Safari & Outdoor/SAJWV Presidentskietkompetisie 2021

Safari & Outdoor/SAJWV Nasionale Intertak Span- en Presidentskietkompetisies 2021 A.g.v. die beperkings en onsekerheid rondom die COVID-19 regulasies is daar tydens die beplanning van die twee skietkompetisies besluit om dit later as gewoonlik in die jaar aan te bied en wel op 24 en 25 September 2021 op die Meerkatgat skietbaan. Hierdie twee kompetisies verskil […]

Streekskietkompetisies 2022

SA Jagters: Streekskietkompetisies 2022 Aangeheg is die program en ander inligting vir al die verskillende skietdissiplines wat by streekskietkompetisies aangebied word vir 2022 – Deo volente (God willing; if nothing prevents it): 1) Die volgende i.v.m. die Streekskietkompetisies vir 2022 – Deo volente (God willing; if nothing prevents it): 1.1) Vir die Streekskietprogram, Universele Reëls, […]

Regional shooting competitions 2022

SA Hunters: Regional shooting competitions 2022 Attached the programme and other information regarding the different shooting disciplines being part of the regional shooting competitions for 2022 – Deo volente (God willing; if nothing prevents it): 1) The following regarding the Regional shooting competitions for 2022 – Deo volente (God willing; if nothing prevents it): 1.1) […]

LYNX/SAJWV Presidentskietkompetisie 2019

Die Lynx Optics/SAJWV Presidentskietkompetisie is op 14 September 2019 baie suksesvol aangebied deur die Bloemfontein tak op die Meerkatgat skietbaan ongeveer 20 km noord van Soutpan op pad na Bultfontein. Vrydag was daar geleentheid vir skuts om op die Meerkatgat skietbaan in te skiet op 100 tot 300 m afstande in goed georganiseerde aflossings onder […]

Safari & Outdoor/SAJWV Nasionale Intertak Spanskietkompetisie 2019

Intertak Spanskietkompetisie, 17 Augustus 2019 Op Saterdag, 17 Augustus 2019 het Vrystaat Sandveld tak die nasionale SA Jagters Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat skietbaan aangebied. Daar was baie min wind en die enigste uitdaging was die mirage wat later in die dag gepla het. Baie geluk en baie dankie aan die Vrystaat Sandveld tak vir […]

Nasionale Intertak Spanskietkompetisie: 17 Augustus 2019

Hiermee die uitnodiging aan die Top 30 spanne op aangehegte streek ranglys na die nasionale Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak op Saterdag, 17 Augustus 2019. Baie geluk aan elkeen van die spanne wat gekwalifiseer het ten spyte van kwaai kompetisie die afgelope 6 maande. ‘n Aanduiding van hoe die […]

Streekskietresultate/SA Hunters: Regional shooting results

Baie dankie aan elkeen wat gedurende 2019 deelgeneem het aan die streekskietkompetisies, ek vertrou u het dit geniet! Die 2019 Streekskietresultate vir die volgende skietkompetisies is onderaan beskikbaar : Vir enige foute en weglatings op die ranglyste skakel asb met die betrokke gasheertak, klaar die navraag daar uit waarna terugvoer na andrevdm@sahunt.co.za gedoen word deur […]

Shooting range activities

InleidingDie skep van geleenthede vir lede om hul skietvaardighede te ontwikkel en te verbeter, is waarskynlik dié belangrikste praktiese aktiwiteit wat die SA Jagters aan sy lede bied om hulle toe te rus om hul vuurwapens met die nodige kundigheid en vertroue, veilig te kan gebruik op die skietbaan en wanneer hulle jag. Die doel […]

Shooting range activities

IntroductionOne of SAHGCA’s most important practical activities is to create opportunities where members can develop and improve their shooting skills and practise to use their firearms with knowledge and confidence, whether they are on the shooting range or when hunting. The purpose of SAHGCA’s shooting exercises The purpose of SAHGCA’s shooting exercises for hunters is […]

Jaggebaseerde Skietoefening Toekennings

Die hersiene jaggebaseerde skietoefeninge het op 16 Januarie 2014 in werking getreë. Die belangrikste veranderinge is die konsolidasie van algemene skietreëls in die nuwe dokument – “Universele reëls by skietoefeninge”. Vir volledige verduideliking moet die reëls vir skietoefeninge altyd saam met die Universele reëls by skietoefeninge gelees word. Skietprestasietoekennings1) Skietbalkies vir individuele skietoefeninge – Vir die […]