Biodiversity Management Plan for Vultures

STATEMENT ISSUED BY THE DEPARTMENT OF FORESTRY, FISHERIES AND THE ENVIRONMENT Read the draft paper here on the SA Hunters website BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN FOR VULTURES PUBLISHED FOR PUBLIC COMMENT 12 DECEMBER 2022 Comment has been invited by the Minister of Forestry, Fisheries and the Environment, Ms Barbara Creecy, on the Draft Multi-species Biodiversity Management […]

Publication of draft revised White Paper for comment Gazette No 47378 of 28 October 2022

Die Minister van departement van bosbou, visserye en die omgewing  het ‘n nuwe, gewysigde konsepwitskrif oor bewaring en volhoubare benutting van biodiversiteit in SA gepubliseer vir kommentaar teen 11 November. SA Jagters het kommentaar op die eerste konsepwitskrif gelewer en het verskeie uitdagings in die dokument uitgelig. Ons is veral bekommerd oor die definisies van […]

Issuing of Permits by SA Hunters for the transport pig

SA Hunters concluded intensive discussions with the Directorate Animal Health of the  Department of Agriculture, Forestry and Fisheries to be recognised as an industry organisation whose members may issue permits for the transport of processed wild pig carcasses and meat. This permission was granted in terms of Regulation 20 of the Animal Diseases Act, No  […]

Uitreiking van Varkpermitte deur SA Jagters

SA Jagters het na `n lang onderhandelinge met die Departement Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Dieregesondheid daarin geslaag om erkenning te kry as `n bedryfsorganisasie wat sy lede kan magtig om permitte uit te reik vir die vervoer van verwerkte wildevark-karkasse en -vleis. Hierdie vergunning is toegestaan ingevolge Regulasie 20 van die Wet op […]

National Conservation Legislation Documents

National Conservation Legislation Documents Filename Size     A – Gazette Notice Draft White Paper 08 July 2022 4.06 MB A – Media Statement by Minister Cabinet approves publication of draft White Paper on Conservation and Sustainable Use 27 June 2022 92.94 KB AIS Regulations 25 September 2020 (for implementation) 302.61 KB AIS amended list […]

Draft White Paper for Conservation and Sustainable Use of SA’s Biodiversity

SA Jagters versoek lede om kommentaar te lewer op die konsepwitskrif vir bewaring en volhoubare benutting van SA se wildlewe. Die konsepwitskrif bevat die aanbevelings van die High Level Panel of Experts (HLP) wat in 2019 aangestel is om huidige beleid, wetgewing en praktyke te hersien ten opsigte van die bestuur, teel, handel en hantering […]

CITES Stakeholder Meeting

CITES Stakeholder Meeting SA Hunters responded on the listing proposals of stakeholders at the recent stakeholder meeting to discuss South Africa’s position in preparation of the next conference of parties (COP) of the Convention on International Trade in Endangered Species to be held in Panama later this year. Our response is indicated in the table […]

SA Hunters concerned about new regulations that allow cross-breeding of wildlife

The Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) recently added twelve wildlife species to the list of tame and domesticated animals regulated under its Animal Improvement Act (No. 62 of 1998). This amendment will allow genetic manipulation and cross-breeding of wildlife in the same way that cattle, sheep, goats, pigs, horses and poultry are bred […]

Draft Firearms Control Amendment open for public comments

The Draft Firearms Control Amendment Bill 2021 is now open for public comments.  The invitation as published in government gazette no 44593 is available here. Please note that the concept bill is not yet available; we will publish it as soon as it becomes available.

Provincial Conservation Legislation Documents

Provincial Conservation Legislation Documents Filename Size Eastern Cape Ordinance, 191974, P.N.955.1975 3.23 MB Free State Nature Conservation Ordinance 113.61 KB Gauteng Nature Conservation Ordinance 12 of 1983 312.38 KB KwaZuluNatal Nature Conservation Ordinance 15 of 1974 1.46 MB Limpopo Ordinance 474.56 KB Mpumalanga Nature Conservation Act 289.47 KB Nature Conservation Ordinance North West 247.77 KB […]