• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Centurion

Branch Info

Centurion

Chairman / Voorsitter:
Ferdi Killian (082 357 4755)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Management

Ondervoorsitter:Fanie van Wyngaard083 646 3324 vanwyngaardf@gmail.com
Sekretaris:Sanet Kilian079 507 8240sanet@ckjbuilding.co.za 
Tesourier:   Jaco Erasmus082 497 58800728200530@vodamail.co.za 
IT/SMSCarel Viljoen083 538 1940jnr.opleiding@jagters.co.za 
Opleiding:Charl Naudé083 289 2496 snr.opleiding@jagters.co.za 
Junior opleiding:Carel Viljoen083 538 1940jnr.opleiding@jagters.co.za 
Bewaring:Piet Paxton083 399 9225bewaring@jagters.co.za 
Skietsake:Alwyn Annandale062 208 2374 alwyn@lwo.co.za 
Jagsake:Cliffie Holmes083 408 5325jag@jagters.co.za 
Taknuus Branch News
Sosiale aande
Sosiale aand vind die Donderdag vóór die derde Saterdag van die maand om 18:40 vir 19:00 by die Polsslag Voortrekkersaal plaas. Vleispakkies en koeldrank is te koop; pap, sous en vure word voorsien. Onthou jou eie koelsak!
Besoek ons webblad by www.jagters.co.za vir meer nuus en aktiwiteite Bewaring
Tree in verbinding met bestuurslede vir navrae en inligting oor bewaringsaangeleenthede. Skietsake 
Die tak bied elke maand twee takskietdae aan. Die eerste Saterdag van die maand, skiet ons by die Militêre Skietbaan in Eeufeeslaan. Skietoefeninge sluit in: Randslag .22 Jaghandwapen (Blouwildebees- en Sebrateiken) Sportskiet, posliga, handwapens (Senter- en randslag) Sportskiet, SAJWV/Safari Outdoor Uitdaagreeks, randslag .22 gewere Toegewyde Jagterstatus (3-skoot skiettoets op Rooibok-teiken) Die derde Saterdag van die maand, skiet ons by Welgegund-skietbaan by NECSA. Skietoefeninge sluit in: Rooijakkals Vlakte (springbokteiken) Bosveld (BWB/sebrateiken) Bekwame Jagter Skiettoets (rooibokteiken) Vlakvark Swaarkaliber (buffelteiken) Boogskiet (boogskuts moet eie ‘butts’ saambring) By die eerste skietdag van die maand bied die Tak die vark- en buffelskietoefeninge en handwapenskietoefeninge aan.  Die skiettoets vir Toegewyde Skutstatus is ook beskikbaar.
.
Ons versoek dat skuts reeds 06:45 by die onderskeie skietbane arriveer om met baanvoorbereiding te help en die nodige administratiewe take af te handel. Ons begin amptelik om 08:00. Skuts word herinner dat die dra van skietbrille verpligtend is by alle SAJWV skietgeleenthede. Dit val nie binne die diskresie van die baanoffisiere om jou toe te laat om daarsonder te skiet nie.

Opleiding 
Vir bespreking of inligting oor Toegewyde Jagters- en Sportskutstatus, skakel Charl Naudé of stuur e-pos na charl.naude3@gmail.com  Jaggeleenthede
Vir jagaangeleenthede kontak Cliffie Holmes. Geleenthede is ook op die webblad te vind. Algemene nuus vir lede
Indien jy nuus het wat jy graag dringend met taklede wil deel, kontak dr. Willem Smuts by kommunikasie@jagters.co.za Program  
 General
Branch evenings are held on the Thursday at 19:00 prior to the third Saturday of the month at the Polsslag Voortrekker Hall. Braai packs, cold drinks are available to buy. Pap, gravy and fires are on the house. Visit our website at www.jagters.co.za  for more news and activities. Conservation
Contact the management committee for enquiries and information about conservation activities. Shooting affairs
The branch hosts two shooting events per month. The first Saturday shoot takes place at the Military Shooting Range in Eeufees Road. Shooting exercises include: .22 rimfire Hunting handgun (BWB/Zebra target) Sportshooting, postal league, handguns (centre and rimfire) Sportshooting, SAHGCA/Safari & Outdoor Challenge series, .22 rimfire Dedicated hunter test (3 shot shooting test on impala target) Every third Saturday of the month we shoot at Welgegund shooting range at NECSA.  Shooting exercises include: Jackal Plains ( Springbok target) Bosveld (BWB/zebra-target) Dedicated hunter test (3 shot shooting test on impala target) Warthog Heavy calibre (buffalo target) Bow shooting (bow shooters must bring along their own butts) Warthog and buffalo shooting exercises are also available at the shooting day on the first Saturday of the month. Members can do the shooting test for dedicated hunter status. Shottists must be at the various shooting ranges at 06:45 to assist with preparation and to finalise administrative tasks. Official starting time is 08:00. We remind members that eye protection at the shooting range is compulsory at all SAHGCA shooting activities. Range officers do not have any discretionary powers to allow shottists on the range without eye protection.
Training
For any information on training courses for Dedicated Hunter and Dedicated Sport Shooter, phone Charl Naudé at 083 289 2496 or send an email to nr.opleiding@jagters.co.za Hunting opportunities 
Phone Cliffie Holmes for hunting opportunities. We also advertise opportunities on the website. News for members
Please submit any urgent news items that you wish to share with members, to Dr Willem Smuts at kommunikasie@jagters.co.za