Tuinroete Branch – Team Shooting Challenge with a difference

By: Gerhan Archer (Branch chairperson) and André van der Merwe (Manager: Branch and Shooting Affairs) Members often express the opinion, justifiably, that the President Shooting Competition (click here for the rules) on the Bushveld and Plains shooting exercises are too difficult and too expensive considering the equipment required (rifle/scope) to participate with. In 2011, SA […]

Tuinroete-tak – ‘n UITDAAG Spanskietkompetisie met ‘n verskil!

Deur: Gerhan Archer (Takvoorsitter) en André van der Merwe (Bestuurder: Tak- en Skietsake) Lede spreek dikwels met goeie reg die mening uit dat die Presidentskietkompetisie (kliek hier vir die reëls) op die Bosveld- en Vlakteskietoefening te moeilik is en dat die toerusting (geweer/teleskoop) wat nodig is om te kan deelneem, te duur is. SA Jagters […]

Tuinroete Branch – first online member meeting for 2020!

The restrictions that Covid-19 placed on SA Hunters’ activities at branch, regional and national level, encouraged the Association to find alternative methods to maintain contact with its members. The Garden Route Branch was very proactive and introduced successful monthly online management committee meetings since April. Subsequently, the branch used the same method for its member […]

Tuinroete tak – eerste elektroniese ledevergadering vir 2020!

Met die beperkings wat COVID-19 gedurende 2020 op SA Jagters se aktiwiteite op tak-, streek- en nasionale vlak geplaas het, kyk ons na ander maniere om kontak met lede te bewerkstellig. Tuinroete-tak was baie kreatief in die verband en het vanaf Aprilmaand elke maand ‘n baie suksesvolle aanlyn bestuursvergadering gehou. Hulle het besluit om dieselfde […]

Kamdeboo jagters help plaaslike boere en inwoners in tyd van nood

Boere bewaar ons hulpbronne Tydens die Kamdebootak se algemene jaarvergadering in September 2019, is daar besluit om plaaslike boere te ondersteun in hul stryd teen die voortslepende droogte. Boere is die eerste linie bewaarders van ons natuurlike hulpbronne en maak ‘n wesenlike bydra tot die beskerning van natuurlewe areas met geassosieerde wildpopulasies. As mense wat […]

Namakwa – Bewaring in die Namakwaland en Richtersveld

Die SAJWV neem leiding in die bewaring van sukkulente en ander unieke plante in die droë noordweste. In Suid-Afrika het die woord stroop of poaching, sinoniem geword met die slagting van renosters en die onwettige handel in renosterhoring. Weens ingryping deur bewaringsbewustes en die regering het die stropery mooi afgeneem (van 1 215 in 2014 […]

Riemland Tak se Fokus op Juniors

Riemland-tak in Bethlehem in die Oos-Vrystaat spits sy skietaktiwiteite toe op die hele gesin. Dié tak bied nie net ʼn maandelikse takskiet aan nie, maar ook gesinsdae wanneer pa, ma en die kinders hulle passie vir die skietkuns kan uitleef. Toe Riemland-tak aanvanklik gestig is, was die fokus eerstens om mans as lede te werf. […]

Springbok branch – Owl conservation initiative on N17

The Raptor Conservation Group identified the N17 near Devon, between Johannesburg and Ermelo, as an area that is critical for owl conservation. The grain that fell from trucks transporting grain to silos, attract mice, which in return, attract many owls. Four types of owls (555 in two years) have been killed by cars in this […]

Springbok-tak – Uilbewaringsinisiatief rondom die N17

Die N17 naby Devon, tussen  Johannesburg en Ermelo is deur die Roofvoëlbewaringsgroep van die EWT geidentifiseer as ‘n kritiese area wat aandag moet geniet m.b.t. uilbewaring. Daar is bevind dat graan wat van vragmotors afval oppad na die silo’s, muise  lok, wat weer lei daartoe dat daar ‘n hoër konsentrasie uile  op daardie strook pad […]

Overberg branch brought relief project

The drought relief project of SAGHCA’s Overberg Branch started when Essie Esterhuyse and Frank Esterhuizen – both members of the management committee – wanted to deliver two bakkie loads of mealies to farmers in Sutherland. At that time, the drought in the Western and Northern Cape was taking its toll. Towns such as Sutherland and […]