van elke verpakking.
 • Die vleis moet opgehang word tot droog en drupvry
 • Die kop, vel, pote en binnegoed van die diere wat gejag is moet op die jagplek agterbly.
 • Daar is geen beperking op behoorlike gekookte of “breekdroog” vleis nie.
 • Horings en velle en bene mag slegs uit die beheergebied vervoer word ná dit vir 28 dae gesout en gedroog is.
 • Die aansoek vir die permit moet minstens 3 werksdae voor die verwydering ingedien word. Aansoekvorm op bladsy 9 en 10 van die Protokol.

Alle ansoeke vir die permitte moet gerig word aan die volgende persone:

KwaZulu Natal Provinsie Limpopo Provinsie

Dr. CC Meintjes Dr. JJ Mentz

083 273 5797 083 302 1850

fmdpermitskzn@gmail.com fmdpermitslimpopo@gmail.com

2.3. SA Jagters geakkrediteerde jagpakkette

Daar is nog `n paar van die 42 geakkrediteerde jagpakkette oor wat teen billike pryse aan lede aangebied word. Hierdie jagpakkette word verskaf deur die Vereniging se eie lede en is onderhewig aan die SA Jagters se jagterskode. Besigtig die beskikbare jagpakkette hier.

Bespreek jou SA Jagters geakkrediteerde jagavontuur. Rig navrae aan Vanessa by vanessa@sahunt.co.za

 1. Dui aan in watter pakket jy belangstel
 2. Dui aan watter datum jou pas
 3. Vanessa sal datums verifieer en met jagters bevestig
 4. Vanessa sal die jagbestemmings se normale pryslys en jagreëls aan jagters verskaf.
 5. Die Jagter betaal die volledige prys van die jagpakket direk aan SA Jagters om die bespreking te bevestig.
 6. Direk na afloop van die jag, gee jagters per e-pos terugvoer van hulle ervaring aan vanessa@sahunt.co.za

2.4. Jag van olifante, renosters en luiperds

Sedert ons verlede maand berig het oor die Hofaansoek van die Humane Society is die tydelike interdik omskep in `n volle interdik wat `n verbod plaas op die jag van enige olifante, swartrenosters en luiperds, totdat die hoofaansoek afgehandel is. Die Humane Society het hiermee geslaag daarin om die jagbedryf in RSA `n gevoelige slag toe te dien. Hierdie aansoek van die Humane Society International kos die jag-en wildlewebedryf in Suid-Afrika sowat R300 miljoen aan verlore inkomste waarvan ongeveer 60% aan teenstropingswerk bestee sou word. Dit is voorwaar `n hartseer gebeurtenis.

 1. Grondwethof Uitspraak in Fidelity Saak

Ons het reeds verlede Vrydag `n nuusbrief oor hierdie hofuitspraak uitgestuur. Vuurwapeneienaars is oor die algemeen verheug oor die uitspraak, maar ons maan lede maan om nie te vinnig te bly te raak hieroor nie.

Die regters in die Grondwethof het in `n eenparige uitspraak ook detail interpretasie verskaf van `n paar beginsels in die Wet op die Beheer van Vuurwapens, soos onder andere:

 • Wanneer `n vuurwapenlisensie verval het, is die persoon in onwettige besit van die vuurwapen en kan hy/sy krimineel aangekla word.
 • So `n vuurwapen behoort by die Polisie ingehandig te word (nie vir vernietiging nie maar vir veilige bewaring) en die persoon mag dan wel aansoek doen vir `n nuwe lisensie vir die betrokke wapen.
 • Die vereistes waaraan `n persoon moet voldoen vir `n nuwe lisensie vir so `n vuurwapen is presies dieselfde as vir enige ander nuwe lisensie (dus nie hernuwing nie).
 • Die feit dat die eienaar nagelaat het om die lisensie te hernu, is nie genoegsame rede om die persoon onbevoeg te verklaar nie. Die persoon kan slegs onbevoeg verklaar word na skuldigbevinding aan `n misdaad wat tot onbevoegdheid lei.
 • Die registrateur moet sy oordeel vel en besluit of die aansoek goedgekeur word al dan nie. Dus kan dit gebeur dat die registrateur die versuim om die lisensie te hernu as genoegsame rede beskou om dit af te keur.

Alhoewel die regters in die Grondwethof nie uitspraak gelewer het op hierdie sake nie, het hulle in detail oor die beginsel beredeneer, waarskynlik met `n spesifieke rede. Wees dus versigtig om net te aanvaar dat die uitspraak wel geldig is vir alle persone.

 1. Toegewyde jagter- en sportskutstatus

Lede met toegewyde jagter- en/of sportskutstatus het slegs 5 maande oor om aktiwiteite aan te meld en gereeld by te werk op SA Jagters se aanlyn lede-administrasiestelsel.

SA Jagters het 16 990 toegewyde jagters waarvan slegs 6 125 reeds genoegsame aktiwiteite registreer het. Dan is daar 14 048 toegewyde sportskuts waarvan slegs 3 337 reeds genoegsame aktiwiteite registreer het om die status te behou.

