• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fotowenke Sonop/sonsakfotos

Fotowenke – Hoe om die beste Sonsopkoms- en Sonsakfotos te neem vir BEGINNERS:

1) Eerstens maak die lens skoon, want jy skiet in die son in, anders het u ‘n groot kans vir geel/groen-stof/lig kolle op u foto.

2) Gebruik die wysdte lens wat u het om die hele toneel vas te vang. ‘n Fokusafstand tussen 14mm en 24mm is ‘n goeie beginpunt.

3) Sit u kamera op ‘n driepoot om die foto heeltemal skerp te kry.

4) Stel u kamera op DIEPTE-VAN-VELD modus (A vir Nikon of Av vir Canon).

5) Stel ‘n wye DIEPTE-VAN-VELD tussen F/11 en F/16.

6) Om ‘n sonster effek te kry, stel die DIEPTE-VAN-VELD tunnen F/16 en F22.

7) Hou die ISO laag tussen 100 en 200 om ‘’geraas’’ te verminder. Die kamera bereken die sluiterspoed self wat heel stadig sal wees, daarom is dit baie belangrik om te stabiliseer.

8) Neem ‘n paar fotos en kyk daarna. As u meer lig of minder lig op die foto wil hê, pas die blootstellingskompensasie aan om die gewenste foto te kry.

Photo tips – How to take the best sunrise and sunset photos for BEGINNERS:

1) First clean the lens, because you are shooting into the sun, otherwise you have a great chance of yellow/green-dust/light spots on your photo.

2) Use the widest lens you have to capture the whole scene. A focal length between 14mm and 24mm is a good starting point.

3) Put your camera on a tripod to get the photo perfectly sharp.

4) Set your camera to APERTURE PRIORITY mode (A for Nikon or Av for Canon).

5) To get a sunburst effect, set the DEPTH-OF-FIELD between F/16 and F/22.

6) Set a wide depth of field between F / 11 and F / 16.

7) Keep the ISO low between 100 and 200 to reduce “noise”. The camera calculates the shutter speed automatically which will be very slow, so it is very important to stabilize.

8) Shoot a few photos and look at them. If you want more light or less light on the photo, adjust the exposure compensation to get the desired photo.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles