Reëls en Aansoekprosedure vir Sportskutstatus

Die verwerwing van Toegewyde Sportskutstatus voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, mag ingevolge Artikel 16 van die Wet meer as vier vuurwapens vir sportskietdoeleindes besit. Dit word soms beweer dat dit makliker is om Toegewyde Sportskutstatus te verwerf as Toegewyde Jagterstatus en sommige lede registreer […]

Rules and procedures when applying for Dedicated Sport Shooter Status

Obtaining Dedicated Sport Shooter Status issued by SA Hunters, complies with the statutory requirements of Act 60 of 2000 as amended. Members that achieved Dedicated Sport Shooter Status in terms of Section 16 of this Act, may be in possession of more than four firearms for sport shooting purposes. There is a perception that it […]