U kan ook die App gebruik wat vir die doel ontwikkel is om tred te hou van aktiwiteite wat jaarliks teen 31 Oktober op rekord moet wees om u status te behou.

 1. Tak en Skietsake

5.1 Werkswinkel vir Takvoorsitters

SA Jagters se raad het die behoefte geïdentifiseer om veral nuwe takvoorsitters en hul bestuur te bemagtig om die puik werk wat reeds by SA Jagters takke gedoen word, verder te verbeter.

Die eerste voldag werkwinkel vir `n groep van agt nuwe takvoorsitters is op 11 Mei 2022 by Inyathipark gehou. Tydens die werkwinkel is daar gefokus op die rol van die takvoorsitter en veral die elemente wat goeie deelname en `n gesonde kultuur verseker. Takvoorsitters wat die deelgeneem het, het die geleentheid waardevol gevind.

Die volgende werkwinkel word beplan vir 29 Junie en die 12 nuwe voorsitters is reeds genooi. `n Derde werkwinkel word beplan vir November 2022 na afloop van takke se algemene jaarvergaderings.

5.2 President- en Intertak Spanskietkompetisies

Die skuts wat aan die President- en Intertak Spanskietkompetisies op streekvlak deelneem, het tot einde Junie 2022 om te kwalifiseer vir `n uitnodiging na die nasionale kompetisies op 19 en 20 Augustus 2022 by die Meerkatgat-skietbaan, tuiste van die Vrystaat Sandveld-tak.

Van die 878 skuts wat reeds aan die Presidentskietkompetisies deelgeneem het, het 186 reeds gekwalifiseer het vir die platinum-toekenning op streekvlak. Daarmee saam het 146 spanne (vier skuts per span) reeds aan die Intertak Spanskietkompetisie deelgeneem waarvan en agt spanne vir die Wildehonde toekenning op streekvlak gekwalifiseer het. Dertig spanne (vier skuts per span) het aan die Intertak Uitdaag Spanskietkompetisie deelgeneem wat net op streekvlak gehou word. Sterkte aan al die skuts met die laaste maand van deelname op streekvlak vir 2022.

 1. Bewaringsnuus

6.1 Die bestuursplan vir leeus

SA Jagters se bewaringsbestuurder verteenwoordig die Vereniging op die Lion Working Group of SA, waar ons deelneem aan die proses vir die implementering van die bestuursplan vir leeubiodiversiteit. Daar is waarskynlik slegs sowat 30 000 wilde leeus in Afrika oor. In die streek is leeus gelys as least concern op die 2016 IUCN se Rooi Lys en die TOPS (Bedreigde en Beskermde Spesies) ingevolge Artikel 56 (1) van NEMBA. Wilde bevolkings kom slegs in die Kruger Nasionale Wildtuin, Kgalagadi en Mapungubwe Nasionale Park voor, terwyl wilde leeubevolkings in 58 reservate bestuur word. Die wilde leeus in Suid-Afrika is gesond en die toename in getalle word beperk deur die beskikbare en geskikte habitat vir vrylopende bevolkings.

6.2 Vergadering van CITES Belangegroepe

SA Jagters se kommentaar op die voorstelle van belangegroepe wat onlangs gehou is om Suid-Afrika se standpunt vir die volgende CITES-konferensie in Panama te bespreek, is hierbeskikbaar. CITES het tans 866 Suid-Afrikaans plante en 444 diere op sy lys waarvoor spesiale handelsvereistes bestaan.

Die Departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing het aangedui dat die kwessie rondom olifante, swartrenosters, luiperds en leeus nie by COP bespreek sal word nie omdat Suid-Afrika nog nie `n beleidstandpunt oor die toekomstige bestuur van hierdie spesies gereed het nie. `n Konsepbeleid word tans ontwikkel. Dit is kommerwekkend gegewe die uitdagings wat grondeienaars en park ondervind ten opsigte van hierdie spesies en die verwante impak van handelsbeperkings. Volhoubare handel kan `n aansienlike bydrae lewer tot plaaslike bewaringsprogramme.

6.3 Springbok-tak ondersteun beskermde omgewings

Die bydrae wat die Springbok-tak tot bewaring lewer, is op die Gauteng departement van landbou en landelike ontwikkeling se Facebook-blad genoem, nadat hulle finansiële steun verleen het vir die ontwerp en oprig van openbare inligtingsborde vir die Devon Protected Environment (DPE). Die DPE dra by tot bewaring in Gauteng omdat dit `n veilige hawe bied aan bedreigde spesies. Die ekosisteem van hierdie uitgebreide vleilandstelsel lewer ook `n bydrae tot mense se welstand. Dit was die tweede keer dat die tak bygedra het tot inligtingsborde oor beskermde gebiede.

