• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Branch Info

Brits

Chairman / Voorsitter:
Danie Janse van Rensburg (082 520 4816)
e-mail / e-pos

Bestuur

Voorsitter:Danie Janse van Rensburg082 520 4816daniejvr@telkomsa.net  
Ondervoorsitter:Francois van Staden082 402 5033baas@sb.co.za 
Skietkoördineerder: Neels Botha082 822 9640neelskarin.botha@gmail.com 
Tesourier:Andre Scott083 380 3326afscott@hotmail.co.uk 
Opleiding: seniorDawie du Plessis082 573 7154 
Opleiding: juniorDirk Enslin076 991 7408enslindirk@gmail.com 
TrofeekoördineerderNeels Botha082 822 9640neelskarin.botha@gmail.com 
KommunikasiebeampteHansie Helberg082 826 2038hansiehelberg@gmail.com 
    
Taknuus Branch News
Algemene nuus Skietaangeleenthede  Die tak se  volgende skietdag word op 3 Desember 2022 by Marcus Arms gehou. Alle posliga skietoefeninge word aangebied. Daar is ‘n klein snoepie vir diegene wat verversings wil aanskaf. Ondersteun asseblief ons hamburgerstalletjie. Almal is welkom om die dag saam met ons te kom geniet.  Ons begin om 07:00. Dit kos R110 per lid, pensioenarisse betaal R70. Nie lede betaal R140. Kinders skiet gratis.  Rig navrae aan Dirk Enslin  by 082 555 0636 of Neels Botha by 082 822 9640.  Ons bied ook ‘n streek-posligaskiet aan waar kwalifiserende skuts streekskleure kan verwerf. Meer inligting volg binnekort. Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154. Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. ‘n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar. Britstak Haelgeweergroep 
Belangstellendes wat by die groep wil aansluit, kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418. Gedagte vir die maand  Eer aan God in die hoogste hemeleen vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!
Lukas 2:14

 
 
      General news
 Shooting Affairs The next branch shooting day will be at Marcus Arms on 3 December 2022. All postal league shooting exercises are offered. A small tuck shop sells cold drinks.  Please support our hamburger hut. Everyone is welcome to join us.  We start at 07:00. It costs R110 per member, R70 for pensioners, children free. Non-members can join the shoot for R140.  
Enquiries: Dirk Enslin on 082 555 0646 or Neels Botha on 082 922 9640. We also offer postal league regional shoots where qualifuing shottists can earn regional colours. More information to follow.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154. Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group
Anyone interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418