6.4 Namakwa-tak leer jong kinders van bewaring

Die Namakwa-tak op Springbok het `n suksesvolle werkwinkel aan graad 12 leerders van Okiep Hoërskool by Goegab Natuurreservaat aangebied. Kapt. Du Toit, bewaringskoordineerder by Namakwa-tak, reservaatpersoneel en Khaus Sosiale Ontwikkelingsdepartement op Okiep het die 40 leerders na die reservaat geneem waar hul ingelig is van bewaring en die negatiewe effek en nagevolge van stroping van die unieke plante van Namakwaland en omgewing. Die toekoms van ons natuur is in die hande van die jeug en ons beplan meer om tyd met hulle in die natuur te spandeer.

6.5 Tuinroetetak doen riviermonitering 

Die Raad het besluit om `n nasionale Water vir Lewe projek van stapel te stuur oor die integriteit van varswaterhulpbronne en om bewustheid te skep van die belang van goeie bestuur in die opvanggebiede van water. Die eerste proeflopie is gedoen saam met Tuinroete-tak en `n groep kinders van George. Hul is bekendgestel aan die miniSASS riviermoniteringsmetode en het dit baie geniet. Hulle het geleer hoe grondgebruik in die opvanggebied `n impak op waterkwaliteit het en dat sekere goggas se teenwoordigheid in die water `n aanduiding kan gee van riviergesondheid. Die inisiatief sal binnekort nasionaal uitgebrei word.

6.6 Tafelberg-tak ondersteun reservaat 

Tafelberg-tak het veldkameras aan die Paarlbergreservaat geskenk om te help om data in te samel oor die wildlewe wat op die reservaat voorkom. Hierdie kameras het daartoe bygedra dat die teenwoordigheid van luiperds op die reservaat herbevestig is na baie jare. `n Kort video van die opname van die luiperd is op die Facebook-blad beskikbaar by https://fb.watch/dggsEyDmkR/ 

 1. Kommersiële nuus

Pangolin Voertuigkluise het aangesluit by die kommersiële vennote van SA Jagters. Hulle vervaardig beide handwapen- en geweerkluise vir voertuie en wat voldoen aan die spesifikasies vir kluise soos vereis deur die Wet op die Beheer van Vuurwapens. Handwapenkluise het standaard koste terwyl geweerkluise se pryse verskil afhangend van hoe groot die kluis is. Pangolin verkies om die geweerkluise self te installeer.

Lede van SA Jagters sal 10% korting kry by die aankoop van een van Pangolin se kluise. Meer inligting hier beskikbaar: Handwapenen Langgeweer kluise.

Herhalende boodskappe

Die volgende groep is boodskappe wat u reeds voorheen ontvang het.

 1. Fotografieklub

Die fotografieklub van SA Jagters lok steeds wye belangstelling. Gaan lees gerus meer hieroor die klub, geleenthede vir opleiding om beter foto’s te neem en maandelikse kompetisies en pryse. Hierdie verslag verskaf ook inligting oor die beste foto’s van die jaar en die Fotograaf van die Jaar.

 1. Spesiale aanbiedings

Doctari-messe

Die Doctari ivoormes-projek word binnekort beëindig. `n Beperkte reeks messe is gemaak met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Daar is slegs 21 van hierdie messe oor. Plaas u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom as u een van die laaste 21 messe wil bekom.

Belangstellendes kan R5 500 in SA Jagters se bankrekening betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

Gedenkboek

Die gedenkboek is steeds beskikbaar in A4-formaat teen R300 per boek. Die leergebinde weergawes is reeds uitverkoop.

Bestellings:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by Absa en die rekeningnommer is 01443990077.

Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.

Buck-knipmesse

Daar is slegs 65 van die beperkte reeks Buck-knipmesse teen R1 000 elk beskikbaar. Hierdie knipmesse het ivoorinlegsels op die hef met SA Jagters se logo op die hef gegraveer. Plaas die R1 000 elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by Absa, rekeningnommer 01443990077. Gebruik u lidnommer en Knipmes as verwysing. Stuur die betalingsbewys saam met u lidnommer en kontakbesonderhede aan Realda Goosen by realda@sahunt.co.za

Humansdorp Koöperasie

In Junie 2022 bied Humansdorp Koöperasie alle Hornady produkte teen 10% korting aan lede van SA Jagters.

Ondersteuning aan lede

Sommige van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 1. Goeie droë bosveld vuurmaakhout is beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

SA Jagters se ledetal staan nou op 44 104.

Elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, ontvang kommissie van tussen R100 tot R150 per lid. Meer inligting is hier beskikbaar.

Die Raad van SA Jagters het ingestel dat Takke wat lede wie se lidmaatskap weens wanbetaling opgeskort is, oortuig om te betaal, ook die bostaande kommissie sal ontvang. Meer inligting hieroor sal per afsonderlike e-pos aan Takvoorsitters gestuur word.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Aansoekvorms is beskikbaar by Dorothy Els by dorothy@sahunt.co.za 

 1. Kommersiële sake

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Dovetail Wooden Boxes
 • 4Deadhold Skietstok
 • Die Vleishoekie Vleismark
 • Thermal Imaging Warehouse
 • Pangolin Vuurwapenkluise

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

Vriendelike groete

Fred Camphor

SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles